Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výstavy

 .

 " VÝROBA MODROTLAČE Z DIELNE ELMÍRA V HRANOVNICI "

Putovná výstava Podratranského múzea v Poprade, ktorá približuje ťechnologický postup farbenia látok posledného modrotlačiara na Spiši.
Výstava zahŕňa exponáty ako sú miniatúry interiéru
farbiarskej dielne, tlačiarenské štočky a ľudový odev ušitý z modrotlače.

Termín trvania výstavy : 27. 04. 2017 - 28. 09. 2017

Tešíme sa na Vašu návštevu.