Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

ODDELENIE DEJÍN VEDY, VÝROBY A TECHNIKY I.

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefón Mobil
Dagmar Lobodová, Ing. Vedúci ODVVaT I. Kurátor zbierky Hutníctvo. Kabinet pre dejiny VaT 72 606 54 0918 965 712
Jiřina Hlávková Knižnica, registratúrne stredisko 72 606 68
Magdaléna Semanová Kurátor zbierky Astronómia, Lektor Planetárium 72 606 56 0918 965 714
Martina Ďuricová, Mgr. Kurátor zbierok Fyzika, Chémia 72 606 57
Monika Jahodová Kurátor zbierky Kováčstvo 72 606 55 0918 965 716
Pavol Takáč, Ing. Kurátor zbierok Geodézia a kartografia, Baníctvo 72 606 18 0918 542 453