Site map Press Kontact YouTube Facebook

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Filter
Display # 
Name Position Phone Mobile
Dana Marciová Sekretariát GR +421 55 2451 111
Eugen Labanič, Ing. Generálny riaditeľ +421 55 24 511 14
Gabriel Takáč, Ing. Referát informatiky, analytiky a bezpečnosti IS 24 511 77 0918 965 710
Ivana Kirešová, JUDr. Tajomník GR, referát právny a kontroly 72 606 13 0918 965 707
Ján Bedaj , Ing. Referát BOZaPO, referát energetiky 245 11 48
Katarína Nika, Dott. Referát prekladov, zahraničných stykov a rešerší
Viera Tulinská Referát personalistiky, OUS, OBO, CO 72 606 50, 24 511 60 0918 965 745