Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Prezentačná činnosť

Slovenské technické múzeum v súlade so svojím poslaním systematicky vyvíja aktivity smerujúce k
múzejnej prezentácii ním spravovaného zbierkového fondu rôznymi formami, ako aj poznatkov
získaných pri realizácii vedeckovýskumnej činnosti. Dominantnou formou sprostredkovania odkazu
uchovávaných múzejných zbierok je prezentácia prostredníctvom expozícií a výstav.

V súčasnosti STM prevádzkuje 29 expozícií so špecializáciou na dejiny a vývoj vedy a techniky, výroby, priemyslu
a dopravy. Prezentačnú činnosť STM rozvíja vo svojom sídle, dvoch špecializovaných múzeách a 5 vysunutých expozíciách:

 

  • STM (sídlo), Hlavná 88 Košice
  • STM-Múzeum letectva Košice
  • STM-Múzeum dopravy Bratislava
  • Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve
  • Kaštieľ v Budimíre
  • Múzeum J. M. Petzvala Spišská Belá
  • Národná kultúrna pamiatka Solivar Prešov
  • priestory Multifunkčného energetickobaníckeho centra v Spišskej Novej Vsi.

Okrem expozičnej činnosti sú realizované aj krátkodobejšie a tematicky užšie zamerané výstavné
podujatia. Prezentácia spravovaných zbierok je zabezpečovaná aj mobilitou zbierok, formou
výpožičiek a nájmov zbierkových predmetov za účelom ich vystavovania.

 Výhľad aktivít zameraných na prezentáciu súčastí kultúrneho dedičstva spravovaného STM je spracovávaný v Plánoch prezentačnej činnosti a aktualizovaný v ročných plánoch hlavných úloh