vysunute expozicie     Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej

Budova múzeaFotografickú a kinematografickú techniku môžeme pokladať za jeden z najväčších objavov ľudstva. Postupne sa stala každodennou a neodmysliteľnou súčasťou nášho života až natoľko, že takmer zovšednela a jej význam v celej šírke si uvedomuje len málokto z nás. Rudolf Schuster, od mladosti nadšený fotograf a vyznávač filmovacej techniky, začal zbierať a zhromažďovať fotografickú a kinematografickú techniku s úmyslom vytvorenia pamätnej izby v rodnom dome v Medzeve. Týmto činom chcel vzdať hold prvej zahraničnej slovenskej amatérskej filmárskej expedícii v rokoch 1927-1928 po vnútrozemí Brazílie. interiér - kolekcia kinematografických prístrojovČlenmi tejto expedície boli: Alojz Schuster, Ján Benedik, Michal Benedik. Ako už názov napovedá, múzeum sa orientuje predovšetkým na kinematografickú techniku, ale sú tu bohato zastúpené aj iné formy zobrazovacej techniky. Zbierkové predmety, ktoré tvoria základ expozície, získal Rudolf Schuster vlastným zberom, darom alebo kúpou. Nechýbajú tu exponáty (dary) od prezidentov mnohých štátov: Johannesa Raua, Václava Havla, Alexandra Kwaśnewského, Leonida Kučmu, Thomasa Klestila, švédského kráľa Carla XVI Gustava, monadského princa Alberta a ďalších.
pohľad do interiéru múzeaVystavená kolekcia je výsledkom celoživotného zberateľského úsilia, obsahuje vzácne exponáty, ktoré dokumentujú priekopníctvo dokumentárneho filmu na Slovensku. Zastúpené sú filmovacie kamery, drevené na 35 mm film zo začiatku 20. storočia, snímacie kamery z 30. rokov 20. storočia, kamery rôznych formátov na 8 mm, 16 mm film od amatérskych až po profesionálne, ako aj farebné televízne kamery. Zastúpené sú tu renomované značky Pathé, Ernemann, Ertel-Werke, Bagley, Prestwisch, Wiliamson, Eumig a mnohé iné.
Filmové projektory z tohto, ale aj neskoršieho obdobia (od roku 1900), stereoskopy, lampové skrine, laterna magica. Sú to ojedinelé historicky vzácne exponáty ručne ovládané presvetlené petrolejovými lampami. Zastúpené sú cenné značky Unger funkčný vodný hámor v exteriéri múzea& Hoffman, Edision Home Kinetoscope, Keystone, Zeiss, Eumig z obdobia rokov 1930-1940, ďalej diaprojektory, pomôcky pre filmárov. Vzácne sú aj fotografické prístroje všetkých základných konštrukčných typov od jednoduchých boxov cez jednooké a dvojoké zrkadlovky až po profesionálne donedávna používané fotografické prístroje. Zaujímavé sú najmä fotografické prístroje od roku 1890. Zastúpenie tu majú výrobcovia ako napr. Voigtländer, Goldwein, Estman Kodak, Yaschika, Keystone, Ernemann, Agfa a iné. Okrem fotografickej a kinematiografickej techniky sa v exteriéri múzea nachádza funkčný vodný hámor s uzavretým kolobehom vody, kováčska vyhňa s dúchadlom, hámorníckymi kladivami a kováčskym náradím. Hámornícku tradíciu v lokalite Šugovskej doliny a Medzeva reprezentujú kované poľnohospodárske nástroje lopaty, motyky a iné dobové predmety, ktoré sú neodmysliteľne späté so životom ľudí v Medzeve, najmä hámorníkov. V zadnej časti záhrady sú umiestnené kolesá vodných hámrov, brúsne kamene, buchary a iné časti vodných hámrov. Sú to tzv. pamätníky zašlých čias.


Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej svojou bohatosťou a rôznorodosťou historických zbierok sa zaradilo medzi ojedinelé múzeá na Slovensku. Po inventarizácii a dokumentácii zbierkových predmetov, ktoré do zbierkového fondu prijalo Slovenské technické múzeum, bolo Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej sprístupnené verejnosti od 1. novembra 2007 s celoročnou prevádzkou.

Box Agfa 6x9 z roku 1949 - 1958
Laterna magica 1901 - 1910
Ernemann 9x12, z rokov 1920 - 1930

Otvorené:
utorok - sobota 10.00 - 15.00 hod.
Záujem organizovaných skupín (10 a viac návštevníkov) o prehliadku
je nutné ohlásiť vopred na t.č. 0915 905 591.

Kontakt:
Štósska 16, 044 25 Medzev
0918 965 701

Vstupné:
dospelí
1,50 €, zľavnené 1,00 €**

*
Lektorský výklad sa poskytuje zdarma ohláseným školským skupinám a skupinám nad 5 osôb na požiadanie. Jednotlivcom je na požiadanie lektorský výklad poskytnutý za poplatok 2 €.

**
Nárok na zľavnené vstupné majú študenti základných , stredných a vysokých škôl po preukázaní sa indexom, resp. preukazom školy.

***
Rodinná vstupenka platí pre dve dospelé osoby a najviac 3 deti v ich sprievode.


Bezplatné vstupné majú deti v predškolskom veku, dôchodcovia vo veku nad 70 rokov a osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP.

Iné zľavy:
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%
Pridané: 31.10.2007
Posledná úprava 19.01.2012.

návrat na úvodnú stránku

Správca obsahu: Slovenské technické múzeum Technický prevádzkovateľ: Axfone s.r.o.