Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Vstupné

Slovenské technické múzeum Košice

Expozície múzea
dospelí 3,00 €
zľavnené vstupné 1,50 €
rodinná vstupenka (max. 2 dospelí a 3 deti) 5,00 € ***
Banská expozícia: 1,00 € 
Odd. energetiky: 1,00 €
 
Príplatok za lektorský výklad: 2,00 € *
Fotografovanie: 1,00 € , Filmovanie: 2,00 €
Fotografovanie - statív, komerčné účely: 33,00 €
 
Planetárium
dospelí 2,00 € 
zľavnené vstupné 1,50 € 
deti predškolského veku 0,50 € ****

 
STM - Múzeum letectva v Košiciach 
dospelí 3,30 € /od 01.05.2012 3,50 €/
zľavnené 1,50 €
rodinná vstupenka 6,50 €

 
Kaštieľ Budimír
dospelí 1,50 €
zľavnené 1,00 €
príležitostné fotenie: 16,00 €

 
STM Múzeum dopravy v Bratislave
dospelí 3,30 €
zľavnené vstupné 1,50 €
rodinná vstupenka 8,00 € /2 dospelí + 2 - 3 deti/

 
NKP Solivar v Prešove
dospelí 2,50 €
zľavnené vstupné 1,50 €
rodinná vstupenka 4 €

 
Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej
dospelí 1,50 €
zľavnené 1,00 € 

 
Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve 
dospelí 1,50 €
zľavnené 1,00 €
Pri organizovaných skupinách dôchodcov a ZŤP osôb sprevádzaných lektorskou službou je vstupné 0,50 Eur / osoba!

 
Expozícia História baníctva na Spiši
Multifunkčné energeticko-banícke centrum, Sp. N. Ves
dospelí 1,00 €
zľavnené 0,50 € 

 


*
Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie. Jednotlivcom je na požiadanie lektorský výklad poskytnutý za poplatok 2 €. ** 
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných , stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

*** 
Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac 3 deti v ich sprievode. 
 
**** 
Vstupné na program v planetáriu pre deti predškolského veku v organizovanej skupine je 0,50 €. V skupine musí byť minimálne 10 detí. Učiteľský sprievod má vstup zdarma.
Bezplatné vstupné majú deti v predškolskom veku v sprievode rodiča alebo iného zákonného zástupcu, dôchodcovia vo veku nad 70 rokov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.
Pri organizovaných skupinách dôchodcov a ZŤP osôb sprevádzaných lektorskou službou je vstupné podľa cenníka!
 
Iné zľavy: 
Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%