Pripravujeme


 PRAVDIVO O NEPRAVÝCH ZUBOCH

OD REMESELNÍKA K DENTISTOVI A ZUBNÉMU TECHNIKOVI


  

 


Námet a scenár: Mgr. Martina Ďuricová; Mgr. Zuzana Šullová
Odborná spolupráca: Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.; Mgr. Otto Wiesler, dipl. z. t.; Ján Ondrejka, dipl. z. t. (Slovenská komora zubných technikov)
Výtv. a priestor. riešenie: interiérový dizajn ZAKEE – Mgr. art. Barbora Šutáková; Ing. Daniel Šintaj
Realizácia: COPYVAIT s. r. o.
Miesto realizácie: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Termín sprístupnenia: 12. 4. 2019; 15.00 hod.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

 

 

 

Wolfgang von Kempelen


 

 

 

Výstava ucelene predstaví život a dielo vynálezcu a polyhistora Wolfganga von Kempelena (1734-1804), obľúbenca Márie Terézie. Priblíži jeho kariéru, najdôležitejšie vynálezy, umeleckú tvorbu a miesta v Bratislave s ním spojené. Pomocou namieru vyrobených modelov podľa jeho pôvodných plánov (šachový automat, hovoriaci stroj, reaktívna turbína) a multimédií ukáže široký záber jeho diela a jeho význam pre vývoj fonetiky, vzdelávania nevidomých, mechanizácie, či javiskovej mágie.                 

Webwww.kempelen.info     FB: https://www.facebook.com/Wolfgang.Kempelen

 

Pár záberov z Múzea dopravy Bratislava: