Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Oznamovacia elektrotechnika

Prvá časť expozície oznamovacej elektrotechniky je koncipovaná ako prehľad vývoja telegrafnej techniky od prvého prakticky použiteľného prístroja pre prenos správ Morseovho rycieho telegrafu (1840), cez vynález prvého diaľnopisu Američana Hughesa (1855) s tlačeným telegrafovaným textom, až po súčasnú ďalekopisnú techniku a telefaxy. Osobitná časť expozície je venovaná Jozefovi Murgašovi, slovenskému priekopníkovi v rozvoji bezdrôtovej telegrafie.

Čítať ďalej:Oznamovacia elektrotechnika

Energetické oddelenie A. Stodolu

Expozícia oddelenia energetických strojov je pomenovaná po Prof. Dr. Ing. Aurelovi STODOLOVI (1859-1942),vedcovi svetového významu, ktorý sa v technickom svete preslávil najmä svojou základnou teóriou o stavbe parných a plynových turbín.

Na pozvanie Vysokej školy technickej v Zurichu od roku 1892 trvale pôsobil ako profesor na ním založenej katedre stavby strojov, kde sa ako vedec a vysokoškolský profesor preslávil vo svete svojou vedeckou prácou „Dampf - turbinen und ihre Aussichten als Wärmer - kraftmaschinen"

Čítať ďalej:Energetické oddelenie A. Stodolu

Umelecké kováčstvo

Zbierky umelecky kovaného železa sa nachádzajú v podbrání múzea. Vystavené sú kované predmety, úžitkového, okrasného i umeleckého charakteru. Na kolekcii vyše 100 exponátov z rôznych štýlových období je možné obdivovať spojenie tradičnej remeselnej zručnosti s tvorivým technickým myslením a slohovými vplyvmi. Najstarší exponát v expozícii sú gotické dvere z kovaného železa, tzv.„Leleské dvere", nazvané podľa miesta nálezu.

Čítať ďalej:Umelecké kováčstvo

Baníctvo

Unikátne banské interiéry sú vybudované v podzemí múzea. Banícka expozícia bola projektovaná ako skutočné banské prostredie s doplňujúcim strojným vybavením. Vstupné banské portály s menami osobností slávnej tradície štiavnického baníctva: Jozef Karol HELL (1713 - 1789) a Krištof Traugott DELIUS (1728 - 1779) symbolizujú ústia banských štôlní. Schodisko lemujú dobové banské svietidlá.

Čítať ďalej:Baníctvo

Stránka 3 z 3