Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Vytiahnutie

Vytiahnutie plavidla ŠTUREC na pôvodné nosníky lodného výťahu

25.3. 2014 bolo plavidlo ŠTUREC vytiahnuté na šikmú zvážnicu lodného výťahu SPaP a.s. v Zimnom prístave a 8. apríla presunuté na pôvodné nosníky starých klinových vozíkov lodného výťahu. Uloženie na nosníky, t.j. „štapelovanie“ po technickej stránke navrhol Ing. J. Mandl, člen OS Šturec pri SPK. Náročnú manipuláciu na lodnom výťahu vykonala Slovenská plavba a prístavy – Lodenica s.r.o. Samotného vyzdvihnutia sa zúčastnili aj pracovnici Múzea dopravy a členovia Odbornej skupiny Šturec pri SPK.

 

Prístavný remorkér priváža ŠTUREC na lodný výťah 

 

Plavidlo sa približuje k stĺpom klinových vozíkov 

 

Biela značka na boku pre dodržanie presnej pozdĺžnej polohy 

 

ŠTUREC po 30 rokoch vytiahnutý z vody 

 

Klinové vozíky lodného výťahu s plavidlom na šikmej zvážnici 

 

Trup obrastený riečnymi lastúrnikmi pod čiarou ponoru 

 

Intenzívne obrastené lodné vrtule a kormidlové plutvy 

 

Pozdĺžna poloha na klinovom vozíku bola presne dodržaná 

 

Účastníci dlho plánovanej manipulácie s plavidlom 

 

Štapelovanie

 

Presun plavidla po rovnej štapelovej ploche

 

Plavidlo sa približuje k pôvodným nosníkom 

 

Trup plavidla sa posúva nad pripravené nosníky 

 

Prekladanie plavidla hydraulickými zdvihákmi z klinových vozíkov na nosníky