vysunute expozicie


Múzeum dopravy v Bratislave
vlastná www stránka
  

Pobočka Slovenského technického múzea Košice - Múzeum dopravy v Bratislave je komplexným múzeom dopravy, t.j. stálou expozíciou dopravných prostriedkov cestnej a železničnej dopravy.
K prvej prezentácii významnou mierou prispeli Železnice Slovenskej republiky, ktoré poskytli exponáty koľajovej dopravy a Asociácia historických vozidiel Slovenska, ktorá zapožičala exponáty cestnej dopravy, ako aj exponáty týkajúce sa histórie dopravy z fondov Slovenského technického múzea. Vystavené zbierky reprezentatívnych dopravných prostriedkov zostávajú aj naďalej vo vlastníctve týchto inštitúcií a súkromných zberateľov.
Vývoj cestnej dopravy je v múzeu prezentovaný rozsiahlou zbierkou vozidiel od kočov a prvých motorových samohybov cez motocykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozy zo 70. rokov.Vystavené sú historické bicykle - velocipédy, tzv."vysoké kolo" zn.Singer, unikátny drevený bicykel z roku 1920, motocykle,osobné automobily, špeciálne nákladné a hasičské vozidlá. Dve výstavné haly ukrývajú takmer 100 automobilov, 25 historických motocyklov a nepreberné množstvo dobových technických doplnkov.
Z reprezentatívnych automobilov sú vystavené napr. štátnické limuzíny značiek Škoda, Tatra, Mercedes-Benz alebo americký Buick v perfektne zreštaurovanom stave, dva automobily zn.Praga, motocykle zn. Böhmerland, či historické hasičské vozidlo zn. Škoda. Návštevníkov zaujme dioráma automobilovej dielne s ručným benzínovým čerpadlom. Vozidlá sa pravidelne zúčastňujú veteránskych podujatí. Železničnú dopravu zastupujú parné rušne 534.0471 a CP 600, akumulačná parná lokomotíva bez kúreniska z roku 1946 CN 40, osobné železničné vozne od roku 1885 po rok 1960, nákladné vozne z prelomu 19. a 20. storočia a jediný existujúci parný žeriav na Slovensku vystavený na koľajisku. Ďalej sú to motorové dreziny Tatra a Varšava, historická šľapacia drezina. Sezónne je táto expozícia doplňovaná ďalšími reprezentatívnymi historickými železničnými vozidlami zo zbierok Železníc SR. Expozíciu železníc dopĺňa dioráma dopravnej kancelárie, zbierka rôznych návestných pomôcok a ďalšie exponáty ako: dištančné návestidlo z konca 19.st. signalizačné telefónne zariadenia, dobové osvetľovacie telesá, plynové lampy, rádioprijímače, figuríny v historických železničiarskych uniformách. Autormi výtvarnej koncepcie sú E.Kovačevičová a G.Fudala, ktorí statickým exponátom vdýchli originálnu dobovú atmosféru.


expozície:
VÝVOJ ZABEZPEČOVACEJ ŽELEZNIČNEJ TECHNIKY

ZLATÝ VEK DOPRAVY NA CESTÁCH I KOĽAJNICIACH
VÝVOJ ŽELEZNIČNEJ TECHNIKY NA SLOVENSKU
MÍĽNIKY SLOVENSKÉHO MOTORIZMU V II. POL. 20. STOROČIA

 
Múzeum dopravy sa nachádza za budovou Riaditeľstva Železničnej polície SR,
medzi Predstaničným námestím a Pražskou ulicou.
Prístup je z lávky pre peších ponad Šancovú ulicu alebo šikmým nájazdom z rohu Šancovej a Pražskej ulice.

Výstavy historických železničných vozňov a jazdy nostalgických vlakov 2011 - pod záštitou ŽSR

A K T U Á L N E MV Ý S T A V Y

zeleznice_obr ÚZKOROZCHODNÉ ŽELEZNICE V ČECHÁCH, NA MORAVE
A NA SLOVENSKU

Výstava o lesných železniciach, o spôsoboch dopravy dreva, o pôvabnej horskej krajine a ľuďoch, ktorí "úzkokoľajky" dodnes chránia pre ďalšie generácie.
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava
Termín: od 7. februára 2012 do mája 2012

interface_obr


INTERFACE
SÚČASNÝ AUTOMOBILOVÝ DIZAJN NA SLOVENSKU

Výstava dizajnérskych realizácií VŠVU v Bratislave.
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava

Termín: od 14. februára 2012
do mája 2012

Sprievodné podujatie:
Autorská prezentácia
výstavy k projektu Volkswagen-interface súčasný automobilový dizajn na Slovensku - realizácie VŠVU.
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava
Termín: 27. marca 2012 o 15.00


P R I P R A V U J E M E

príbehy dvoch kolies PRÍBEHY DVOCH KOLIES
Výstava prináša širokú škálu pohľadov na bicykel. Voľne prevádza vznikom a vývojom tohto dopravného prostriedku od prvých pokusov človeka o udržanie rovnováhy na dvoch kolesách cez rôzne peripetie vývoja až po bicykel ako ho poznáme dnes...
Miesto konania: STM Múzeum dopravy, Šancová 1/a, Bratislava
Termín: od 11. mája 2012

Otvorené:
utorok - nedeľa 10.00 - 17.00

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov:
6. 4.2012 (piatok) zatvorené
7. 4.2012 (sobota) – otvorené
8. 4.2012 (nedeľa) – zatvorené
9.4.2012 (pondelok) – zatvorené

Kontakt:
Šancová ul. č. 1/a, 821 01 Bratislava
t.č.: 02/ 52 444 163
fax: 02/ 52 494 021
mobil: 0918 965 697
e-mail: muzeumdopravy@stm-ke.sk

Vstupné:
dospelí 3,30 €
zľavnené vstupné 1,50 €**
rodinná vstupenka 8,00 € /2 dospelí + 2 - 3 deti/
***

*
Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie. Jednotlivcom je na požiadanie lektorský výklad poskytnutý za poplatok 2 €.

**
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných , stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

***
Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac 3 deti v ich sprievode.


Bezplatné vstupné majú deti v predškolskom veku, dôchodcovia vo veku nad 70 rokov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Iné zľavy:
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%


Posledná úprava: 26.03.2012

návrat na úvodnú stránku

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.