vysunute expozicie     MÚZEUM LETECTVA

Ľudstvo už od nepamäti snívalo o možnosti pohybu vo vzduchu. Pútal ho najmä let vtákov. Myšlienka zriadiť ml_ani.gifmúzeum letectva vznikla už pri samom zrode Technického múzea, dnešného Slovenského technického múzea, v roku 1947. Po rozdelení spoločného štátu začalo budovať Slovenské technické múzeum chýbajúce expozície, a tak vzniklo Múzeum dopravy v Bratislave - cestná a železničná doprava a Múzeum letectva.
O situovaní Múzea letectva do Košíc rozhodlo viacero faktorov. V Košiciach bolo od roku 1924 v poradí druhé letisko na Slovensku a tvorilo najvýznamnejší letecký uzol na východe vtedajšej Československej republiky. Hlavné sídlo tu má aj Slovenské technické múzeum, ktoré je svojím múzejným potenciálom zárukou jeho úspešnosti. V Košiciach v 50-tych rokoch 20. storočia bola založená Vysoká vojenská letecká škola, neskôr Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju letectva na Slovensku. Sídlo tu má aj pobočka Slovenského národného aeroklubu. Okrem toho Košice sú s históriou letectva späté cez mnohé ukážky lietania a leteckej techniky, tu sa uskutočnili jedny z prvých letov balónom na Slovensku. V tomto meste ešte pred rokom 1918 poriadali z celouhorského hľadiska významné prednášky a propagačné podujatia o letectve. V Slovenskom technickom múzeu sa sústredila staršia letecká technika, pozostávajúca hlavne zo vzácnej kolekcie leteckých motorov, meracích, navigačných a iných prístrojov, používaných v lietadlách. Múzeum letectva bolo po prvýkrát verejnosti sprístupnené 23.augusta 2002, 2.etapa bola slávnostne otvorená 3.októbra 2003.

Múzeum letectva a leteckej techniky je koncipované do historických etáp:
° Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
° Expozícia od roku 1945
° Expozícia prístrojovej techniky
° Galéria prezidentských lietadiel


Expozícia letectva a leteckej techniky, dokumentujúca počiatky letectva v jeho historickom vývoji, je členená do tematických celkov: ml2.jpg
* Prvé praktické začiatky letectva vo vývoji a na Slovensku

(pokusy s napodobením vtáčieho letu mnícha Cypriána Jajsge)
* Prvé záznamy balónových letov
* Pokusy o konštrukciu lietadiel
* Prvé ukážkové lety
* Priekopníci letectva na Slovensku (A. Kvas, A. Zsélyi, M. Boťanský, J. Bahýľ a vynález padáka Š. Baniča)
* Letectvo na Slovensku po roku 1918 (založenie Masarykovej leteckej ligy)
* Významné osobnosti letectva na Slovensku (M. R. Štefánik, J. Ambruš, N. Šapošniková, K. Kasala, V. Ihriský a ďalší)
V expozícii je umiestnených vyše 20 exponátov vzácnych historických leteckých motorov, počnúc rokmi 1915/16.ml3.jpg Unikátmi sú deväťvalcový hviezdicový vodou chladený motor zn. Salmson Kanton - Unné, vyrobený Firmou Anatra v roku 1916 v Rusku, montovaný do lietadiel Anatra "Anasalj", šesťvalcový radový vodou chladený motor zn. Austro Daimler vyrobený v roku 1916 v Rakúsku, šesťvalcový radový vodou chladený motor s protibežnými stojatými piestami zn. Junkers Jumo 205, Nemecko r. 1938, montovaný do lietadiel Dornier, štrnásťvalcový dvojhviezdicový vzduchom chladený motor zn. BMW 801 D, z rokov 1943 -1945, montovaný do lietadiel Junkers Ju 290. Jedným z najvzácnejších je ojedinelý exponát deväťvalcový hviezdicový vzduchom chladený motor zn. Walter Scolar, vyrobený v roku 1937 v Česko-Slovensku firmou Walter a spol. Expozíciu dopĺňajú letecké modely, makety historických lietadiel, v počte asi 50 ks.
ml9.jpgHistoricky cenným exponátom je letecký motor WalterMinor 4-III, ktorý bol veľmi rozšírený v našom, ale aj v zahraničnom letectve v päťdesiatych rokoch. V slede vývoja nasleduje letecký prúdový motor RD 500 z lietadla Jak-23, ktoré bolo prvým regulérnym prúdovým lietadlom zavedeným v čs. letectve po druhej svetovej vojne. Motor Walter Minor 6-III pripomína úspechy československých lietadiel a pilotov v leteckej akrobacii v šesťdesiatych rokoch. Predná kabínová časť lietadla Mig-15 je doplnená aj motorom RD 45 F upraveného do didaktického rezu, vďaka ktorému návštevník má možnosť, vidieť princíp činnosti leteckého prúdového motora. V časti expozície, kde je prezentovaná technika súčasnosti , je inštalovaný letecký prúdový motor DV-2 , ktorý bol vyvinutý a vyrá-baný na slovenskom území v Strojárňach Považská Bydstrica a tvorí pohonnú jednotku lietadiel L-9.
Ďalej majú navštevníci možnosť vidieť dvojmiestne prúdové cvičné lietadlo TS-11 Iskra. Od roku 1964 bolo prijaté v Poľskom letectve pre účely základného leteckého výcviku. Cvičné prúdové lietadlo používané Slovenským letectvom zastupuje jednomotorový, dvojmiestny dolnoplošník L-39 Albatros vo verzii ľahkého bojového lietadla s inštalovanými raketnicami a bombami.
Jednomotorový, jednomiestny viacúčelový strednoplošník F-104 Starfighter predstavuje špičku vývojového radu F-104. Vystavený stíhač patril do skupiny asi 150 strojov slúžiacich v talianskych vzdušných silách a STM ho získala ako dar od prezidenta Talianskej republiky. Rovnako zaujímavé je aj bezpilotné prieskumné lietadlo Reiss VR-3 určené k prieskumným misiám.

