Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Program

 

Pred 210 rokmi sa v Spišskej Belej narodil

svetoznámy vynálezca, fyzik a matematik

Jozef Maximilián Petzval

Prof. Dr. Ing. Jozef Maximilián Petzval sa narodil 6. januára 1807 v Spišskej Belej Jánovi Krstiteľovi a Zuzane Petzvalovým. Absolvoval štúdiá na gymnáziu v Podolínci, Levoči, na lýceu v Košiciach a univerzite v Pešti.  Ponuka pracovnej pozície profesora vyššej matematiky ho zaviedla na Viedenskú univerzitu, kde prednášal 40 rokov matematiku. Popri matematike, akustike a iným vedám, osobitnú pozornosť venoval optike, kde sú najvýznamnejšie jeho výpočty fotografických objektívov. V roku 1840 dokončil návrhy dvoch objektívov – portrétového a krajinkárskeho (tzv. ortoskopu). V odborných i laických kruhoch prívržencov fotografie je meno Petzvala dobre známe po celom svete a slovné spojenie “Petzval lens´” (Petzvalova šošovka) sa dodnes skloňuje s patričnou úctou. 

Petzvalov vynález objektívov má mimoriadny svetový význam. Objektív, ktorý skonštruoval vďaka presným výpočtom v roku 1840, umožnil 16-násobne vyššiu priepustnosť svetla. To v praxi znamenalo, že samotná expozícia fotografickej platne trvala menej ako minútu (predtým 5 až 30 minút), preto je Petzval pokladaný za zakladateľa modernej optiky. Ďalej navrhol konštrukcie osvetľovacích a premietacích prístrojov, dvojoký ďalekohľad, zrkadlovú Petzvalovu lampu, kde je maximálne možné využitie svetelnej energie, zdokonalil mikroskop. V dnešnom článku, ktorý je venovaný výročiu jeho narodenia, sa vám pokúsime predstaviť osobnosť Petzvala trochu inak a okrem najzaujímavejších faktov z jeho života sa dozviete aj to, že Petzvalov vynález ani v súčasnosti nepatrí len do múzea, ale práve naopak, je po ňom obrovský dopyt aj dnes.

Vedeli ste že…?

 • okrem Jozefa Maximiliána sa dňa 6. januára narodili aj jeho bratia Nestor Aemilianus (1804) a Otto Baltazár (1809)? Bratov v Spišskej Belej preto nazývali aj Traja králi Petzvali.
 • Jozef Maximilián Petzval bol vyznamenaný Rádom Františka Jozefa? Boli ním odmeňovaní občania monarchie aj cudzinci za zásluhy o rozvoj priemyslu, techniky, poľnohospodárstva, vedy, kultúry a umenia, rovnako ako za zásluhy o duchovný rozvoj národov, humanitnú a charitatívnu činnosť, ako aj reprezentáciu ríše v zahraničí.
 • mu bol udelený šľachtický titul Josef Ritter von Petzval a dostal titul dvorného radcu?
 • v Maďarsku bola založená pamätná Cena Jozefa Maximiliána Petzvala – ocenenie pokrokov dosiahnutých na poli optiky, akustiky, filmovej a videotechnológie, jemnej mechaniky, fotochémie a divadelnej technológie?
 • v mnohých slovenských mestách, v Budapešti a Viedni sú ulice nesúce jeho meno?
 • na mesiaci sa nachádza kráter s priemerom cca 70 km pomenovaný po J. M. Petzvalovi, rovnako ako aj planétka objavená v roku 1980 českým astronómom Antonínom Mrkosom?
 • na jeho počesť bola vytvorená k 150. výročiu jeho narodenia Eduardom Odehnalom divadelná hra opisujúca jeho život a dielo?
 • Petzvalov portrétny objektív ostal svojou svetelnosťou neprekonaný 60 rokov?
 • prepočítal optiku mikroskopu a Galileiho ďalekohľadu, z ktorého sa neskôr odvodili vojenské a turistické ďalekohľady?
 • vypracoval princíp divadelného ďalekohľadu aj nový typ zväčšovacieho a projekčného prístroja?
 • skonštruoval prenosný reflektor na osvetľovanie predmetov až do vzdialenosti 2,65 km?
 • vynikal v riešení algebraických a diferenciálnych rovníc?
 • skonštruoval klavír, ktorého klávesnica obsahovala tri rady klávesov a harfogitaru?
 • sa zaoberal balistikou a podľa vlastných výpočtov skonštruoval nový druh pušky?
 • Petzvalove objavy prispeli k rozvoju astrofotografie a bol autorom prvých radových snímok jednotlivých fáz Mesiaca?
 • patril k zakladajúcim členom Fotografickej spoločnosti vo Viedni (Photographische Gesellschaft Wien)?
 • sa zaoberal teóriou hudby a akustiky? Zostavil kvadratickú rovnicu kmitočtu strún a vytvoril matematickú teóriu hudobných nástrojov.
 • sa prvý krát oženil vo veku 62 rokov?

V Spišskej Belej je v rodnom dome J. M. Petzvala zriadená vysunutá expozícia dejín fotografickej a kinematografickej techniky Slovenského technického múzea v Košiciach. Ulica, na ktorej múzeum nachádza, nesie hrdo meno po svojom slávnom niekdajšom obyvateľovi – Petzvalova ulica.