Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výskumná činnosť

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2017 - 2019 sa rieši 9 vedecko-výskumných úloh:

Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

Strojárske meradlá                        v zbierkovom fonde STM

Ing. Benko

2017-2019

dejiny techniky        

katalóg/scenár

Fyzikálne pomôcky v zbierkach STM a Múzeu školstva a pedagogiky        

Mgr. Ďuricová               

2017-2019

dejiny techniky    

katalóg/fontés

RemorkérŠturec                                                  

Mgr.Goduš                

2017-2019

dejiny techniky    

štúdia/monografia            

Staničné dopravné prostriedky  na prepravu batožín (od ruky po multikáru)                                 

Mgr. Habáň             

2017-2019

dejiny techniky    

štúdia/edičný výstup

Čaro bakelitu-katalóg                                           

Ing.Klíma                  

2017-2019

dejiny techniky    

katalóg                                 

Projekčná technika v zbierkovom fonde STM                                                                 

Ing. Majerník          

2017-2019

dejiny techniky    

katalóg/fontés

História počítačov v bývalom Československu                                             

Ing. Roman                

2017-2019

dejiny techniky    

štúdia

Objekty banskej ťažby a železnej výroby na Východnom Slovensku                                          

Jahodová   Ing. Lobodová Ing. Žuffová

2017-2019

dejiny techniky    

edičný výstup

Letecká akrobacia v Československu, Českej a Slovenskejrepublike                                        

Ing. Hájek     Ing. Ondreják                

2017-2019

dejiny techniky    

zriadenie archívu/ edičný výstup