Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Otváracie hodiny

 

Expozície v sídle - Hlavná 88, Košice

apríl - október
utorok - piatok 09.00 - 17.00
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00

november - marec
utorok - piatok 9.00 - 17.00
sobota - nedeľa 12.00 - 17.00

Planetárium - Hlavná 88, Košice

utorok - piatok 09.00 - 17.00

* Realizácia programu v planetáriu je podmienená účasťou 10 platiacich osôb. * Návštevu prosíme vopred ohlásiť. * Programy pre verejnosť utorok - piatok  na t.č. +421 55 72 606 56 alebo +421 55 62 240 35.