Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Sprievodca: Slovenské technické múzeum

     

          


           Vydané: 2017
           Jazyk:slovenský-anglický
           Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ
           ĎURICOVÁ

           Rozsah: 96 strán  
           Náklad: 1000 ks      
           ISBN: 978-80-9702513-2-1

           Cena: 4,00 Eur
    

Zborník - Zbierky dejín techniky III.

 

 

                      MÚZEÁ VEDY A TECHNIKY

                      Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 70. výročiavzniku Slovenského
                      technického múzea
                      Košice 2017
                      Vydané: 2017
                      Rozsah : 228 strán
                      Náklad : 150 ks
                      ISBN 978-80-972513-3-8
                      Cena : nedostupné
                      * Na požiadanie v elektronickej forme.

Zbierky dejín techniky II.

 

 

 

                      Zborník príspevkov zo zasadnutia Komisie
                      pre zbierky dejín techniky Zväzu múzeí na Slovensku
                      Kremnica 2015
                      Vydané: 2016
                      Rozsah : 150 strán
                      Náklad : 100 ks
                      ISBN 978-80-972513-0-7
                      Cena : nedostupné
                      * Na požiadanie v elektronickej forme.

 

Zbierky dejín techniky I.

 

 

 

 

 

 

       Vydané : 2015
       Zostavila: Mgr. Zuzana Šullová
       Rozsah:104 strán
       Náklad: 100 ks
       ISBN: 978-80-970250-8-3
      * Na požiadanie v elektronickej forme