Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Oznamy

.

Tlačové správy

2018

 

FENOMÉN IGRÁČEK

Výstava je predĺžená do 7. apríla 2018.

Slovenské technické múzeum Košice v spolupráci s firmou EFKO-karton, s.r.o. a Technickým muzeom v Brně pozývajú všetkých zvedavých na výstavu pre celú rodinu.  5. októbra tohto roku zaháji múzeum výstavu Fenomén IGRÁČEK o súčasnosti, vývoji a histórii výroby tejto hračky. Súčasťou výstavy budú opäť dve unikátne osobnosti z dielne pána Miroslava Svobodu. Tentokrát pôjde o cestovateľov, slovenského rodáka M. Beňovského a matematika, vedca a vynálezcu J. M. Petzvala.

Vernisáž: 5.10. 2017 o 16:00 hod.
Usporiadatelia: EFKO-kartón, s.r.o., Technické múzeum Brno a STM Košice
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Termín: 6.10.2017 do 28.2.2018

,,Výstavu Fenomén IGRÁČEK sme otvorili v roku osláv 70 rokov od založenia Slovenského technického múzea v Košiciach," uvádza Ján Melich, námestník generálneho riaditeľa STM pre marketing a prezentáciu. ,,To nám príde viac ako príhodné, so zreteľom na technickú stránku výroby Igráčka. Na Slovensku sme po Bratislave len druhým mestom, kde táto výstava bude k videniu, "dodáva Ján Melich.
,,Existujú známe a menej známe osobnosti histórie. V prípade oboch vystavených pánov v podobe Igráčka, si dovoľujem odhadovať, že ide o tie menej známe postavy. Avšak nemenej významné, "uvádza Zdeněk Rauš, kurátor výstavy. ,,Presah výstavy fenomén IGRÁČEK mi osobne príde obrovský. Predstavuje nielen technickú stránku výroby, jej všetky procesy, ale projektom stvárnenie významných osobností necháva nahliadnuť tiež do histórie daného mesta. Každá výstava je doplnená o novinky z produkcie firmy EFKO, českého výrobcu spoločenských hier a hračiek vrátane Igráčka. Je nutné tiež poďakovať Technickému múzeu v Brne, kde výstava pred šiestimi rokmi vznikla, "dodáva Zdeněk Rauš. Výstavou v Bratislave naše putovanie s Igráčkom na Slovensku začalo a úspešne pokračuje Košicami," hovorí Miroslav Kotík, majiteľ spoločnosti EFKO. ,,Verím, že výstava nadchne rady ľudí a detí a tí pri jej návšteve objavia mnoho nových informácií," dodáva Miroslav Kotík.

Cena vstupeniek na výstavu je pre dospelých 2 € a pre deti od 6 rokov 1 €

Spoločnosť EFKO, český výrobca hier a hračiek, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993. Po celú dobu sa zameriava okrem výroby taktiež na charitatívne akcie. Podporuje sponzorskými darmi rad materských škôlok, základných a špeciálnych škôl, detských domovov a dojčenských ústavov. Spoločnosť EFKO sa zaradila do projektu Klokánek na podporu týraných a opustených detí. Tým už od roku 2006 pravidelne získava vianočné darčeky a pomáha tak ich malým zverencom prežiť radostnejší Vianoce. Za svoje výrobky získalo EFKO rad ocenení - FOR TOYS 2010 - cena GRAND PRIX za Igráčka. V roku 2011 získalo čestné uznanie v rámci projektu vizionár 2011. Ocenenie bolo udelené za oživenie tradičných detských hračiek IGRÁČEK a uvedenie na trh novej série, ktorá využíva najnovších poznatkov z oblasti didaktiky a detskej psychológie. Projekt vizionári organizuje združenie Czech Inno pod záštitou Ministerstva priemyslu a obchodu. V roku 2012 spoločnosť EFKO získala ocenenie v súťaži "Českých 100 najlepších" za strategickú hru ABAK, ktorú odporúča takisto Mensa ČR, Jednota slovenských matematikov a fyzikov a Univerzita Karlova. Kreatívna stavebnice ROTO START, získala ocenenie "Správna hračka" za rok 2013. Populárna rodinná spoločenská hra Jožin z bažin sa chváli hneď dvomi oceneniami; "Správna hračka 2013" a "Najlepšia novinka 2013" v kategórii Hry, puzzle a karty. Posledné cenu má firma z roku 2014 - označenie "Správna hračka" 2014 pre súbor obľúbených hier Moje prvé hry.

Technické múzeum v Brne (TMB) je príspevkovou organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou, je priamo riadené Ministerstvom kultúry Českej republiky. Svoj zbierkový fond prezentuje formou múzejných expozícií a výstav, ktoré organizuje samostatne alebo v spolupráci s inými inštitúciami, vrátane zahraničných. Organizuje konferencie a prednášky. Rozvíja edičnú činnosť. Venuje sústavnú pozornosť práci s verejnosťou, predovšetkým s deťmi a mládežou. Vedeckého cieľa dosahuje pôvodným výskumom v oblastiach vedeckotechnického vývoja a múzejnej dokumentáciou v odboroch svojej profilácie činnosti. Vypracúva odborné posudky a odporúčania, vedecké rešerše a expertízy. Napomáha pri odbornej výchove študentov formou odbornej praxe a vedením absolventských a záverečných prác. V spolupráci s vysokými školami a ďalšími odbornými pracoviskami zabezpečuje výučbu v odboroch muzeológia a konzervovanie - reštaurovanie. Vydáva osvedčenia na vývoz predmetov kultúrnej hodnoty podľa príslušného zákona a eventuálne podáva návrhy na vyhlásenie týchto predmetov za kultúrnu pamiatku. Zapožičiava zbierkové predmety na účely študijné a výstavné. Zaisťuje činnosť dobrovoľných spolupracovníkov múzea, najmä prostredníctvom Kruhu priateľov TMB.

STM spravuje aj technické pamiatky, ako napríklad Solivar pri Prešove, Vysokú pec Karol vo Vlachove, Hámor v Medzeve. Bohatý zbierkový fond STM verejnosti prezentuje vo viacerých pobočkách. Expozície, okrem sídla na Hlavnej ul. v Košiciach, sú sprístupnené v Kaštieli Budimír, NKP Solivar - Prešove, v STM - Múzeu letectva v Košiciach, Múzeu JM Petzvala v Spišskej Belej, Múzeu kinematografie rodiny Schusterovej v Medzeve, STM - Múzeu dopravy v Bratislave a v Multifunkčnom energeticko-hutníckom centre v Spišskej Novej Vsi - vysunutá expozícia História hutníctva na Spiši. V roku 2013 vzniklo Vedecko-technické centrum pre deti a mládež s viac ako 110 interaktívnymi exponátmi z mechaniky, techniky, matematiky, fyziky a biológie.


 

JÁNOS SÜTŐ - KRÁSA SLOVENSKA

Vernisáž:   25. január 2018  o 15.00 hod.
Trvanie výstavy:  od 26. januára  do 4. marca 2018
Usporiadatelia:
Autor výstavy  János Sütő a STM Košice
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88,  Košice

János Sütő

Narodil sa v meste Užhorod v Podkarpatskej Rusi v roku 1970. Po skončení Užhorodskej výtvarnej školy študoval na Štátnej Akadémii v Kyjeve. Vystavoval vo viacerých európskym mestách a za oceánom. Jeho tvorbu mohli návštevníci vidieť vo Westmount gallery v Toronte, v meste Siegen v  Nemecku, v Londýne či Osle. Umelcovou veľkou vášňou je cestovanie. Zo svojich ciest čerpá inšpirácie. Jednou z nich mu bola aj návšteva Slovenska. Prírodné krásy našej krajiny mu natoľko učarovali, že prešiel mnohé turistické chodníky, zaujímavé kúty Slovenska od Oravského hradu po Krásnu Hôrku, putoval od  východných hraníc –  na západ do Bratislavy. Zo svojich ciest po Slovensku vytvoril realisticky  tematický celok s názvom Krása Slovenska. Výtvarník plánuje ďalšie výstavy v Osle a vo Švajčiarskom Berne. Momentálne žije a tvorí v Maďarsku.

Výstava KRÁSA SLOVENSKA

Predstavuje široko koncipovanú výtvarnú činnosť – výpoveď autora. Autor vo svojich prácach zobrazuje  najmä krajinomaľbu i sakrálne motívy. Drevené kostoly predstavujú  skupinu obrazov, ktorým sa autor vo svojej tvorbe citlivo venuje. Originalitou, krásou a malebnosťou i spätosťou s prostredím, v ktorom vznikli,  sú prejavom tvorivého génia prostého ľudu, jeho kultúrnej a duchovnej vyspelosti a remeselnej zručnosti našich predkov. Drevené chrámy  na východe Slovenska  reprezentujú jednu z najvýraznejších pamiatkových skupín na Slovensku a nie je náhoda, že im  autor  dáva značnú pozornosť vo svojej tvorbe. Krajinomaľba Slovenska vyniká bohatým koloritom, oku lahodiacim kompozíciám, ktoré sú vizuálnou hodnotou jeho diel. Obrazy Večer v Horách, Morské oko večer, Hervartov podvečer,  vykresľujú atmosféru krajiny a sú vďačným motívom jeho kompozícií.

Autor panoramatickým pohľadom zobrazuje významné kultúrne dedičstvo – známe hrady a zámky Slovenska. Vo svojej tvorbe dáva priestor šiestim dominantným a výnimočným stavbám – Oravskému, Spišskému a Trenčianskemu hradu, Hradu Stará Ľubovňa, Krásna Hôrka i Hradu Brekov. Majestátnosť histórie zachytáva lyricko-precíznym umeleckým okom. Nádherná farebnosť vdychuje napohľad nehybným stavbám život. Farebná paleta ponúka jednotlivým motívom nový výraz. Obloha spolu so zelenou krajinou sa stáva dynamickým zátiším pre Oravský hrad. Skalnaté múry Spišského hradu autor autenticky zakomponoval do impozantnej slovenskej prírody. Košický Dóm sv. Alžbety - najobdivovanejšia pamiatka Košíc - svojou monumentálnou i umeleckou hodnotou zaujala i autora.                             

Umelec bezprostredne zachytáva nálady danej chvíle pomocou realistického rukopisu. V jeho tvorbe sa objavujú ročné obdobia i mesiace odkrývajúce skvosty prírodných krás. Diela ako Leto v Horách, Nádherný večer v marci, Popradské pleso v jeseni, Veterný marec, Poloniny, Tatranská Javorina v apríli prinášajú známe, ale predsa iné pohľady. Farebná škála vytvára harmonický celok prírody. Citlivé oka autora prenáša nemú krásu na plátno. Sütősa pohráva s náladami upriamujúc sa                   na bežné celky vďaka zaujímavým detailom. Nádherný bratislavský večer, Pekné popoludnie v horách, Monumentálny večer, Strednica či Dievča v Poloninách sú zrkadlom krásy prchavého momentu a sily autorovej predstavivosti.

János  Sütő dotvára farebnú paletu sivastých a tmavozelených odtieňov jasnými blankytnými pigmentmi a teplými hnedočervenými i pieskovými farbami.  Dynamickým štetcom sa snaží vo svojom diele zachytiť mnoho z pozorovanej skutočnosti a pritom nestráca ľahkosť a expresívny postoj k maľovanému výjavu. Vystavených je vyše sedemdesiat obrazov.

Výstava Krása Slovenska sa koná pod záštitou prezidenta SR Rudolfa Schustera. Výstava  je predajná.

Link podujatia: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/aktualne-vystavy/janos-suto

 

 


 

 

Expozícia História baníctva na Spiši, Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
t .č. 053/4297546 
v rámci Medzinárodného dňa turistických sprievodcov

 

Prednášky: 27. februára 2018 o 16.00 hod.
Usporiadateľ:  Slovenské technické múzeum Košice - vysunutá expozícia v Spišskej Novej Vsi
Spoluorganizátor: Mesto Spišská Nová Ves

Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) vyhlásila v roku 1987 Medzinárodný deň turistických sprievodcov na 21. februára. Profesijné združenie kvalifikovaných sprievodcov pôsobiacich v Slovenskej republike bolo založené v apríli v roku 2003. Od roku 2004 sme na Slovensku koordinátorom podujatí známych pod názvom SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV a do osláv sa zapája stále viac slovenských miest a medzi nimi nemôže chýbať ani Spišská Nová Ves s kultúrnym inštitúciami. ktoré sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu v regióne. Slovenské technické múzeum v Spišskej Novej Vsi  sa po minuloročnom úspechu rozhodlo v tomto roku celý mesiac február venovať  radom akcií – výstavy, prednášky a naviac súťaže pre žiakov a študentov.

Prednášky

TATRANSKÉ MOTÍVY NA POŠTOVÝCH ZNÁMKACH
Prednášajúci: Rastislav OVŠONKA

Pracuje ako regionálny redaktor Podtatranských novín v Poprade, kde žije. Jeho spisovateľský talent sa uplatnil aj v publikáciách Dejiny popradského hokeja, do života uviedol už štvrtú. Anotácia knihy Tatranské motívy na poštových známkach z kníhkupectva Martinus:

Krása tatranskej prírody zaujala aj tvorcov poštových známok už v období prvej Československej republiky a tatranská tematika sa dostáva do edičného plánu Slovenskej pošty aj v súčasnom období. Poštové známky nie sú len predmetom záujmu filatelistov, ale určite zaujmú a dobré meno krajiny svojho pôvodu šíria medzi adresátmi na celom svete. O slovenských poštových známkach, ktoré naviazali na vynikajúcu úroveň československých poštových známok to platí dvojnásobne. Niektoré z nich boli ocenené ako najkrajšie známky sveta. Môžeme dodať, že aj Tatry patria medzi najkrajšie svetové pohoria. Táto kombinácia bola motívom pre vytvorenie tematickej zbierky Rastislava Ovšonka, autora tejto publikácie. Rastislav Ovšonka sa prostredníctvom publikácie Tatranské motívy na poštových známkach delí s čitateľmi o časť svojej zbierky a jeho texty dokazujú, že o známkach a motívoch na nich stvárnených zozbieral množstvo zaujímavých informácií.

Publikáciu vydalo vydavateľstvo I&B, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry. Prednáška je spojená s autogramiádou.

HISTÓRIA TURISTIKY V IGLOVE
Prednášajúci: Ján PETRÍK
 

Rodený Novovešťan žije a tvorí v Iglove, je spisovateľom literatúry faktu. Od roku 1972 je členom Horskej služby oblasti Slovenský raj. Od roku 1998 je horským vodcom v Slovenskom raji. Je členom Spišského dejepisného spolku. Jeho prvou prácou bola monografia o dejinách  a bombardovaní Spišskej Novej Vsi – Malá vojna. Ďalšími prácami sú publikácie zaoberajúce sa dejinami letectva na Spiši, dejinami Spiša a jeho osobnosťami.Histórii turistiky sa venuje napr. v knihách Slovenský raj - Náčrt histórie a osobností Slovenského raja,  Horská služba a Slovenský raj, s Karolom Hricom, pamätnica pri príležitosti 50. výročia pôsobenia Horskej služby v Slovenskom raji,  Horolezectvo v Spišskej Novej Vsi...

Súčasťou výstavy Tatry na historických fotografiách je filatelistická výstavka s motívom Tatier  p. P. Rusnačka, člena Klubu filatelistov 54-03 Spišská Nová Ves.

Výstavy

Účastníci si zároveň môžu pozrieť výstavy

Tatry na historických fotografiách a Alexander Luczy – tulák hôr.
_________________________________________________________________________

Otváracie hodiny: pondelok – piatok 9.00 – 15.00 hod., prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00  (voľný vstup).
Kontakt:  STM SNV: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , 0911 849 131

 


 

VALENTÍN V MÚZEU

Termín:  v stredu  14.  februára 2018  od 12.00 do 18.00 hod.
Miesto konania: Slovenské technické múzeum v Košiciach, Hlavná 88

Pre všetkých zamilovaných, zaľúbených a zaláskovaných pripravilo STM už tradičné VALENTÍNSKE MÚZEJNÉ POPOLUDNIE. Zaujímavý program plný lásky sa bude odohrávať v PLANETÁRIU a vo VEDECKO-TECHNICKOM CENTRE.

ZAĽÚBENCI NA HVIEZDNEJ OBLOHE

Túlanie sa mytológiou lásky  bude mottom v PROGRAME PLANETÁRIA. Uskutočnia sa tri špecializované programy o hviezdnej oblohe a nebeskej láske hrdinov mýtov a legiend. Jednou z tradičných tém bude príbeh Orfea a Euridiky.

Programy: o 15.00, 16.30 a 18.00 hod.

VEDCI A LÁSKA VO VTC

Valentínske popoludnie je určené nielen pre zaláskované a zamilované páry ale i rodinné dvojice, ktoré chcú v múzeu netradične a zmysluplne stráviť čas  aj zažiť poučenie i zábavu. Koho miloval Newton alebo čo si o žene myslel Tesla? Všetci nadšenci vedy sa môžu dozvedieť o láskach vedcov, ktoré nie stále skončili happy endom. Dvojice si môžu vyskúšať aj svoju šikovnosť, spoluprácu a logiku na meračoch postrehu, hlavolamoch, očných klamoch a ďalších technických exponátoch vo Vedecko-technickom centre.

 

 


 

 

BALÁŽ     DO P( )DSTATY ŽENY

Profil:

Štefan Dušan Baláž sa narodil v roku 1950 vo Svite, žije a tvorí v Košiciach

30 rokov pracoval v Slovenskej televízii ako výtvarník – grafik - animátor

v rokoch 1994 - 1998 spoluorganizoval Výtvarné salóny vo Východoslovenskom múzeu, v rokoch 1996 - 1998 Medzinárodné sochárske sympózium a tiež množstvo plenérov.

Na svojom konte má množstvo samostatných i kolektívnych výstav doma i v zahraničí.

Dušan Baláž zastáva na slovenskej a najmä košickej výtvarnej scéne mimoriadne významné miesto. Svoju tvorbu v Slovenskom technickom múzeu prezentuje už po tretíkrát. Najprv na samostatnej autorskej výstave v roku 2005, po druhýkrát to bola pred piatimi rokmi prezentácia diel akoby „POLČAS ZASTAVENIA“. V týchto dňoch oslavuje talentovaný a  charizmatický maliar Dušan Baláž svoje polookrúhle životné jubileum a svoje expresionistické diela ponúka na rozsiahlej výstave s názvom : DO P( )DSTATY ŽENY, s dominaciou motívu ženy - múzy, umeleckého vyjadrenia oslavy ženskosti.

Dušan Baláž je expresionistický, niekedy výbušný vo svojom farebnom prejave s dominanciou motívu - ženy. Je výtvarník s nezameniteľným rukopisom, organizátor výtvarného života v Košiciach i na východnom Slovensku. Je doslova motorom výtvarného života a drží pokope celú výtvarnú obec a milovníkov umenia v Košiciach, ktorých spája tvorba a úprimný vzťah k umeniu.

Ako maliar, majiteľ súkromnej galérie VEBA, vlastní unikátne výstavné miesto, v ktorom dáva priestor rovnako profesionálom i amatérom, začínajúcim i renomovaným. Nájdu tu žičlivú pôdu najmä mladí, začínajúci umelci, ktorým sa venuje a dáva im možnosť umelecky sa prejaviť i rásť, pretože veľmi dobre vie, aké je pre nich dôležité sa prezentovať.Snaží sa vystavovať diela bežných, no vysoko kvalitných výtvarníkov, našli sa medzi nimi i umelci z Mexika a Ukrajiny, Budapešti, Viedne, Varšavy i Krosna.

Tvorba Dušana Baláža je v počiatkoch spojená s kresbou, ktorej základy získal u akad. maliara Júliusa Hegyesiho. V jeho ateliéri nasával základy majstrovstva kresby a vybudoval vlastný autentický kresbový prejav charakteristický najmä veľkou dynamikou. Dokonalosť ovládania kresby akcentuje jeho tvorbu, kde energická, istá línia je všadeprítomná a určujúca. V jeho tvorbe sa od samého začiatku prejavuje hedonistické opojenie životom, plným vášne a vášnivého uchopenia skutočnosti. Inštinkt a senzuálny naturel prelína rovnako intenzívna imaginácia dosahujúca odvážne tvarové deformácie v koloristicky vypätom prednese. Baláž je skvelý figuralista, so zmyslom pre ohromnú farebnosť, z jeho abstraktov vyžaruje úžasná výbušnosť, najmä v motívoch oslavy ženy – múzy.

Jeho témy sú spojené s každodenným životom, v ktorom však najdominantnejšie postavenie patrí žene – matke, milenke, dievčaťu. Je v nich duša a srdce, ktoré nechce mlčať. Niekedy oslovia diváka hneď na prvý raz, inokedy treba hľadať dlhšie. Už samotný proces hľadania je pre diváka neopakovateľnou skúsenosťou, na ktorej konci je bez ohľadu na to, čo sme hľadali, nedefinovateľný pocit, ktorý obohacuje naše vnútro.

Dušan Baláž svojou tvorbou nadväzuje na všetko to, čo reprezentuje košickú modernú maľbu: novátorstvo, originalitu, hľadačstvo vedúce k poznaniu.

Dušan Baláž je skvelý, charizmatický, no ako to už býva pri osobnostiach tohto formátu, skromný výtvarník s dušou chlapca, niekedy až nezdravo citlivý, čo nie je v dnešnom svete dobre. O svojej tvorbe hovorí:

„…v maľbe však zo seba potrebujem urobiť niečo, čím nie som. Som dravejší, farebnejší... Raz mi to vysvetlil pán Króner, ktorý pri pohľade na obraz môjho klauna povedal niečo v zmysle: presne takto žijem, klaunom som navonok, ale čo je vo vnútri, to nikto nevie…“

K jeho jubileu mu prajeme aj naďalej nevyčerpateľný optimizmus a radosť zo života!

Na výstave je prezentovaných do 70 olejov a a acrylov.

Trvanie výstavy : 12.február – 15.marec 2015

______________________________________________________________

MIKULÁŠ KLIMČÁK: VÝBER Z DIELA – VEĽKÉ JUBILEUM –
PRÍCHOD SV. CYRILA A METODA NA ÚZEMIE VEĽKEJ MORAVY

Otvorenie výstavy:  4. decembra o 16.00 hod. v STM KE.
Organizátori: MATICA SLOVENSKÁ (VÝTVARNÝ ODBOR MATICE SLOVENSKEJ), DOM MATICE SLOVENSKEJ V KOŠICIACH  A SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM
Trvanie výstavy: od 4.decembra 2014  do 19. januára 2015
Vernisáž výstavy: 4. decembra 2014 o 16.00 hod.

Výstava koncipovaná ako výber zo súborného diela umelca. Prezentuje vrcholné diela, ktoré sa uplatnili v roku 2013 na výstave v dvorane Ministerstva kultúry SR pri príležitosti 1 150 výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Možno povedať, že ide o prvú a rovnako aj slávnostnú reprízu tejto výstavy, pričom tentoraz je venovaná aj Sv. Mikulášovi, patrónovi umelca, všetkých putujúcich a ľuďom dobrého srdca. Výstavný celok zverejňuje tematickú výtvarnú tvorbu umelca, najmä monumentálnu dekoratívnu tvorbu k námetom a podnetom Byzantskej misie, kultúrneho odkazu Sv. Cyrila a Metoda, a udalostiam z dejín Veľkej Moravy. Vstupná časť výstavy však prezentuje aj diela, ktoré stavajú na lyrických a civilných námetoch, ktoré sa v tvorbe umelca výrazne uplatnili po skončení štúdií na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe. V týchto dielach výrazne rozvinul hodnoty a odkaz tvorby svojho učiteľa, prof. Františka Tichého. Výstavu možno považovať za jedno z vrcholných podujatí, ktoré má inšpirovať alebo prispieť ku kvalitám kultúrneho, spoločenského, ale aj náboženského života na východnom Slovensku. Umelec nedávno, t. j. 16. novembra 2014 oslávil svoje 93. narodeniny.  Narodil sa a pochádza z Humenného. Diela tohto umelca tvoria okrem iného súčasť mnohých sakrálnych stavieb na východnom Slovensku, ale aj ďalších najvýznamnejších cirkevných stavieb na Slovensku. Diela majstra Mikuláša Klimčáka, samozrejme, vlastnia aj mnohé galerijné a muzeálne inštitúcie na Slovensku.  Niektoré diela tohto umelca sa uplatnili ako dary významným osobnostiam medzinárodného politického života. Pripomeňme, že niekdajší prezident SR  Michal Kováč venoval Jánovi Pavlovi II. počas svojej návštevy Ríma jedno z diel  akad. maliara Mikuláša Klimčáka.

Kontaktná osoba:
Kurátor výstavy PhDr. Ladislav Skrak, predseda Výtvarného odboru MS
0908 773 693

_______________________________________________________________________________________________

Výstava
NEPREKONATEĽNÝ V MOCI  A  STATOČNOSTI
Otvorenie výstavy:  26. novembra o 15.00 hod. v STM KE.
Organizátori: Bulharský kultúrny inštitút Bratislava, Bulharský klub Košice, n. o .,
Kultúrny inštitút Ministerstva zahraničných vecí BR, Archeologický ústav s múzeom Bulharskej akadémie vied (BAV), Sofijská univerzita Sv. Klimenta Ochridského
Spoluorganizátor: STM Košice
Trvanie výstavy: od 26. novembra do 7.decembra 2014
Vernisáž výstavy: 26. novembra 2014 o 15.00 hod.

Výstava NEPREKONATEĽNÝ V  MOCI A  STATOČNOSTI je venovaná bulharskému cárovi Samuilovi, pri príležitosti 1000. výročia jeho tragickej smrti.

Cár Samuil (958 – 6. október 1014) bol v rokoch 997 až do svojej smrti cárom prvej bulharskej ríše. Je jedným z najvýznamnejších historických osobností prvého bulharského cárstva, ktoré malo v rannom stredoveku v Európe dôležité politické postavenie.    

Návštevníci výstavy sa zoznámia s jeho rodinou a kľúčovými momentmi jeho vlády. Dozvedia sa o sile, múdrosti, vznešenosti, ale aj nedostatkoch tohto významného bulharského vládcu. Výstava tiež pripomína výzvy, ktorým bulharský národ čelil v boji o sebazáchovu proti mocnej Byzantskej ríši v čase jej najväčšieho rozkvetu. Stredoveké miniatúry, texty kronikárov, kamenné nápisy, archeologické údaje, mapy, fotografie pamiatok a miest na ktorých sa odohrával život cára Samuila a kde hájil nezávislosť Bulharského cárstva odhaľujú dramatickosť tejto polstoročia pretrvávajúcej epopeje (968 -1018). Pôsobenie cára Samuila na stredovekej politickej scéne Európy priblíži prednáška doc. Strašimira Tsanova, lektora bulharského jazyka na Prešovskej univerzite. Prednáška sa uskutoční v úvode vernisáže.

Podujatie podporil Úrad vlády SR  v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014.

Kontakt pre médiá:
Stefan Pejčev, predseda n. o. Bulharský klub Košice
tel.: 0905 408 856

 

_________________________________________________________________________________

 


Workshop k národnému projektu č.3 Digitálne múzeum
27. novembra 2014

    Dňa 27. novembra 2014 uskutoční Múzeum Slovenského národného povstania workshop k pokroku pri realizácii národného projektu č. 3 s názvom Digitálne múzeum spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie v¬ rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Workshop sa uskutoční v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach, kde momentálne prebieha digitalizácia.
V doobedňajších hodinách bude prezentovaná  práca jednotlivých oddelení Digitalizačného centra Múzea SNP v Banskej Bystrici a doterajšie výsledky projektu Digitálne múzeum. Návštevníci uvidia dva komplexne zreštaurované zbierkové predmety s prezentáciou o procese ich reštaurovania.
Súčasťou workshopu bude samotná prehliadka pracoviska špecializovanej digitalizačnej bunky externého dodávateľa konzorčného člena Studio 727 s.r.o.. Bude možné vidieť ukážky snímania múzejných zbierkových predmetov technológiou objektovej panorámy. Pracovníci Digitalizačného centra v Banskej Bystrici predvedú ukážku snímania zbierkových predmetov technológiou 3D optickým skenerom a 2D technológiou skenovacej steny. Návštevníci uvidia ako vzniká 3D model zbierkového predmetu a jeho možnú repliku vytlačenú z 3D tlačiarne.
Workshop je určený pre 32 spolupracujúcich múzeí v rámci Slovenska a zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Workshop sa uskutoční dňa 27.11.2014 (štvrtok) so začiatkom o¬ 10:30  hod., v ¬priestoroch Slovenského technického múzea, Hlavná 88, v Košiciach.

Viac informácii o projekte nájdete na internetových stránkach Múzea SNP www.muzeumsnp.sk resp. na http://opis.culture.gov.sk/ prípadne e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
alebo telefonicky na čísle 0918 880 314

      

Mgr. Janka Mrišová
Odborný garant projektu Digitálne múzeum
Múzeum SNP
Banská Bystrica

Výstava
JULIA PIROTTE – FOTOGRAFIA
Otvorenie výstavy:  5. novembra o 17.00 hod. v STM KE.
Organizátori: Občianske združenie FORSA
Spoluorganizátori: STM Košice
Trvanie výstavy: od 6. 11 do 1. 12. 2014

Výstava fotografií poľskej autorky židovského pôvodu Julie Pirotte – ktorá patrí k najzaujímavejším autorom poľskej fotografie – prezentuje oslavu ľudskosti. Fotoreportérka Pirotte umožňuje prostredníctvom fotografií cestovať po stopách každodenného života neznámych jednotlivcov  počas II. svetovej vojny vo Francúzsku a povojnovej, chudobou sužovanej Varšave.
Autorka zachytáva pomocou svojho fotoobjektívu jednoduchosť v súhre s neobyčajnou silou  ľudského výrazu. Hra svetla, tmy a tieňov, čiernej a bielej farby sa odzrkadľuje v jej nezameniteľnom fotografickom rukopise. Fotoportréty dokumentujúce dobu navždy zapísanú do svetovej histórie, sprostredkuje autorka jednoduchým spôsobom s vnútornou myšlienkou. Intimita a zároveň neobyčajnosť ľudských rúk a tvárí sa  zobrazuje striedmym spôsobom. Vystavené fotografie poukazujú na chudobu 50.tych rokov vo  francúzskom Marseille. Fotografie židovských detí pred ich transportmi do koncentračného tábora Auschwitz,  podnecujú povedomie väčšiny i psychiku jednotlivca. Zachytené sú aj významné osobnosti doby ako Pablo Picasso, Irene Joliot-Curie, Edith Piaf a iní.
Výstava je súčasťou medzinárodného festivalu Višehradských dní 2014.

Fotoreportérka Julia Pirotte  
Narodila sa 1. januára 1908 v poľskej obci Końskowola. Vyrastala v židovskej rodine robotníckej triedy vo Varšave. Ako 26-ročná sa rozhodla emigrovať do Belgicka, kde sa vydala za Jeana Pirotte a začala študovať fotografiu.  V máji 1940 odišla Julia Pirotte   za lepším životom do Francúzska. Ako fotoreportérka pôsobila počas druhej svetovej vojny v Marseille pre Dimanche Illustré. Aktívne sa zapájala v židovských a francúzskych odbojových skupinách. Ako členka partizánskej skupiny Francs Tireurs et Partisans bola kuriérom pre zbrane, falošné doklady a publikácie undergroundu. Počas tohto obdobia
odfotografovala množstvo momentov dokumentujúcich život počas Vichyho režimu. V ťažkých vojnových časoch  musela tajiť svoj skutočný pôvod. Po vojne sa vrátila do rodného Poľska a pracovala ako fotoreportérka pre poľský časopis Zolnierz Polski. Medzinárodné centrum fotografie v New Yorku uviedlo v roku 1984 jej profilovú výstavu.
Pirotte patrí k trochu zabudnutým autorom, ktorí sa však nebáli odhaliť skutočné emócie svojho fotoobjektu vo všedných i ťažkých dňoch.

Rudolf Schuster a Slovenské technické múzeum
KANADA, OD MORA K MORU

Výstava fotografií a prezentácia knihy
Vernisáž výstavy : 25.september o 16,00 hod.
Trvanie výstavy : 26.september – 23.november 2014
     KANADA – výnimočná krajina javorového listu, krajina veľkých, priam nekonečných kontrastov. Vďaka prírodným zázrakom majestátnych Skalistých hôr, nedoziernym lesom a prériám, divokej prírode Yukonu, vrstevnatým fjordom s rozmanitou,  takmer nedotknutou prírodou,  krajina tisícich jazier, obmývaná troma oceánmi,  pokrytá ľadovcovými štítmi polárneho kráľovstva Arktídy - pre toto všetko je Kanada nádherná, fascinujúca.
     ,,Stáva sa takmer pravidlom, že ten, kto ju raz navštívi, prichádza opäť spoznávať jej prírodu, faunu a flóru, zbližuje sa s jej tolerantnými obyvateľmi, kultúrou, tradíciami i jej životom. Prichádza rád, s dušou a srdcom na dlani. Vie a cíti, že z toho všetkého a vo vrchovatej miere sa dostane aj jemu“ hovorí Rudolf Schuster, ktorý ako cestovateľ i fotograf  je už dlhé roky  zaujatý severskými krajinami, ktoré mapuje systematicky a vytrvalo. Nie je to len Island, Grónsko, či severný pól, ale od roku 1990 hlavne Kanada, kde bol vtedy veľvyslancom. Túto krajinu neustále navštevuje, je ňou fascinovaný, a to  nielen jej mierumilovnými  obyvateľmi ale i divokou faunou či flórou.
     Pri svojej náročnej ceste sa  Rudolf Schuster stretol nielen s veľkolepou,  na mnohých miestach neporušenou prírodou, ale aj s pôvodnými obyvateľmi Inuitmi a Indiánmi. ,,Samotným obyvateľom sa to vari ani nezdá, sú zrejme na krásu a protiklady svojej domoviny zvyknutí, no návštevník zostáva stáť  v úžase a ohromený pri pohľade na tamojšie ľadovce, nádheru vôd, velebnosť Skalistých hôr, malebnosť jazier. Kanada, to sú nekonečné pláne, prérie, kam ľudské oko takmer nedovidí, kde sa donedávna pásli ešte milióny bizónov, obrovské nížiny kultivované človekom, aby sa stali najväčšou zásobárňou obilnín, nielen v rámci štátu, ale aj sveta -  krajina červeného javorového listu je krajinou skutočnej slobody“ vyznáva sa autor,  aktívny cestovateľ a náruživý fotograf.
     Výstava na  ploche 325–tich metroch štvorcových prezentuje výber vyše 80 farebných pohľadov z jeho fotografického „kanadského“ portfólia. Je to tiež  obraz o húževnatosti a  náročnej práci s fotoaparátom, či kamerou, úprimnej snahe zachytiť zaujímavé momenty z   putovania naprieč  Kanadou -  od Atlantiku po Pacifik. Výsledkom každej jeho cesty sú pozoruhodné cestopisné dokumenty, knihy, výstavy. Obrazová publikácia je výpoveďou a presným záznamom o úžasnej, farbami hýriacej kanadskej prírode, plná zaujímavých cestopisných faktov o histórii a súčasnosti. Knihu s názvom KANADA – OD MORA K MORU  budeme na rovnomennej výstave prezentovať a uvádzať do života.
     Rok 2014 je rokom významného životného jubilea  Rudolfa Schustera. Hoci tohto roku oslávil osemdesiatku, jeho cestovateľský príbeh nekončí. Stále aktívny  a skúsený cestovateľ sa práve vrátil z náročnej expedície do Brazílie a možno sa už  poohliada po ďalšej cestovateľskej výzve, ktorou by mali byť ľadovcové Špicbergy na krajnom severe Európy.

_____________________________________________________________________________________________
SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
                                                           Výstava
PRÍNOSY UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V PRIEBEHU
                                                     JEJ 65-ROČNEJ EXISTENCIE
Otvorenie výstavy:  10. septembra 2014 o 15.00 hod v STM KE.
Organizátori: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov ŠVPS SR, Komora veterinárnych lekárov SR
Spoluorganizátori: Slovenské technické múzeum v Košiciach, Štátna vedecká knižnica Košice
Mesto Košice, Bioveta SK, s.r.o. v Nitre
Trvanie výstavy: 10. 9. – 25. 9. 2014

Propagačná dvojvýstava venovaná 65. výročiu založenia vysokého učenia veterinárskeho na Slovensku.
Výstava prezentuje históriu veterinárskej medicíny pomocou archívnych dokumentov, autorských osvedčení, udelených patentných listín a trojrozmerných exponátov prístrojov, pomôcok, liekov, vakcín, očkovacích látok, knižných publikácií, monografií, dokumentov o medzinárodných zahraničných uznaniach a ďalších materiálov.
Cieľom výstavy je sprístupniť širokej verejnosti historické, archívne, vecné, výchovno-vzdelávacie dokumenty, udelené ceny a uznania, patenty a autorské osvedčenia, zlepšovacie návrhy prijaté s osvedčením, autorstvo liekov, biopreparátov a preventívnych prípravkov, autorstvo originálnych prístrojov a technických zariadení, monografie s rozsahom nad 100 strán, vysokoškolské učebnice, vedecké a odborné časopisy, ako aj iné dokumenty o histórii veterinárnej medicíny. Zámerom výstavy je zvýšiť informovanosť širokej verejnosti o poslaní a záslužnej práci veterinárnej profesie. Rovnako aj priblížiť výsledky bádateľskej, výskumnej, inovačnej a poradenskej činnosti veterinárnych lekárov. Záštitu nad výstavou má primátor mesta Košice Richard Raši.
Garant výstavy: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor UVLF v Košiciach
Gestor výstavy:  prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc., emeritný profesor UVLF v Košiciach


        FILATELISTICKÁ VÝSTAVA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU NA POČESŤ 65. VÝROČIA   
                UNVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Usporiadatelia:  Zväz slovenských filatelistov Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Komora veterinárnych lekárov             
Organizátori: Klub filatelistov 54 – 01 v Košiciach
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a STM
Spoluorganizátori:  Štátna vedecká knižnica Košice,  Pošta Košice 1

Filatelistická výstava so zahraničnou účasťou venovaná 65. výročiu  Univerzity Veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Výstava prezentuje históriu na poštovo historických a filatelistických dokumentoch, ako aj ďalších materiáloch históriu UVLF v Košiciach. Poukazuje  na možnosti využitia filatelistických materiálov na tvorbu zbierok, námetových výstavných exponátov zameraných na veterinárske lekárstvo, medicínu, farmáciu  a ich príbuzných odborov ako sú biotechnológia, ochrana životného prostredia a verejného zdravia, ekológia a potravinárstvo. Zabezpečenie vystavenia aj výberu zo zahraničných exponátov. Cieľom projektu výstavy je propagovať idey, zámery a ciele činnosti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Sprístupniť širokej verejnosti poštovo historické a filatelistické materiály ako aj iné dokumenty o bohatej histórii veterinárskej medicíny s poukázaním na veterinárke školstvo a vzdelávanie, prezentovať ukážky z výstavných exponátov a zbierok veterinárskych lekárov aktívnych filatelistov tematicky zameraných na veterinársku medicínu, ochrany prírody, ekológiu, farmáciu a ďalšie odbory agrobiológie i potravinárstva. Zvýšiť informovanosť verejnosti o poslaní a záslužnej práci veterinárskej profesie, podnietiť a motivovať zberateľov k tvorbe zbierok a výstavných exponátov na námet veterinárskej medicíny, farmácie, biotechnológie a ochrany verejného zdravia i životného prostredia, motivovať mládež pre činnosť v krúžkoch mladých filatelistov a k tvorbe a prezentácii výstavných exponátov doma i v zahraničí.

Záštita nad výstavou: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor UVLF v Košiciach
Gestor výstavy:  Ing. Zdeněk Baliga, predseda ZKF východoslovenského regiónu      
Garant výstavy: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor UVLF v Košiciach

Kontaktné osoby
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor UVLF v Košiciach
predseda organizačného výbor (OV) výstavy
Tel. 421 905 442 824; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.
emeritný profesor UVLF v Košiciach
podpredseda OV výstavy
Tel. 421 915 984701; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

PhDr. Ľudmila Kundríková
Kancelár UVKF v Košiciach
tajomníčka OV výstavy
Tel. 421 915984 558; ludmila.kundrikova@uvlf>

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Výstava: SLOVENSKÁ CESTA DO MIKROKOZMU (CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike)
Otvorenie výstavy: 9.9.2014 o 11.00 hod v STM.
Organizátori: Ústav experimentálnej fyziky SAV, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Katedra fyziky TUKE, Cryosoft, s.r.o., CVČ Regionálneho centra mládeže v Košiciach a STM KE.
Trvanie výstavy:  9.9. – 26.9.2014


Dňa 29. septembra 2014 si pripomenieme 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve, medzinárodnej organizácie a špičkovej vedeckej inštitúcie v oblasti časticovej fyziky. Slovensko je členským štátom CERN od roku 1993. Slovenskí fyzici sa v rámci CERN podieľajú na najnáročnejších vedeckých výskumoch vrátane experimentov na najväčšom urýchľovači častíc na svete LHC.

