EKONOMICKO-PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Filter
Display # 
Name Position Phone Mobile
Anna Kormošová Referát dopravy a vybraných prevádzkových činností 62 240 35 0918 965 717
Denisa Zaracká, Mgr. Referát finančnej učtárne a IS 72 606 64
Magdaléna Jalčová Referát pokladničnej agendy a vyb. prevádzkových činností 72 606 27
Mikuláš Komorovský, Ing. Námestník GR pre ekonomicko-prevádzkovú činnosť 72 606 16
Zuzana Bérešová Referát mzdovej učtárne 72 606 29 0918 965 705
Zuzana Zaracká, Ing. Referát finančnej učtárne a IS 72 606 64 0907 998 951