Pracovná pozícia: námestník generálneho riaditeľa na úseku marketingu, prezentácie a služieb

Slovenské technické múzeum, Hlavná 88 v Košiciach, vyhlasuje v zmysle § 5 zák.č. 552/2003 Z.z. výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca - námestníka generálneho riaditeľa na úseku marketingu, prezentácie a služieb.
Požadujeme:
- VŠ II. stupňa
- odborná prax min. 10 rokov v oblasti marketingu a propagácie
- znalosť aspoň 1 cudzieho jazyka (AJ,NJ).
Prax v múzejníctve vítaná.
Platové podmienky: v zmysle zák. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom zasielajte do 28.10.2011 na adresu:
Slovenské technické múzeum, Personálne odd., Hlavná 88, 040 01 Košice
.

Výsledok výberového konania

     
       
     

Posledná úprava 29.11.2011

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.