Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

ÚSEK MARKETINGU, PREZENTÁCIE A SLUŽIEB

Filter
Zobr. počet 
Meno Pozícia Telefón Mobil
Beatrica Pešáková Referát fotodokumentácie a internetovej dokumentácie +421 55 2451 115
Božena Gregová Lektorská služba 72 606 25
Ivan Baláž, Mgr. PhD. Oddelenie prezentácie a marketingu - vedúci odd. +421 55 2451 133 0918 965 708
Ján Melich, Mgr. Námestník GR pre marketing a prezentáciu +421 55 2451 188 0905 282 187
Jozef Veselý Grafik, výtvarník +421 55 2451 139
Juraj Retter Referát výstavníctva 62 240 35 0918 965 702
Karin Leleová Lektorská služba +421 55 2451 175
Lucia Nižníková, Mgr. Lektorská služba +421 55 2451 125 0908 704 183