Pohľad cez sklo


Pohľad cez sklo


 

 

Termín sprístupnenia:  od 14. mája 2020

Usporiadateľ: KLÁRA SAMUELISOVÁ a STM KE

Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88,  Košice

 

KLÁRA SAMUELISOVÁ

Vyrastala vo výtvarne veľmi zaujímavom prostredí. Otec bol amatérsky výtvarník. Často sa u nich stretávali známi košickí umelci – Löffler, Grotkovský, Majkut a Feld. K Feldovi chodievala spolu s otcom  na večerné kresby. Navštevovala výtvarný odbor Ľudovej školy umenia. Vyštudovala výtvarný odbor a slovenský jazyk na FF UPJŠ v Prešove.  Na Stavebnej fakulte TU v Košiciach učila kresbu a neskôr na Katedre dizajnu dejiny umenia. V 90. rokoch tri roky pracovala na Slovenskom inštitúte v Prahe. Vďaka práci spoznala aktuálnu českú výtvarnú scénu. Po návrate z Prahy do Košíc založila na ZUŠ Bernolákova výtvarný odbor, ktorý dnes funguje so štyrmi pedagógmi a 250 žiakmi. Rôznorodosť skla ju fascinovalo už v mladosti. Pochopila, akú rozmanitú krásu nám sklo ponúka, keď na novom pracovisku zbadala zaujímavý sklenený košík.  A práve tu sa zrodila vášeň pre zberateľstvo. Zaujímavé kúsky hľadala na blšáku, v záložniach či starinárstve. Zorientovať sa v autoroch jej pomohla výstava České a švédske sklo v Prahe. Objavila tam aj sklá zo svojej zbierky s menami ich autorov. Naučila sa triediť podľa autorov a hutí, v ktorých sa vyrábali. Dnes má jej zbierka 15 rokov a približne 600 kusov.

 

POHĽAD CEZ SKLO

Výstava ponúka zbierku 350 kusov sklenených výrobkov od najvýznamnejších českých a slovenských dizajnérov. ,,Zberateľstvo je naozaj vášeň, stále vás núti hľadať nové kúsky a pri každom novom úlovku je to nesmierny pocit radosti. Teším sa, že mám príležitosť ukázať svoju zbierku košickej verejnosti,“ dodáva Klára Samuelisová. Kurátorka výstavy Eva Čarnoká o autorkinej zbierke: ,,Klára Samuelisová patrí k etablovaným osobnostiam košického kultúrneho diania a patrí ku kompetentným zberateľom, ktorí svoju zbierku vytvárajú s odborným prístupom.Výstava „Pohľad cez sklo“ nie je zameraná len  na mapovanie dizajnu sklárskych výrobkov vytvorených v priebehu 20. storočia v Čechách a na Slovensku, ale aj na zaujímavý a u nás ešte nie celkom prebádaný fenomén zberateľstva.“

Michal Třeštík, významný český zberateľ,  o zberateľstve píše: ,, Zberateľstvo je úžasné a nepretržité dobrodružstvo. Zberateľstvo je adrenalínová disciplína.“