Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Príprava nosníkov

Vytiahnutie remorkéra ŠTUREC

Skôr ako došlo k samotnému vytiahnutiu plavidla na breh, pripravili sa nosníky na, ktorých bude stáť remorkér ŠTUREC. Boli použité pôvodné nosníky lodného výťahu montované nitovacou technikou. Lodný výťah vyrobili v 30. rokoch 20. storočia. Slúži na manipuláciu s plavidlami pri oprave podponorných častí.  Vyrobila ho nemecká firma Hitzler z Regensburgu.

Výkres uloženia remorkéra ŠTUREC na starom lodnom výťahu 

Pôvodné nosníky starých klinových vozíkov 

Nosník v žalostnom stave pred prípravou na osadenie 

Natieranie nosníkov 

Pripravený nosník bez drevených podložiek 

Ukladanie nosníkov na označené miesta 

Všetky nosníky sú uložené na svojich miestach 

Meranie výškových rozdielov laserovým prístrojom 

Nosníky pripravené a vyrovnané s drevenými podložkami 

 

Pred vyzdvihnutím sa odčerpali zvyšné ropné látky z plavidla.