Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výstava Technické kreslenie

Výstava Technické kreslenie v zrkadle času
Autori Ing. Ladislav Klíma a kol.
Rok realizácie 2015
Jazyk Slovenčina
Realizované prezentácie

STM Košice /V. - VII. 2015/

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica
/11.9. - 31.12.2018/

Sprievodné materiály Katalóg k výstave

Čítať ďalej:Výstava Technické kreslenie

Výstava Murgaš

Výstava Jozef Murgaš - priekopník rádiotelegrafie
Autori Ing. Jozef Roman - Ing. Ladislav Klíma
Rok realizácie 2014
Jazyk Angličtina - Slovenčina
Realizované prezentácie

UNESCO Paríž /2014/, STM-Múzeum dopravy Bratislava /2014/; 
Univerzitná knižnica Bratislava /2015/

Putovanie ukončené

Sprievodné materiály Katalóg k výstave (slovenská, anglická, francúzska verzia)

Čítať ďalej:Výstava Murgaš

Výstava Objavy I

Výstava Objavy a vynálezy, ktoré zmenili náš svet I.
Autori Kol.
Rok realizácie 2014 - 2015
Jazyk Slovenčina
Realizované prezentácie

STM Košice /IV. - VI. 2015/

Putovanie ukončené !

Sprievodné materiály Pracovné listy (6 - 12 r.)

Čítať ďalej:Výstava Objavy I

Stránka 2 z 2