O poslaní CERN, jeho histórii a o spolupráci Slovenska s CERN informuje dvojvýstava
„Slovenská cesta  do mikrokozmu“ a „CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“, ktorú možno navštíviť v dňoch 9. 9. až 26. 9. 2014 v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici 88 v Košiciach. Na výstave sa návštevníci zoznámia s históriou CERN, s činnosťou urýchľovacieho komplexu a detektorov, s vývojom a dodávkou špičkových zariadení pre urýchľovač aj detektory častíc a s možnosťami, ako sa do spolupráce s CERN môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl a slovenské firmy.

V rámci výstavy sú pripravené pre verejnosť aj dve prednášky v STM, Hlavná 88, Košice:
18. 9. 2014 v 13:30 hod. na tému „Higgsov bozón - našli sme ho? Ak áno, čo ďalej?“ bude prednášať doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. (vedúci slovenskej skupiny v experimente ATLAS). Účastníci prednášky sa dozvedia o krátkej histórii fyziky vysokých energii (HEP), probléme rôznej hmotnosti častíc, vzťahu kozmológie a HEP a ako vlastne častice rozpoznávame.
26. 9. 2014 v 10:30 a v 17:00 hod. na tému „CERN - 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“ bude hovoriť RNDr. Ladislav Šándor, CSc. (podpredseda Výboru SR pre spoluprácu s CERN). V prednáške bude opísaná história vzniku a budovania CERN a jeho unikátnej experimentálnej základne, ako aj hlavné fyzikálne výsledky získané na urýchľovačoch CERN vrátane účasti a výsledkov slovenských fyzikov a inžinierov zapojených v projektoch CERN.

    Výstavu pripravili košickí odborníci - pracovníci Ústavu experimentálnej fyziky SAV (ÚEF SAV), Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (PF UPJŠ), Slovenského technického múzea, Katedry fyziky Technickej univerzity, Centra voľného času -  Regionálneho centra mládeže v Košiciach (CVČ-RCM) a firmy Cryosoft s r.o.. Panelová výstava „Slovenská cesta  do mikrokozmu“ vznikla v rámci popularizačného projektu Mikrokozmos podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV SR. Autorom výstavy je RNDr. Eduard Kladiva, CSc. z ÚEF SAV Košice. Autorom posterovej výstavy „CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“ je CERN, autormi slovenskej implementácie sú RNDr. Marek Bombara, PhD. a RNDr. Alexander Dirner CSc. z Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.  Výstava je inštalovaná s podporou Slovenského technického múzea v Košiciach.  

CERN vznikol ako medzivládna organizácia členských štátov. V súčasnosti združuje 21 riadnych členov a s mnohými ďalšími krajinami z celého sveta spolupracuje rôznymi formami. CERN vybudoval a prevádzkuje najväčšiu experimentálnu základňu v oblasti časticovej fyziky na svete. Slovenskí vedci sú zapojení do rôznych experimentov, ktoré využívajú unikátny urýchľovací komplex CERN, svoje vzdelanie si v CERN rozširujú slovenskí pedagógovia aj študenti stredných a vysokých škôl, slovenské podniky sa úspešne uchádzajú o významné zákazky, ktoré CERN vypisuje. CERN tiež umožňuje slovenským odborníkom priamy prístup k technológiám vyvinutým v CERN.

Slovenskí vedci sa aktívne podieľajú na výskume v experimente ATLAS orientovanom na štúdium zrážok protónov a v experimente ALICE, ktorý je orientovaný na štúdium zrážok ťažkých iónov. Výsledkom analýzy údajov získaných počas rokov 2010 - 2012 v experimentoch ATLAS a CMS bol aj objav častice svojimi vlastnosťami veľmi blízkej teoreticky predpovedanej fundamentálnej častici s názvom Higgsov bozón. Výskumný program experimentov na urýchľovači LHC obsahuje stovky rôznych fyzikálnych úloh, objav a skúmanie vlastností Higgsovho bozónu je len jednou z nich. V súčasnosti pripravujú fyzici v CERN experimenty k ďalšej etape výskumu v rokoch 2015-2016.

Kontakt pre ďalšie informácie:
RNDr. Eduard Kladiva, CSc. Ústav experimentálnej fyziky SAV
RNDr. Marek Bombara, PhD. Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ

_____________________________________________________________________________________________________________________

Výstava :    GALAPÁGY – raj na rovníku
Vernisáž :   10. júl 2014 o 16 hod.
Trvanie :     11.júl – 15.august 2014

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) a Slovenské technické múzeum (STM)  pripravili v priestoroch STM výstavu fotografií GALAPÁGY – raj na rovníku. Poslaním výstavy je priblížiť priaznivcom prírody vzdialený svet Galapág – miesta s unikátnou faunou a nezvyčajnými prírodnými scenériami. Autorom súboru vybraných fotografií je Štefan Vilček, ktorý na svojich cestách po svete fotografuje zaujímavé historické a prírodné miesta ako aj živočíchy, z nich predovšetkým vtáctvo.
          Na farebných fotografiách môže divák uvidieť najznámejšie živočíšne druhy Galapág ako je korytnačka slonia, leguán suchozemský a leguán morský. Na výstave sú tiež fotografie mnohých zástupcov vtáctva, z ktorých je najlákavejšia sula modronohá, sula červenonohá, sula galapágska, fregata vznešená, ale aj albatros tropický a faeton červenozobý. Stretneme tu aj tučniaka galapágskeho, jediného zástupcu tučniakov, ktorý žije na rovníku. Množstvo uškatcov odpočívajúcich na pieskových plážach a kamennom pobreží ostrovov patrí k ďalším typickým zvieratám Galapág, ktoré nemôžu chýbať na fotografiách z Galapág. Na doplnenie charakteru krajiny tu divák nájde aj viaceré fotografie jedinečných prírodných zákutí galapágskych ostrovov.
Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., je vedecký pracovník na Ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach, kde študuje na molekulovej úrovni vírusy infikujúce zvieratá. Vo svojom voľnom čase sa venuje turistike, cestovaniu a fotografovaniu prírody. Ako nezávislý batôžkár precestoval päť kontinentov. Z jeho významnejších ciest možno spomenúť Aljašku, národné párky USA, Mexiko, Peru, Patagóniu, Juhoafrickú republiku, Indiu, Japonsko, Indonéziu, Čínu, Nový Zéland a iné. Na ceste po Ekvádore navštívil v júli 2013 aj Galapágy, kde sa vzhľadom na špecifické prírodné podmienky venoval prednostne fotografovaniu unikátnych zvierat.
Súostrovie Galapágy (vo voľnom preklade Korytnačie ostrovy) je zložené z 19 ostrovov sopečného pôvodu sústredených okolo rovníka v Tichom oceáne, ktoré sú vzdialené asi tisíc kilometrov západne od Ekvádora. Galapágy sú biotopom pre viaceré známe, ale aj endemické živočíchy. Na Galapágoch nemajú zvieratá prirodzených nepriateľov, takže stratili prirodzenú plachosť, čo sa prejavuje aj tým, že turisti sa k ním dostanú až do bezprostrednej blízkosti. Na ostrovoch o celkovej ploche 7 844 km2 žije len 31 000 ľudí, predovšetkým na ostrove Santa Cruz. Pohyb na ostrovoch je prísne regulovaný a zväčša organizovaný formou lodných výletov s vychádzkami na presne určené miesta. Turisti sa po väčšine ostrovov môžu pohybovať len po vyznačených chodníkoch, iba v dennej dobe, a to výlučne len v prítomnosti odborného sprievodcu s autorizovanou licenciou.
Vzhľadom na to, že ostrovy sú navzájom izolované a tiež vzdialené od juhoamerického kontinentu, vývoj tunajších živočíchov čiastočne prebiehal nezávisle od živočíšnej ríše na kontinente. V roku 1835 na jednom z ostrovov pristál na lodi HMS Beagle aj svetoznámy biológ Charles Darwin. Pozorovaním zvierat na jednotlivých ostrovoch dospel k výsledkom, ktoré sa neskôr stali základom jeho evolučnej teórie popísanej v knihe O pôvode druhov.
Galapágy boli v roku 1978 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

 _______________________________________________________________________________________________________________

Výstava  ENKAUSTIKA - maľba voskom
Vernisáž :  15.máj  2014 o 16 hod.
Autor : Veronika Koláriková a spoluvystavujúci absolventi kurzov enkaustiky.

Enkaustika (encaustic z gréčtiny) je znovu objavená antická technika maľovania teplým voskom. Je to  maliarska technika, pri ktorej je farbiace médium roztavený farebný vosk a používaným nástrojom pri maľbe týmto horúcim voskom sú rozohriate kovové paličky, alebo špeciálne vyhrievané perá, prípadne tzv. enkaustické žehličky.
     Enkaustika je zabudnutá technika, ktorej korene siahajú až do antického Grécka. Najstaršie enkaustické maľby boli objavené v HVÁRE, ide o rímsko- egyptské dosky známe ako Fajjúnske portréty. Enkaustická maľba pretrvala až do stredoveku, vytvorené obrazy sú stále a relatívne odolné, potom  však upadá a opätovný rozkvet enkaustického maľovania nastal v 2. pol. 19. storočia  v Nemecku. K dokonalému oživeniu došlo v 20. storočí, keď v r. 1920 začal enkaustiku využívať maliar DIEGO RIVERA. Jedným z mnohých umelcov, ktorí dokázali oceniť jej úžasné kvality, bol aj Pablo Picasso.
      Enkaustika patrí k úžasným kreatívnym formám maliarstva. Umelci ju uplatňujú hlavne v abstraktnej, modernej tvorbe, no je možné ňou tvoriť aj krajinky. Kto jej príde na chuť, už sa jej nevzdá. V súčasnosti je znovuobjavená, aj keď o  poznanie zjednodušená. Vďaka modernej technológii sú dostupné kvalitné pravé včelie vosky, tie sa  zmiešavajú so stálofarebnými pigmentami vysokej kvality a odolnosti. Rôznymi tepelnými zdrojmi sa vosk nanáša na enkaustický papier alebo plátno, drevo, sklo aj textil.
      V Európe je veľmi rozšírená v Holansku a Nemecku, kde pôsobia uznávaní umelci. Postupne jej obľuba narastá  v Čechách, odkiaľ prichádza na Slovensko, hlavne na západné a stredné Slovensko, kde je najviac lektorov.
      Autorka výstavy Veronika Koláriková, je  lektorka enkaustickej maľby a  tvorí túto techniku vo východoslovenskom kraji, hlavne v Košiciach. Je zanietenou priekopníčkou enkaustiky  a organizuje kurzy a stretnutia s umelcami. Na výstave sa prezentujú aj spoluautori  -  absolventi kurzov a nadšenci tejto maliarskej techniky. Doteraz sa zúčastnili  najmä kolektívnych výstav. Výstava v Slovenskom technickom múzeu je prvou samostatnou prezentáciou enkaustiky v Košiciach.
Veronika Koláriková:
       "Od detstva som mala rada ručné práce a maľovanie. Každú vec, čo som robila bol originál a to ma tešilo. Návrhárstvo bolo niekoľko rokov mojim zamestnaním. Maľovať som začala len nedávno, ale roky som hľadala spôsob ako vyjadriť samu seba cez farby a tvary. Keď som prvý krát uvidela obrázky maľované voskom, bola som uchvátená. A stále som. Našla som spôsob ako vyjadriť svoje pocity a myšlienky. Nekonečné možnosti tvorenia  farebných kombinácií a fantázie. K tomuto poznaniu mi pomohla aj p. Laura Ecsiová, ktorú veľmi obdivujem a rozhodla som sa, že enkaustike sa budem venovať profesionálne.    
Pozývam Vás na tvorivé kreatívne workshopy , ktoré sa budú konať na výstave v múzeu každú stredu popoludní. Veľmi sa teším, že môžem ukázať aj Vám možnosti tejto úžasnej techniky, pri ktorej budete relaxovať a tvoriť.“                

Výstava potrvá do 22.júna 2014.

