Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

ÚSEK MARKETINGU, PREZENTÁCIE A SLUŽIEB

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefón Mobil
Beatrica Pešáková Referát fotodokumentácie a internetovej dokumentácie 24 511 15
Ivan Baláž, Mgr. PhD. Oddelenie prezentácie a marketingu - vedúci odd. 72 606 33 0918 965 708
Ján Melich, Mgr. Námestník GR pre marketing a prezentáciu 24 511 88 0905 282 187
Jozef Veselý Grafik, výtvarník 0552451139
Juraj Retter Referát výstavníctva 62 240 35 0918 965 702
Karin Leleová Lektorská služba 72 606 25
Lucia Nižníková, Mgr. Lektorská služba 24 511 75