Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výstavy

 

 21.august 1968  Bratislava

 

Tento dátum sa Slovákom aj Čechom vryl do pamäti vtrhnutím vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Nádeje vkladané do obrodného demokratizačného procesu v spoločnosti boli intervenciou zmarené. Výstava pripomenie dobu, udalosti a momenty z bežného života ľudí pred päťdesiatimi rokmi.

trvanie od: 12.7.2018 do 30.11.2018

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 BEZ NICH BY TO NEŠLO

 Portréty fekálnych vozidiel...

 

Fotografie vznikali v rokoch 2004-2006, keď Miroslav Pokorný starší a mladší začali fotografovať fekálne vozidlá.

 Odpady sú produktom ľudského aj živočíšneho života. Z histórie vieme, že rozvoj mnohých miest sa začal až, keď sa vyriešila ich kanalizácia, dnes k nim pridávame aj čističky odpadových vôd. Tam kde kanalizácia nie je,odstraňujú nepríjemné aj niekedy aj zdravotne nebezpečné, tekuté odpady fekálne vozidlá. Často mávajú aj rôzne ľudové názvy, s nimi sa ale, stretnete až na výstave... Fotografická výstava ukazuje rôzne typy takýchto vozidiel na našom území, ako aj niekoľko malebných zo zahraničia. „Non olet“  ako by povedal rímsky cisár, na fotografii nesmrdia, v živote by to bez nich nešlo.

trvanie od 19.4.2018 do 30.11.2018

 

 


 

 

 

 

 

 

Wolfgang von Kempelen – Bratislavský Da Vinci 

 

Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804) bol polyhistor, vynálezca, výtvarník, dramatik nemeckého pôvodu narodený v Bratislave. Hoci patrí k najfascinujúcejším osobnostiam histórie hlavného mesta, pre jeho obyvateľov je takmer neznámy. Táto skutočnosť podnietila organizátorov výstavy k tomu, aby návštevníkom predstavili jeho život a dielo, vrátili ho tak do povedomia Bratislavčanov. Výstavu pripravilo občianske združenie Aktiva v spolupráci s STM-Múzeom dopravy a finančnou podporou z grantového programu hl. mesta Bratislava ARS BRATISLAVENSIS.

 

18.11.2018 finisáž výstavy – komentovaná prehliadka o 14,00 hod.

 

 trvanie od 14.6.2018 do 30.11.2018



 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


HERŇA „ IGRÁČEK „ opäť otvorená !

                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11. 2018 bude v STM Múzeu dopravy v Bratislave pristavený Protidrogový vlak - Revolution train.
Unikátny projekt primárnej protidrogovej prevencie.

Vlak prichádza z Českej republiky, skladá sa zo šiestich vagónov so 4 kinosálami a 8 interaktívnymi miestnosťami. V nich zažijete príbeh, ako ľahko je podľahnúť drogám, ako ťažko sa závislosti zbaviť.
Cieľom vlakového programu Revolution Train je, pomocou zapojenia ľudských zmyslov zapôsobiť na návštevníka a inšpirovať ho k pozitívnejším  životným voľbám, ako sú drogy.
Budú tu predstavené mechanizmy, ako drogová závislosť vzniká, až do jej fatálnych dôsledkov. Vďaka zapojeniu návštevníka vlaku do reálneho príbehu, do emotívnych  situácií, aj interaktívnemu prístupu Vás program zaujme a dá priestor na zamyslenie nad nebezpečenstvom legálnych aj nelegálnych drog.

Pozývame vás  vo štvrtok 15.11. 2018 o 11,00 hod. na Tlačovú konferenciu k tomuto projektu do STM-Múzea dopravy, Šancová 1/A. Bratislava


 

 

PRIPRAVUJEME:

100 ROKOV LODIARSTVA V ČESKOSLOVENSKU

Výstava prezentuje storočnicu vývoja lodiarstva v Československu a na Slovensku.

Výstavou 100 rokov lodiarstva v Československu si pripomíname stavby
plavidiel na našom  území, vysokoškolskej výučby stavby lodí aj dunajskej plavby.Výstava bude prezentovať najmä, ale nie len, stavbu lodí v Lodeniciach Komárno. Počas existencie  lodeníc sa postavilo cez 2000 rôznych plavidiel. Pre vývoj, projektovanie aj stavbu lodí bola potrebná technická znalosť, lodných inžinierov, ktorých vychovávala vtedy SVŠT, Strojnícka fakulta Bratislava. Za sto rokov sa veľa zmenilo - napr. technológia plavby zmenila vlečnú remorkáž na tlačnú, čo ovplyvnilo aj konštrukciu a pohon lodí. Aj tieto témy- školstvo a zmeny v čase budú obsahom výstavy. Návštevníci okrem textov, obrazov-fotografií a artefaktov lodí uvidia aj množstvo veľkých modelov lodí. Na výstave je možné vidieť aj modely urobené v Slovenských lodeniciach ako napr. osobnú loď - jednu z najväčších riečnych lodí vôbec OL 400 VALERIJAN KUJBYŠEV, ďalej motorovú osobnú loď MOL 1575 KOMÁRNO, tlačný remorkér TR ARKUS a ďalšie. Stavbu lodí možno vidieť aj na množstve dokumentačných záberov.

trvanie: 27.11.2018 do 31.8.2019