stale expozicie STM


     PLANETÁRIUM - špecializované zariadenie

zariadenie malého projekčného planetária     Planetárium je optický prístroj umiestnený uprostred kruhovej miestnosti o priemere 8 m, kde sa nad hlavami návštevníkov klenie biela polguľová plocha, predstavujúca umelú oblohu. Pre záujemcov o astronómiu predvádza hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies. Malé projekčné planetárium, typ ZKP - II, vyrobené fi. Zeiss Jena má dve projekčné hlavy. Sú to vlastne dva diaprojektory, každý so 16 objektívmi, pomocou ktorých sa premieta určitý úsek oblohy. Jednotlivé obrazy do seba zapadajú a vytvárajú dokonalú ilúziu oblohy plnej hviezd. Dve projekčné hlavy umožňujú demonštrovať pohľad na nočnú oblohu za severnej a južnej pologule Zeme. Pomocou prístroja je možné znázorniť javy viditeľné na oblohe voľným okom pri pohľade zo Zeme - 5000 hviezd, Slnko, Mesiac, päť planét Slnečnej sústavy ( Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter a Saturn), niektoré viditeľné hmloviny, galaxie, Mliečnu dráhu. Prístroj je možné nastaviť na ľubovoľne zvolený deň, mesiac, rok a ukázať ako vyzerala alebo bude vyzerať obloha v minulosti alebo blízkej budúcnosti. Planetáriom je možné demonštrovať pohľad na nočnú oblohu v dôsledku precesného pohybu zemskej osi v rozpätí + - 13000 rokov, vysvetliť a znázorniť astronomické súradnice, čo sa využíva pri nácviku klasickej navigácie podľa hviezd. S pomocou prídavných projekčných zariadení je možné premietať Slnečnú sústavu z veľkej diaľky, zatmenie Masiaca, Slnka, demonštrovať prelet kométy. Programy pre školské skupiny sú doplnené premietaním astronomických filmov, diafilmov a pre najmenších premietaním rozprávok s astronomickou tematikou. Kapacita planetária je 42 miest. Objekt planetária bol verejnosti sprístupnený v r. 1975.

Program v planetáriu je podmienený účasťou 10 platiacich osôb,
v prípade prázdninových programov je minimálna účasť 12 osôb.

Vašu návštevu nám prosím nahláste vopred:

expozície:
055/ 72 606 25
prezentacia@stm-ke.sk
planetárium:
055/ 72 606 56
astro@stm-ke.sk
ústredňa:
055/ 62 240 35

[ Na začiatok stránky ] [ Na úvodnú stránku ]

Pridané: 1999
Posledná úprava: 05.03.2012