Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

SKLADAČKY PRE JEDNOTLIVÉ EXPOZÍCIE A MÚZEÁ v správe STM

      


astronomia predna  

 

  

      


              

Vydané: 2017
Jazyk: slovenský-anglický

Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
Rozsah: 8 strán

Náklad: 6200 ks                                                                                                    

Nepredajné  

 

STM Aktuálne č. 10/2017


 stm aktualne 2017 opt-page-001          

 

           

            JUBILEJNÉ MÚZEJNÉ NOVINY

            Vydané: 2017
            Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ ĎURICOVÁ
            Rozsah: 8 strán + 4 retro príloha
            Náklad: 300 ks                                                                                                                                        
            Nepredajné
 

          * Na požiadanie v elektronickej forme.

Info brožúra STM pre KOŠICE TURIZMUS

 

 

 
 


                       Vydané: 2017
                       Zodpovedný: Jozef Veselý
                       Rozsah: 12 strán  
                       Náklad: 400 ks                                                                                                                                       
                       Nepredajné
         

 

 

                  

Sprievodca: Slovenské technické múzeum

     

          


           Vydané: 2017
           Jazyk:slovenský-anglický
           Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ
           ĎURICOVÁ

           Rozsah: 96 strán  
           Náklad: 1000 ks      
           ISBN: 978-80-9702513-2-1

           Cena: 4,00 Eur