V exteriérových priestoroch múzea sú inštalované lietadlá Mig-15, Mig-19, Mig-23, Su-7, stíhačka - bombardér Su-22 a vrtuľníky Mi-2, Mi-4, prepadový stíhač SV - 15, ako prvé zahraničné lietadlo darované Ukrajinou, poľnohospodársky Z-37 A "Čmeliak", vetroň VT 116 Orlík, ultraľahký Mitchel B-10.
Kategóriu tzv. ľahkých lietadiel v expozícii zastupuje vetroň Z-125 Šohaj, ktorý je zavesený nad exponátmi a maketa centroplánu LVL-2 s kompletne vybavenou kabínou. Expozícia je doplnená aj leteckými trenažérmi použivanými pri výcviku vojenských pilotov. Je to trenažér lietadla Mig-21 a lietadla L-29. V blízkosti oboch trenažérov sú situované letecké prúdové motory, používané v daných typoch lietadiel a to pre Mig-21 prúdový motor R11F-300 a pre lietadlo L-29 prúdový motor M701 vyrábaný v Československu.Vystavená je technika, ktorá bola v službách armády Slovenskej republiky (lietadlá Mig, Su , vrtuľníky Mi).
Dnes sa múzeum pýši nielen talianskym lietadlom F 104, švajčiarskou stíhačkou Mirage III RS alebo nemeckým Phantomom F4F. Pozoruhodný je aj švédsky Saab 37 či ruský Polikarpov Po 2. Nechýba ani americký vrtuľník UH-1. V múzeu sa nachádzajú i prúdové stíhacie lietadlá i bombardéry, vojenské vrtuľníky i rôzne raritné stroje, medzi aké určite patrí aj čínske bojové nadzvukové lietadlo Nanchang A-5 Fantan, jediné v Európe.

Galéria lietadiel je architektonickou dominantou areálu Múzea letectva. Je to nová moderne riešená expozičná hala s plochou 3600 m2. Jej úlohou je zastrešiť všetku zahraničnú leteckú techniku, ktorú Slovenské technické múzeum získalo formou darov od predstaviteľov štátov a vlád 12 krajín Európy, USA a Číny. Výraznou mierou budovanie Galérie prezidentských lietadiel svojimi iniciatívami podporil exprezident SR Rudolf Schuster, ktorý v priebehu krátkeho obdobia inicioval akvizičnú činnosť získaním vzácnych exponátov originálov lietadiel zo zahraničia. Takto vznikla ojedinelá kolekcia zahraničnej leteckej techniky, ktorá dnes svojím obsahom patrí k unikátnym nielen na Slovensku, ale aj v Európe.

