Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Strojárske meradlá v zbierkach STM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojárske meradlá v zbierkach STM
Katalóg
Vydané:2020
Jazyk: slovenský
Rozsah: 80 strán
Náklad: 100 ks
ISBN 978-80-973503-4-5
Cena: 8,- Eur

Objekty železiarskej výroby na východnom Slovensku - Abov, Zemplín

 

 

 

 

 

 

 


Objekty železiarskej výroby na východnom Slovensku - Abov, Zemplín
Katalóg
Vydané: 2020
Jazyk: slovenský
Rozsah: 102 strán
Náklad:300 ks
ISBN 978-80-973503-3-8
Cena:6,- Eur 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

100 ROKOV LODIARSTVA V ČESKOSLOVENSKU

 100 ROKOV LODIARSTVA V ČESKOSLOVENSKU

Katalóg, sprievodný materiál k výstave
Vydané: 2019
Jazyk: slovenský (resumé anglický)
Rozsah: 97 strán
Náklad:300 ks
ISBN 978-80-972513-8-3
Cena:10,- Eur

 

 

 

Pravdivo o nepravých zuboch

 

 

 

 

 

                      PRAVDIVO O NEPRAVÝCH ZUBOCH
                      Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi.
                      Informačná skladačka, sprievodný materál k expozícii.
                      Vydané:2019
                      Jazyk: slovenský-anglický
                      Rozsah : A4 obojstranne
                      Náklad :  1000 ks
                      Cena : 0,30 Eur  

Stránka 1 z 15