Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Prevzatie do správy múzea dopravy

Prevzatie remorkéra ŠTUREC do správy Múzea dopravy, Bratislava

Dlhoročná snaha aktivistov o vznik Lodného múzea v Bratislave vyvrcholila dňa 8.apríla 2013. Stalo sa tak odovzdaním vyradeného vlečného remorkéra ŠTUREC zo štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik (Povodie Dunaja) do správy Múzea Dopravy v Bratislave, ktoré je súčasťou štátnej príspevkovej organizácie - Slovenského technického múzea.

Tento krok bol z pohľadu zachovania histórie lodnej dopravy neobyčajne významný, pretože remorkér ŠTUREC je už posledným historickým plavidlom montovaným nitovacou technikou, nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky. Všetky doposiaľ vyradené a z dnešného hľadiska historické plavidlá vrátane cenných parníkov, boli zošrotované v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Napríklad parný remorkér SVATOPLUK neskôr premenovaný na Oravu, ktorý mal najväčšiu šancu stať sa lodným múzeom ešte v 50 rokoch, hneď po svojej generálnej oprave v roku 1956. Bezprostredne však po nej došlo k havárii, a potom sa rozhodovalo čo urobiť so samotným plavidlom. Nakoniec skončilo zošrotované. Ďalej parný remorkér Liptov z ktorého sa zachoval už len trup plavidla. V 80. rokoch bola snaha zachrániť parný remorkér Zemplín, do roku 1949 sa nazýval Pribina, ale takisto skončil zošrotovaný. Z osobných parníkov patria sem OREL a SOKOL. Tak ako MTL ŠTÚR aj OREL a SOKOL boli potopené počas bombardovania rafinérie Apollo v roku 1944. Skončili zošrotované.
Zachovať plavidlo ŠTUREC je preto jedinečnou šancou nielen pre hlavné mesto SR, ale aj pre celé Slovensko. V interiéri plavidla bude mať návštevník možnosť oboznámiť sa s históriou vodnej dopravy a lodnej prepravy na Dunaji, ale aj na Slovensku.

História vodnej dopravy  a lodnej prepravy na Slovensku tu bude prezentovaná nielen najväčším muzeálnym zbierkovým predmetom, ktorým bude samotné plavidlo, ale aj početnými artefaktmi, obrazovou a textovou dokumentáciou na paneloch. Do budúcnosti sa  plánuje z rozšírením viacerých plavidiel nákladnej ako aj osobnej dopravy.

 

Ing. Sýkora, kpt. Novák, Ing. Novák, Ing. Mandl, A. Friedrichová, J. Bohunský, PhDr. Maraky, Mgr. Šullová

Dohoda o prevode uzavretá

 

Stav plavidla pri preberaní

Plavidlo v severnom bazéne zimného prístavu

 

Plavidlo v čase preberania do správy STM Múzea dopravy Bratislava

Strojovňa v čase preberania

Kajuta v podpalubí