_________________________________________________________________________________________________________________

Výstava: VOJNA CEZ OBJEKTÍV – Album spomienok (1914-1918)
Otvorenie výstavy:  13.5.2014 o 15.00  hod.
Organizátori: Slovenské technické múzeum
Autor : Ing. Ladislav Klíma a tím spolupracovníkov
Trvanie výstavy:  13.máj 2014-23.máj 2014

 

Rok 2014 je aj rokom stého výročia začiatku 1. svetovej vojny. Slovenské technické múzeum nadväzuje na výstavy a akcie, ktoré sú na túto tému organizované v celej Európe. Verejnosti prezentujeme doteraz nepublikovanú kolekciu autentických záberov z 1. svetovej vojny prostredníctvom Albumu spomienok 1914 – 1918.
Približuje účasť Rakúsko-uhorskej monarchie vo vojnovom konflikte, v ktorom zahynulo takmer 15 miliónov ľudí.  Obrazový materiál zahŕňa vojnové zóny východnej a juhovýchodnej Európy. Album vizuálne pripomína atmosféru prvej svetovej vojny na frontových líniách v Haliči, Rusku, Balkáne a Taliansku v podobe zákopovej vojny, modernizácie bojovej techniky, ľudského utrpenia, materiálnych škôd ale aj každodenného života.
Fotografie z 1. svetovej vojny boli medzníkom nielen pre ich integráciu so štátnou propagandou, ale tiež pre ich obsah. Mnohí historici sa zhodujú, že 1. svetová vojna bola vo všeobecnosti vzorom pre spravodajstvo vo všetkých neskorších vojnových konfliktoch.
Treba vyzdvihnúť dokumentárny význam fotografií, ktoré  pred vyše 96 rokmi mali väčší význam ako v mediálnej spoločnosti 21. storočia. Bolo to v čase, keď ľudia viac verili fotografii ako je tomu dnes.
Obrazový album z prvej svetovej vojny skompletizovalo a vytlačilo začiatkom 20. rokov 20. storočia pre potreby Štátneho maďarského vojenského múzea vydavateľstvo „ Légrády Téstvérek“  (bratia Legrády)v Budapešti. Základ albumu tvoria fotografie, ktoré boli v období rokov 1914 až 1918 zverejnené v ilustrovaných týždenníkoch Képes Ujság, Érdekes Ujság, (Obrazové noviny, Zaujímavé noviny).
Tematická rozmanitosť  fotografií rozširuje nový pohľad na dejiny 1. svetovej vojny. Súbežne s technickým rozvojom a zdokonalením, vojnová fotografia sprostredkovala pátos víťazstva a porážku nepriateľa. Úmyselne alebo neúmyselne sa tak sama stala zbraňou vo vojne. Vojnový konflikt bol zároveň prvou vojnou propagandy, ktorá bola výrazne ovplyvnená fotografiou a filmom. Svojou výpovednou hodnotou zaujmú čiernobiele zábery s výstižnými názvami ako: Život vo vojenskom tábore, Lesný cintorín, Preprava zraneného, Stavanie mostu na Drine, Striedanie stráže na Dolomitoch, Zostrelená talianska vzducholoď.
Predstavu o používanej fototechnike počas prvej svetovej vojny poskytuje kolekcia prezentovaných fotoaparátov. Z najvzácnejších je vystavený skrinkový fotografický prístroj Eastman Kodak  z roku 1896 z pozostalosti Milana Rastislava Štefánika.
Ďalej sú zastúpené cestovné fotografické prístroje z konca 19. a začiatku 20. storočia, skrinkové fotografické prístroje firmy KODAK, nemecké fotografické prístroje značiek Goerz, Ernemann, Krügener a ďalšie fotopríslušenstvo zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea.
Námet a koncepciu výstavy pripravil Ing. Ladislav  Klíma z odborného úseku STM s tímom spolupracovníkov.
Tento výstavný projekt  Slovenského technického múzea v Košiciach je realizovaný v rámci kampane Zväzu múzeí na Slovensku a pripomína 100. výročie od vypuknutia prvej svetovej vojny.

 

______________________________________________________________________________

Katka oslavuje 130 rokov pod parou

V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach otvoria 2. mája výstavu k 130. výročiu najstaršej prevádzkovanej parnej lokomotívy na Slovensku – U 36 003. Katku, ako ju všetci familiárne volajú, vyrobili v Nemecku a odvtedy slúžila na mnohých tratiach. Svoj dôchodok si užíva na jedinej slovenskej detskej železnici v Košiciach. Výstavu otvorí Hans Christian Hagans, vnuk konštruktéra a majiteľa nemeckej továrne Hagans Erfurt, kde unikátny parný stroj vyrobili.
Výstava prináša na 12-tich paneloch prvý ucelený pohľad na vznik, históriu a súčasnosť lokomotívy U 36 003. „Panely s unikátnymi historickými fotografiami chronologicky približujú okolnosti vzniku a peripetie parného stroja. Výstava hovorí aj o troch ďalších rovnakých rušňoch a návštevníkom približuje ich neľahké osudy na pozadí historických faktov. Okrem panelov si návštevník môže ohmatať predmety súvisiace s každodennou prevádzkou parnej lokomotívy, obsluhou a údržbou trate,“ približuje obsah výstavy jej autor, Tomáš Haviar. Raritou výstavy bude aj funkčný parný model parnej lokomotívy U 35, predchodkyne Katky. „Ide o prvú parnú lokomotívu, ktorá mala tú česť po prvýkrát prejsť novopostavenou traťou pionierskej železnice v Čermeli v roku 1955 a volala sa Katka,“ dodáva T. Haviar.
Hagans v Košiciach
Pozvanie na otvorenie výstavy prijal aj jediný žijúci potomok majiteľa továrne, v ktorej bola Katka pred 130-timi rokmi vyrobená. „ Naša rodina je dnes veľmi hrdá, že táto lokomotíva je dodnes v pravidelnej prevádzke. Už v 90-tych rokoch sme ju po prvýkrát navštívili v Čermeli a sme radi, že prichádzame opäť, “ povedal Hans Christian Hagans, priamy potom zakladateľa spoločnosti Hagans v nemeckom Erfurte.
Výstava mapuje obdobie od roku 1884 a končí v súčasnosti, teda v Košiciach, kde Katka verne slúži od roku 1991 na jedinej slovenskej detskej úzkorozchodnej železnici v Čermeli. O jej príchod do Košíc sa zaslúžil vtedajší primátor mesta, neskôr prezident Slovenska, Rudolf Schuster. „Teším sa z detskej železničky a naďalej u podporujem. Aktivistom držím palce a mám radosť, že pokračujú v tejto peknej tradícii,“ uviedol R. Schuster v krátkej reakcii k pripravovanej výstave a k výročiu lokomotívy. Na podnet R. Schustera je Katka od roku 1994 aj národnou kultúrnou pamiatkou.
Niečo pre budúcich rušňovodičov
Súčasťou expozície bude modelový vláčik ťahaný motorovou lokomotívou Dankou, na ktorej sa môžu detskí návštevníci výstavy povoziť. Starší si môžu na interaktívnom simulátore vyskúšať reálnu jazdu lokomotívou a stať sa aspoň na chvíľu rušňovodičmi. Výstava v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici v Košiciach potrvá do 27. júna. Po jej skončení budú panely premiestnené do novovzniknutého mini múzea Košickej detskej historickej železnice, ktoré plánuje občianske združenie Detská železnica Košice  zriadiť v tomto roku neďaleko stanice Čermeľ. Výstavu pripravilo OZ Detská železnica v Košiciach.
Občianske združenie Detská železnica Košice (OZ DŽK) prevádzkuje od roku 2012 Košickú detskú historickú železnicu, ktorá patrí s viac ako 40 000 návštevníkmi ročne k najznámejším atrakciám v širokom okolí. Jedinečná je prevádzkou najstaršieho parného rušňa Katka U 36 003, ktorý v roku 2014 oslavuje 130 rokov a Klubom mladých železničiarov – detskej obsluhy a sprievodu v rovnošatách na železničke.
Mimoriadne aj pravidelné jazdy a eventy si objednávajte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript., alebo prostredníctvom stránky www.detskazeleznica.sk
Kontakt
Zuzana Lehotská, OZ Detská železnica Košice, 0905 496 426, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výstava obrazov :      RODNÝ KRAJ      VASIĽA A PETRA SVALJAVČIKA       
Trvanie :  3.apríl – 4.máj 2014
     VASIĽ SVALJAVČIK, zanietený vyznávač Zakarpatskej školy, je jedným z tvorcov dynamického obsahu ukrajinskej účasti na križovatke európskych umeleckých ciest.  A práve tam je miesto pre veľké obrazové tradície či pre veľkú figurálnu tvorbu, no našťastie menej miesta  pre umelecké  stvárňovanie sporných  požiadaviek  trhu.
       U Vasiľa Svaljavčika v súčasnej etape jeho tvorby jasne vidieť priority zakarpatskej maliarskej umeleckej formy. Štýl tvorby Vasiľa Svaljavčika je obrazne naplnený všetkými polyfonickými súzvukmi jeho maliarskych chodníkov a spôsobov vyjadrovania umeleckých  myšlienok a nápadov. V tvorbe prevažuje krajinkárstvo a zátišia. V kompozíciách nachádzame panoramatický pohľad vnímania prírody, vzdialených výhľadov na celok, od ranného úsvitu až po vzdialené chladne namodralé vrcholky hôr, s prevládajúcou   harmóniou farieb plnou lyriky.
       Kompozície Vasiľa Svaljavčika z posledných rokov :  "Babina chyža", "Orgován", "Horská dedina", "Zima na verchovine", “Miškov zámoček“, ako aj viaceré skoršie práce “Kostol v obci  Guklive", "Kostol v obci  Koločava", majú výrazný štylistický smer, badateľné autorove ambície, vnútorný prejav formy.
       Maliar Vasiľ Svaljavčik sa narodil 14. októbra 1951 v obci Značevo, okres Mukačivsk. V roku 1971 ukončil odbor umeleckej dekorácie Užhorodského učilišťa úžitkového umenia.Je nositeľ oblastnej ceny J. Bokšaja a A. Erdeliho v oblasti výtvarného umenia a je zaslúžilým umelcom  Ukrajiny. Vystavoval v Nemecku, Užhorode, Mukačeve, Kyjeve, Odese, Poľsku a na Slovensku v Bratislave.
     PETER  SVALJAVČIK – mladý talentovaný zakarpatský maliar. Rozhodujúcu úlohu pri formovaní jeho umeleckých a estetických princípov je v silnej rodine, v ktorej vyrastá budúci umelec. Otec Vasiľ Svaljavčik je zaslúžilý umelec Ukrajiny, sestra známa muzikantka a dirigentka. V prostredí umelcov – patriarchov Zakarpatskej maliarskej školy sa znásobuje originálny talent Petra Svaljavčika, jeho umelecké priority viažuce sa na rodinné a sociálne hodnoty, vyúsťujú do tvorby tradícií regiónu. Významné umelecké dedičstvo dokazuje energiu  tvorivej povahy umelca. Autor vo svojej tvorbe ostáva verný maliarskym tradíciám kraja, Zakarpatskej škole maľovania a svojmu umeleckého prejavu.
      Medzi najobľúbenejšie žánre maľovania v poslednej dobe patria zátišia a portréty. V jeho tvorbe je evidentná bezprostrednosť a  radosť zo života. Všetky jarné a jesenné zátišia sú plné farebných tónov. Zátišie je pre Petra tvorivým laboratóriom, kde smelo skúša  maliarsko-plastické metódy: škvrny, textúry, voľné línie, energické ťahy, neočakávané kombinovanie farieb.
       Rodinné portréty sú prežiarené láskou s  jemným dôrazom na psychologické detaily. Portréty otca, manželky, synovca,  majú  mäkkú farebnú a kompozičnú previazanosť,  s dôrazom na farebné akcenty a kontrasty.
       Peter Svaljavčik má originálny maliarsky rukopis. Jeho olejová technika sa vyznačuje   jemnými líniami a textúrou.
       Narodil sa 15. apríla 1983 v meste Užhorod, v Zakarpatskej oblasti. Od roku  2008 je učiteľom Zakarpatského umeleckého inštitútu. Vystavoval v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine.

