Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Archív

 

           

Múzeum J. M. Petzvala  Spišská Belá 

                                               18.05. 2019                                                            

                                                        Pri príležitosti 15. ročníka    „ Noc múzeí a galérií. „ 

bude expozícia sprístupnená verejnosti od 18.00 do 22.00 hod.

Vstupy každú hodinu

( 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – posledný vstup )

 

Vstupné 1 € ( alebo jeden kultúrny poukaz) 

Program:

-          Oboznámenie návštevníkov s históriou múzea a životom matematika Jozefa Maximiliána a jeho brata Otta Baltazára Petzvalovcov formou krátkych scénok v spolupráci so žiakmi  7.ročníka Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej

-          premietanie filmu zo života Otta  B. Petzvala pri príležitosti 210. výročia jeho narodenia

-          Tvorivé dielne pre návštevníkov – možnosť si vyhotoviť vlastnú tieňokresbu či poskladať si spektroskop

-          Súťaž pre všetkých pod názvom naše NAJ... 

 

muzeum.petzval @stm-ke.sk

052/45913 07, 0918 965 699                                                                                   www. nocmuzei.sk

 

 

                                                

 

Dňa 21. 05. 2016 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí uskutoční 12. ročník podujatia

„ Noc múzeí a galérií. „

Návštevníci majú jedinečnú príležitosť navštíviť  múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej až do neskorých nočných hodín.

 Expozícia bude sprístupnená verejnosti od 17.00 do 22.00 hod.

Vstupy každú hodinu

(17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 – posledný vstup )

 Vstupné 1 € ( jeden kultúrny poukaz)

 

Program:

-          prehliadka stálej expozície: Oboznámenie návštevníkov s históriou múzea a prevedenie životom matematika J. M. Petzvala a jeho brata Otta Baltazára

-          premietanie filmov zo života J. M. Petzvala a O. B. Petzvala

-          Súťaže pre deti  spojené s krátkym vedomostným kvízom. Každý bude odmenený.       

 

muzeum.petzval @stm-ke.sk

052/45913 07, 0918 965 699                                                                                        www.nocmuzei.sk