Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výskumná činnosť

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2013 - 2016 sa rieši 5 vedecko-výskumných úloh:

Názov úlohy

Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

História hnedouhoľného baníctva
na Slovensku

Ing. Žuffová

Ing. Klaučo

D. Rosová

2013 ‒ 2016

dejiny techniky

scenár expozície

Tendencie hutníckej výroby v rokoch
1960 – 1990 na Slovensku

Ing. Lobodová

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia, námet výstavy

Dejiny priemyselného dizajnu na Slovensku
od 80. rokov po koniec 20. storočia

Ing. Klíma

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia

Letecká akrobacia v Československej, Českej a Slovenskej republike

Ing. Ondreják

Ing. Hájek

2014 – 2016

dejiny techniky

štúdia, scenár výstav

Čas a časomerná technika

Ing. Majerník

2014 - 2016

dejiny techniky

scenár