Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

ÚSEK GENERÁLNEHO RIADITEĽA

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefón Mobil
Dana Marciová Sekretariát GR +421 55 2451 111
Eugen Labanič, Ing. Generálny riaditeľ +421 55 2451 114
Gabriel Takáč, Ing. Referát informatiky, analytiky a bezpečnosti IS +421 55 2451 177 0918 965 710
Ivana Kirešová, JUDr. Tajomník GR, referát právny a kontroly +421 55 2451 113 0918 965 707
Ján Bedaj, Ing. Referát BOZaPO, referát energetiky +421 55 2451 148
Katarína Nika, Dott. Referát prekladov, zahraničných stykov a rešerší +421 55 2451 166
Sofia Gregová, Ing. Referát personalistiky, OUS, OBO, CO +421 55 2451 160 0915 344 217