Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Sprievodca: Slovenské technické múzeum

     

          


           Vydané: 2017
           Jazyk:slovenský-anglický
           Zodpovedný: Mgr. Jana ŽAKAROVSKÁ
           ĎURICOVÁ

           Rozsah: 96 strán  
           Náklad: 1000 ks      
           ISBN: 978-80-9702513-2-1

           Cena: 4,00 Eur