sidlo.gif (4573 bytes)

 Sidlo STMSlovenské technické múzeum

Hlavná 88

040 01 Košice

SLOVENSKO

 

Tel. č.: 055 / 62 240 35

Sekretariát generálneho riaditeľa: 055/ 62 236 65
Fax: 055 / 62 259 65

E-mail: stmke@stm-ke.sk

 

VEDENIE - MANAGEMENT STM:

telefón
predvoľba 055
e-mail

Generálny riaditeľ STM

Ing. Eugen Labanič

62 236 65

eugen.labanic@stm-ke.sk

Námestník pre hlavnú činnosť:

Ing. Agnesa Schwartzová

72 606 15
24 511 15


agnesa.schwartzova@stm-ke.sk
Námestník pre marketing
a prezentáciu:
Mgr. Ján Melich
24 511 88
jan.melich@stm-ke.sk
Námestník pre ekonomicko-
prevádzkovú činnosť:

Ing. Slavomír Jenčík

72 606 16
24 511 16

slavomir.jencik@stm-ke.sk
Vedúca odd. dejín vedy,
výroby a techniky I.:

Ing. Dagmar Lobodová

72 606 54
24 511 54

dagmar.lobodova@stm-ke.sk
Vedúci odd. dejín vedy,
výroby a techniky II:

Ing. Ladislav Klíma

72 606 34
24 511 34

ladislav.klima@stm-ke.sk

Vedúca odd. prezentácie a marketingu:

Mgr. Jana Žakarovská Ďuricová

72 606 33
24 511 33

jana.duricova@stm-ke.sk

Tajomníčka generálneho riaditeľa:

JUDr. Helena Žuffová

72 606 13
24 511 13

helena.zuffova@stm-ke.sk


[ Na začiatok stránky ] [ Na úvodnú stránku ]

Posledná úprava: 28.11.2011

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.