___________________________________________________________________________________________

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, 055 72 606 33, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
Tlačová správa, 25. 3. 2014
Výstava          Salón drevostavieb 2014 v STM v Košiciach
Najväčšia nesúťažná prehliadka modernej architektúry z dreva v SR a ČR – Salón drevostavieb 2014 – zavíta od 2. do 27. 4. 2014 do Slovenského technického múzea v Košiciach. Pri príležitosti otvorenia výstavy sa 1. 4. 2014 od 14:00 koná prednášková mozaika pre odborné publikum – architektov a projektantov, na ktorej vystúpia autority z oblasti tvorby a realizácie drevostavieb zo Slovenska a Česka – medzi nimi napríklad architekti Pavel Horák (Prodesi/Domesi) a Gabrila Kaprílová (ASGK) z Prahy, Ján Sekan, Michal Mihaľák, prof. Peter Pásztor, doc. Ján Kanócz, dekan FU TU v Košiciach a ďalší.
Výstava Salón drevostavieb 2014 predstavuje celkom štyridsaťjeden v uplynulom roku realizovaných moderných drevostavieb, navrhnutých českými a slovenskými architektmi prostredníctvom plagátov s fotografiami, nákresmi a popismi. Inštaláciu dopĺňa niekoľko modelov a vzorky moderných materiálov, ktoré sa používajú pri výstavbe drevostavieb v súčasnosti. Reprezentatívny výber na výstavu zostavili zástupcovia organizátorov Salónu zo SR a ČR – architekti Ľubica Fábri za Centrum pre architektúru a materiály ARCHA matériO Bratislava a Pavel Horák za architektonickú kanceláriu Prodesi Praha. K výstave Salón drevostavieb 2014 vydali organizátori plnofarebný katalóg – Ročenku drevostavieb, v ktorej sú publikované všetky drevostavby predstavené na výstave.
Záujemcovia získajú detaily o programe podujatia dňa 1. 4. 2014 v STM na e-maili Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript..
Otváracie hodiny výstavy v STM sú zverejnené na www.stm-ke.sk.
Generálni partneri Salónu drevostavieb 2014:
ARCHA matériO – Centrum pre súčasnú architektúru a materiály Bratislava
Domesi Praha/Bratislava
Hlavní partneri Salónu drevostavieb 2014 v Košiciach:
JAFHOLZ Slovakia, KNAUF Bratislava, Čech – pasívne domy/moderné drevostavby
Mediálni partneri Salónu drevostavieb 2014 v SR:
A+D, Tlačová agentúra SITA, ASB, Informácie YUDINY, www.zelenaarchitektura.sk
Partneri výstav Salónu drevostavieb 2014 v SR:
Vodárenské múzeum BVS, Agrokomplex Nitra, STM v Košiciach, Karpatská Perla
Kontakt:
Ďalšie informácie a snímky vám radi zašleme na vyžiadanie – píšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript., tel.: 0908 702 332, 0948 227 188
ARCHA matériO Bratislava – Centrum pre súčasnú architektúru a materiály
www.archacentre.org

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88

t.č.055 62 240 35-6, 055 72 606 33 http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

TLAČOVÁ SPRÁVA K VÝSTAVE   BULHARSKÉ ĽUDOVÉ REMESLÁ

 

Výstava Bulharské ľudové remeslá sa uskutočňuje pri príležitosti štátneho sviatku Bulharskej republiky dňa 3.marca. Ide o 136 ročné výročie oslobodenia Bulharska od tureckej nadvlády. Výstava sa koná pod záštitou Veľvyslanectva Bulharskej republiky.

STM má dlhodobú spoluprácu s Bulharským klubom v Košiciach. V roku 2004 sa konala výstava obrazov a ikon a o štyri roky neskôr (2008) Bulharské stopy vo vede.

Bulharsko je jedným z najstarších európskych štátov. Duch kultúry národa je najviac ukrytý v ľudových zvykoch a tvorbe. Tie vypovedajú najlepšie o duši a životných podmienkach bulharského národa.

Medzi vystavené typické bulharské suveníry patria obľúbené miniatúrne fľaštičky s ružovým parfumom v drevenom ozdobnom obale, farebná keramika s nezameniteľnými hnedo-žltými motívmi, ručne maľované pôvabné ikony, farebné koberčeky a ručne tkané koberce (kelimy).

Najviac zastúpená je Bulharská ľudová keramika tkz. trojanská z mesta Trojan v centre Bulharska, ktorá je považovaná za najlepšiu bulharskú keramiku. Je vyrobená starou technológiou s tradičným dekórom - glazúra vytvorená tečúcou kvapkou. Vystavené sú taniere, džbánky na med, korenie a pivo a najmä tradičné veľké pekáče na špeciálne balkánske jedlo džuveč a  kebab. V týchto keramických pekáčoch sa všetko pečie dokopy.

Bulharsko je druhým najväčším svetovým výrobcom ružového oleja. Tradičný bulharský ružový olej je typický pre oblasť Starej planiny – Stredna Gora v srdci Bulharska.  Na výrobu 1 kg ružového oleja je potrebných až 2 milióny kusov sviežich ružových kvietkov, preto je ružový olej tak vzácny, cenný a drahý.

Bulharské kroje vznikli väčšinou v 15. storočí. Typické kroje Bulharov majú veľa spoločného s krojmi ostatných slovanských národov, ale kontaktom s kultúrami, s ktorými sa počas svojej histórie Bulhari stýkali, získali svoju špecifickú podobu . Vystavené sú ukážky bulharských krojov z oblasti Pirinskej Macedónie, ďalší z oblasti Slivenu, a tiež zo Stranže pri Burgase.

Na výstave nájdete aj pravoslávne ikony ručne maľované, ktoré vytvoril známy bulharský autor Ivajlo Červenkov.

Výstava je dekorovaná maľbami piesočnatého morského pobrežia Čierneho mora.

Technické exponáty zastupujú prvé bulharské rádioprijímače vyrobené začiatkom 50.- tych rokov: značky Pionier (1953), Christobotev, Orfej, Koncertino.

Počas trvania výstavy každého návštevníka privíta zvuk píšťalky s hlasom vtáčika, ktorý bude priamo v priestore vyrábať bulharský majster Nikola Daskalov, roky pôsobil ako keramikár a výrobca suvenírov v UĽUVe v Pukanci. Druhým autorom vystavovaných modelárskych prác je Ivan Ivanov, modelár a keramik z Levíc, výrobca trojanskej úžitkovej keramiky. Obaja umelci sú členmi Fondácie bulharskí majstri. Výstava je spojená s prezentáciou modelovania a vypaľovania keramiky, výrobky sú predajné.

Výstava Bulharské ľudové remeslá potrvá od 7. marca do 23. marca 2014 vo výstavných priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tlačová správa k výstave

Názov výstavy: Vladimír Domničev – Josef Valčík

Miesto: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Organizátor: ARTisti & Co, s. r. o.

Spoluorganizátor: Slovenské technické múzeum

Vernisáž: 27. 2. 2014, 18:00

Trvanie: 27. 2. 2014 – 30. 3. 2014

                Výstava prezentuje slovenskému publiku po prvýkrát súčasnú maliarsku tvorbu ruského výtvarníka Vladimíra Domničeva a českého umelca Josefa Valčíka. Na slávnostnej recepcii počas vernisáže budú predstavené katalógy oboch prítomných autorov a ako hudobný hosť vystúpi Robo Opatovský.

