Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

História

História

V roku 1699 bola zbúraná pôvodná drevená stavba miestnej školy prízemného tipu. Na jeseň toho istého roku bola postavená prízemná murovaná stavba v neskoro renesančnom slohu , čo dokumentujú na prízemí zachované hrebienkové klenby. V roku 1757 dostala budova barokizujúcu nadstavbu a vnútornú úpravu s plochými drevenými  kazetovými stropmi z červeného smreka na prvom poschodí  z tých istých čias neskorého baroka pochádza aj šindlová , manzardová strecha s vykiermi. Budova slúžila ako mestská škola a nájomný kantorský byt. Na prízemí múzea bol v roku 1944 sústredený štáb nemeckého generála Bekera, ktorý riadil medzi iným  protipartizánsku vojenskú akciu v Lendaku  27. Októbra 1944. V rokoch 1947 až 1960 budova slúžila ako nájomný bytový dom. Drevená strecha je po rekonštrukcií v roku 2009 obnovená.  V rodnom dome J.M.Petzvala  aj za pomoci občanov Spišskej Belej sa v roku 1964 zriadilo múzeum.