Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

PRAVDIVO O NEPRAVÝCH ZUBOCH

 


PRAVDIVO O NEPRAVÝCH ZUBOCH

OD REMESELNÍKA K DENTISTOVI A ZUBNÉMU TECHNIKOVI


  

 


Námet a scenár: Mgr. Martina Ďuricová; Mgr. Zuzana Šullová
Odborná spolupráca: Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.; Mgr. Otto Wiesler, dipl. z. t.; Ján Ondrejka, dipl. z. t. (Slovenská komora zubných technikov)
Výtv. a priestor. riešenie: interiérový dizajn ZAKEE – Mgr. art. Barbora Šutáková; Ing. Daniel Šintaj
Realizácia: COPYVAIT s. r. o.
Miesto realizácie: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice 
Termín sprístupnenia: 12. 4. 2019; 15.00 hod.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA