Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Zbierky dejín techniky IV. - zborník

 

 

 

                     VEDA A TECHNIKA V OBDOBÍ ČESKOSLOVENSKA
                    
Zborník príspevkov z odborného programu
                      IV. zasadnutia Komisie pre zbierky dejín techniky ZMS          
                      Košice 2018
                      Vydané: 2018
                      Rozsah :132 strán
                      Náklad : 150 ks
                      ISBN 978-80-972513-5-2
                      ISBN 978-80-972513-6-9
                      Cena : nedostupné
                      * Na požiadanie v elektronickej forme.

SKLADAČKY PRE JEDNOTLIVÉ EXPOZÍCIE A MÚZEÁ v správe STM

      


astronomia predna  

 

  

      


              

Vydané: 2017
Jazyk: slovenský-anglický

Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
Rozsah: 8 strán

Náklad: 6200 ks                                                                                                    

Nepredajné  

 

STM Aktuálne č. 10/2017


 stm aktualne 2017 opt-page-001          

 

           

            JUBILEJNÉ MÚZEJNÉ NOVINY

            Vydané: 2017
            Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
            Rozsah: 8 strán + 4 retro príloha
            Náklad: 300 ks                                                                                                                                        
            Nepredajné
 

          * Na požiadanie v elektronickej forme.

Info brožúra STM pre KOŠICE TURIZMUS

 

 

 
 


                       Vydané: 2017
                       Zodpovedný: Jozef Veselý
                       Rozsah: 12 strán  
                       Náklad: 400 ks                                                                                                                                       
                       Nepredajné