Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Armáda v povstaní


ARMÁDA V POVSTANÍ


 SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE 1944

Termín:  do 4. júla 2021
Usporiadateľ: Slovenské technické múzeum, Múzeum Slovenského národné povstania v Banskej Bystrici, Vojenský historický ústav, Ministerstvo kultúry SR
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice 

Fotografická výstava zachytáva problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej – 1. čs. armády na Slovensku. Jednotlivé celky dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Výstava pozostáva z prezentačných panelov, výstavných prvkov a multimediálneho dotykového informačného systému. 

TLAČOVÁ SPRÁVA