Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Knižnica STM

Datovanie vzniku knižnice STM začína od prijatia prvého dočasného štatútu (20.6.01947) Technického múzea v Košiciach. V tom období patrilo Technické múzeum v Košiciach medzi prvé múzeá na Slovensku, ktoré systemizovalo miesto knihovníka a venovalo pozornosť rozšíreniu a práci knižnice, ktorá poskytovala svoje služby pri príprave nových expozícií. Pre jej účely bola vytvorená pracovňa knižnice vybavená špeciálnym nábytkom na mieru pre uloženie základnej literatúry, a to lexikónov, slovníkov, encyklopédií a časopisov. Pre odbornú literatúru boli vyčlenené priestory osobitne taktiež s nábytkom vyrobeným na mieru.
Knižničný fond je systematicky budovaný od vzniku knižnice. základný fond vznikajúcej knižnice tvorila získaná literatúra, prevažne v jazyku nemeckom a maďarskom, príp. českom. Išlo v prevažnej miere o literatúru vydanú v rokoch 1800 - 1938.
Od roku 1951 je knižničný fond systematicky odborne spracovávaný. V súčasnosti obsahuje 17 003 knižničných jednotiek. Prezentujú ho knihy, časopisy, zborníky, encyklopédie, náučné a cudzojazyčné slovníky. Medzi najvzácnejšie patria staré tlače vydané v rokoch 1700 – 1800 v počte 67 kusov. Väčšina knižničného fondu je obsahovo zameraná na vedu, techniku a aplikované vedy, ktoré tvoria predmet činnosti múzea.

V súčasnosti patrí knižnica STM do siete špeciálnych knižníc múzeí a galérií.

Výpožičný čas:
Vzhľadom na internú ústavnú funkciu knižnice, externé vypožičiavanie je možné len so súhlasom nadriadeného pracovníka knižnice.
Knižnica poskytuje možnosť prezenčného štúdia a konzultácie vo vopred dohodnutých termínoch.

Kontakt:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. 
+421 55 72 606 68
+421 55 245 11 68