ml1.jpg ml6.jpg ml8.jpg


V Galérii lietadiel je zastúpená letecká technika z Ukrajiny (lietadlo Su l5, raketa SS 24), z Talianska (lietadlo F 104), Poľska (lietadlo TS -ll "Iskra"), Švajčiarska (lietalo Mirage III RS), Grécka (lietadlo NF 5), Francúzska (lietadlo Mirage III E), Česka (lietadlo MiG 23),Belgicka (vrtuľník Alouette II), Nemecka (lietadlo Phantom F), (lietadlo An 2), USA (vrtuľník UH-I "Iroques"), Číny (lietadlo A5), Švédska (lietadlo Saab 37 Viggen), Maďarska (vetroň R-26 Góbe), Ruska ( lietadlo Polikarpov Po 2). Získaná zahraničná letecká technika reprezentuje najmä lietadlá, ktoré boli špičkou vzdušných síl jednotlivých krajín a 70-tych rokov 20. storočia.

Podľa námetu Ing. E. Labaniča na scenári Múzea letectva autorsky spolupracovali: dlhoročný odborný pracovník STM Ing. Jozef Bernát , Ing. Štefan Javnický, CSc., Ing. Martin Gazárek, Ing. Mirolav Hájek, Ing Radomír Orlita a kolektív ďalších zanietených nadšencov histórie lietania. Výtvarne expozíciu riešili Mgr. Ján Polák a Tatiana Poláková.

mapa_let.jpg

V máji 2008 a júni 2009 boli verejnosti v priestoroch STM Múzea letectva sprístupnené expozície cestnej dopravy. Prezentované sú v nej historické a dopravné prostriedky s motorom i bez neho, bicykle, motocykle, osobné i nákladné automobily. Vystavené zbierky sú majetkom členov Veterán klubu Cassovia Retro Košice, doplnené exponátmi Slovenského technického múzea.


auto.jpg

Dňa 19. apríla 2011 bola v Múzeu letectva sprístupnená nová expozícia
Letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií.

let_technologie obrazok let_technologie obrazok1 let_technologie obrazok2

Pravidelná mestská hromadná doprava
doporučujeme overiť na adrese DPMK

Linka
Smer
Typ
23
železničná stanica Staré Mesto - letisko Barca
autobus
Pracové dni:
05:20; 05:25; 05:30; 06:30; 07:30; 08:30; 09:30; 11:30; 12:30; 13:25; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 21:25; 21:30
Dni pracovného pokoja:
05:30; 17:30; 09:30; 11:30; 13:30; 15:30; 17:30; 19:30; 21:30
23
letisko Barca - železničná stanica Staré Mesto
autobus
Pracovné dni:
06:13; 06:18; 07:13; 08:13; 09:13; 10:13; 12:13; 13:13; 14:13; 15:13; 16:13; 17:13; 18:13; 19:13; 20:13; 22:13; 22:18
Dni pracovného pokoja:
06:13; 08:13; 10:13; 12:13; 14:13; 16:13; 18:13; 20:13; 22:13

Informácie:
STM - Múzeum letectva, Letisko Košice, 041 75 Košice
055 / 68 32 272 alebo 0903 747 595, muzeumletectva@stm-ke.sk
STM Košice: 055 / 62 240 35

Otváracie hodiny:
Upozorňujeme návštevníkov, že od 15.12.2011 do 16.04.2012 je Múzeum letectva
z a t v o r e n é
.
Hromadným návštevám bude umožnená prehliadka
podľa dohodnutého termínu.


utorok - nedeľa 10.00 - 17.00 hod. v sezóne apríl - september
Letná sezóna od 17.04.2012

Vstupné:
dospelí 3,30 € , zľavnené 1,50 €**
rodinná vstupenka (max. 2 dospelí a 3deti) 6,50 €
deti do 6 rokov a dospelí nad 70 rokov zdarma

*
Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie. Jednotlivcom je na požiadanie lektorský výklad poskytnutý za poplatok 2 €.

**
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných , stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

***
Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac 3 deti v ich sprievode.


Bezplatné vstupné majú deti v predškolskom veku, dôchodcovia vo veku nad 70 rokov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Iné zľavy:
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%Pridané 21.08.2002
Posledná úprava 15.04.2012

návrat na úvodnú stránku

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.