               

                Vladimír Domničev, pôvodom Rus, študoval na Inžinierskej technickej akadémii v Moskve, kde získal titul Ing. a neskôr i CSc. Bytostne ho však vždy viac zaujímalo umenie. Na prelome tisícročí sa rozhodol ako slobodný umelec krajinu opustiť a dnes žije a tvorí v Prahe, z ktorej atmosféry často čerpá námety.

                Korene jeho umeleckých inšpirácii siahajú k tvorbe autorov európskej moderny. Vo svojom umeleckom výraze je veľmi sugestívny, od impresionistickej dojmovosti smeruje k expresívnemu maliarskemu gestu. Jeho umelecká výpoveď je výrazom vnútorných stavov človeka, na ktorého zmysly a city pôsobí okolitý svet. Žánrovo, tematicky a motivicky sa maľba Vladimíra Domničeva dominantne dotýka krajiny, zátišia, portrétu, mestskej scenérie, večerných ulíc, anonymných mestských chodcov, urbánnych momentiek, pouličných kaviarní, ruchu mesta či atmosféry upršaného počasia. Domničev využíva špecifickú techniku práce so špachtľou. Farbu ňou nie len nanáša a vrství, ale aj stiera či zoškrabuje. Osobitá autorská technika, ktorú si vytvoril a jeho nezameniteľný štýl predstavujú vysokú a dnes už osvedčenú umeleckú hodnotu, ktorú potvrdzuje aj rastúci záujem zberateľov o jeho tvorbu.

                Josef Valčík, rodák z českého Kyjova, absolvoval vysokoškolské štúdium dejín umenia a kultúry, no k výtvarnému umeniu má blízko aj prakticky, ako vynikajúci maliar. Svoju tvorbu predstavil na výstavách doma i v zahraničí, pričom zaujal viacerých milovníkov umenia. Je zakladajúcim členom Združenia výtvarných umelcov Prof Art Brno.

                Tvorba Josefa Valčíka zahŕňa maľby, sochy i fotografiu. V maľbe sa venuje aktu, kvetinovému zátišiu, krajine a tvorí aj abstraktné, expresívne ladené obrazy. Pozoruhodné sú najmä jeho obrazy kvetín a kytíc, prezentované na výstave, ktoré balansujú na hranici tradičného žánru zátišia a abstraktnej maľby. Motív kvetín sa pre autora stáva východiskovým bodom, z ktorého sa vydáva do priestorov expresívnej, niekedy až gesticky živelnej abstraktnej obraznosti. Jeho originálny a nezameniteľný „vášnivý pastózny rukopis“, ako ho pomenoval profesor dejín a teórie umenia Marián Zervan, nadobúda často až reliéfny charakter. Energia farby a umelcovo maliarske gesto doslova vystupujú z obrazu a prinášajú divákovi autentický, radostný a oslobodzujúci estetický zážitok. V súčasnosti nemá Valčíkova tvorba vo svete umenia kvalitatívne aspoň podobnú štýlovú paralelu, čo svedčí o mimoriadnej originalite autora.

            Výstavu prináša do Košíc spoločnosť ARTisti & Co, s. r. o., ktorá vytvorila v Európe unikátny koncept „supermarketov s umením“. Cieľom ARTisti & Co, s. r. o. je ponúknuť ľuďom kvalitné a originálne umelecké diela za primerané ceny, a to v prostredí nákupných centier, na ktorých atmosféru sú návštevníci zvyknutí a cítia sa v nich slobodne.

            Východoslovenskému publiku predstavuje ARTisti & Co, s. r. o. v Slovenskom technickom múzeu dvoch z takmer 50 umelcov ktorých zastupuje. Všetky vystavené diela sú predajné, takže ľudia sa z ich krásy nemusia tešiť iba chvíľu počas návštevy galérie, ale ako ich majitelia celý život. Navyše, pri kúpe týchto originálnych diel ide o výhodnú investíciu, keďže trhová hodnota tvorby oboch vystavujúcich umelcov stále rastie.

            Viac umenia nájdete na www.artisticostores.com, ďalšie informácie aj na www.stm-ke.sk.

V Bratislave, 13. 2. 2014

______________________________________________________________________________________________________________

TLAČOVÁ SPRÁVA :         KRÁĽOVSTVO SVIEČOK   unikátna zbierka Alžbety Sopkovej

Trvanie výstavy :              16.január - 28.február 2014

Otvorené :                        utorok - piatok : 9,00 h – 17,00 h, sobota – nedeľa 12,00 h – 17,00 h

Slovenské technické múzeum sa 16.januára o 16. hodine premení na určitý čas na kráľovstvo sviečok. Jediná zberateľka sviečok na Slovensku - Košičanka Alžbeta Sopková nám predstaví svoj originálny celoživotný koníček, ktorému sa s vášňou systematicky venuje už 46 rokov. Nežná a krehká krása sviečok ju tak očarila, že sa stala jej láskou na celý život.

Rozsahom svojej zbierky, bohatosťou a jedinečnosťou patrí jej kolekcia k unikátom aj v európskom meradle. Veľmi by sa chcela dostať do knihy rekordov, na starom kontinente nemá totiž konkurenta.

Dodnes sa zbierka rozšírila na úctyhodných takmer 5.000 kusov, takže im musela vyhradiť osobitnú miestnosť. Vystavená kolekcia vyniká bizarnosťou tvarov, farieb a netradičných motívov. Okrem sviečok zo Slovenska je najviac získaných z okolitých štátov – Nemecka , Rakúska, Španielska ale v zbierke sú zastúpené atraktívne sviečky z Francúzska, Holandska, Ruska, Belgicka, či Kanady, Ameriky, Hongkongu ale nemožno zabudnúť na zbierku sviečok z Rumunska, s ktorými začínala.

Každá sviečka je vlastne malé umelecké dielko. Nechýbajú tradičné motívy a žánre - vianočné, veľkonočné, najviac sú zastúpené sakrálne, s motívom Cyrila a Metoda, s Jánom Pavlom II. alebo betlehemy, mikulášske, svadobné a gratulačné sviečky. Zaujímavé sú perníkové domčeky, jedinečné lízatká v tvare kvietočkov, či obľúbené a vďačné tvary ovocia. Špecialitou sú moderné typy sviečok s aktuálnymi motívmi - originálna je nová kolekcia „Košice“ – jej dominantou je „obria“ sviečka s košickými motívmi, naša metropola je predstavená najmä ako Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Novinkou v zbierke pani Sopkovej je kolekcia technických motívov, v ktorej možno obdivovať cisterny a nákladné autá, či sériu rôznorodých autíčok, sviečkové zápalky či dokonca topánky. Pribudli tiež zvieratká – návštevníci sa budú môcť potešiť pohľadom na roztomilých voskových psíkov a mačičky.

Pani Alžbeta Sopková napriek obrovskému rozsahu svojej zbierky má stále prehľad o svojich exponátoch a pozná každý jeden kus.

Záujem o sviečky vznikol už v detstve, keď jej otca odvelili na vojnu a mama sa pri sviečke modlievala za jeho šťastný návrat. Neskôr na liečebnom pobyte s chorou dcérkou pri mori v Rumunsku vlastne vznikol aj základ jej zbierky. Po večeroch sa vypínal elektrický prúd a rodina Sopkovcov si musela nakúpiť sviečky na svietenie do zásoby, ale boli vraj také prenádherné, že dali základ budúcej zbierke.

Vďake tejto celoživotnej vášni ju v Košiciach ale aj na celom Slovensku poznajú temer vo všetkých obchodoch, kde sa dajú kúpiť sviečky, pozná sa aj s ich výrobcami. Sviečky sú pre pani Sopkovú aj veľkým zdrojom energie, hrejivý plamienok denne prežiaruje celý byt. Pozitívnou silou nabíjajúce svetlo sviečky u Sopkovcov nesmie nikdy chýbať.

Táto výstava - v Slovenskom technickom múzeu v poradí štvrtá od roku 2003 - má byť akousi oslavou už takmer dosiahnutej vysnívanej méty päťtisícovky a zároveň sa nesie v duchu akejsi symbolickej rodinnej oslavy, nakoľko členovia rodiny Sopkovcov oslavujú okrúhle alebo polookrúhle životné jubileá (manžel 80 –tiny, manželka pani Sopková krásnych 75 rokov, dcéry 55 a 50 rokov, vnuk 30 a jeho manželka 25 rokov – srdečne gratulujeme !) .

___________________________________________________________________________________________________

 

Legenda MERKUR - pocta slávnej stavebnici
 zo zbierok Jiřího Mládka
Výstava pre naše deti a ich deti a pre deti, našich rodičov

 

Trvanie výstavy : 10.október 2013 – 5.január 2014
                                       Otvorené :            utorok - piatok     9,00 h – 17,00 h
                                        sobota – nedeľa 12,00 h – 17,00 h

 

Kovovú stavebnicu Merkur poznajú celé generácie nielen z jej rodného Československa, ale takmer z celého sveta. Všetko sa začalo v roku 1920, keď továrnik Filip Vancl založil firmu Inventor, ktorá vyrábala rovnomennú detskú stavebnicu. Boli to pliešky, ktoré sa dali spájať jednoduchým systémom háčikov a pripomínali miniatúrne lešenie. Stala sa predchodcom legendárnej stavebnice. V roku 1925 začali vyrábať Merkur, ako je známy dnes. Jednotlivé dieliky boli farbené autolakom, čo bola tiež novinka, keďže jej predchodca Inventor farbený nebol. Zaujímavé je, že rozmery súčiastok zostali dodnes zachované, stavebnica je kompatibilná, takže pri montovaní nie je problém Merkur z roku 1925 doplniť dielikmi z roku 2008. Menili sa iba obrázky na kartónovej škatuli a, samozrejme, pribúdali nové typy dielikov, súčiastok a nové varianty stavebnice.
Stavebnica Merkur má aj v dnešnej dobe, keď majú deti k dispozícii plastové stavebnice, stále svojich skalných priaznivcov. Po veľkom boome z tridsiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia zažíva Merkur svoje tretie znovuzrodenie. Ľudia sa totiž z nostalgických ale aj praktických dôvodov začínajú vracať ku klasickým hračkám. Dokonca po štyridsiatich rokoch obnovili aj výrobu elektrických kovových vláčikov.
Nadšencov pre renesanciu Merkura pribúda nielen medzi pamätníkmi ale aj mladšou generáciou. Popri stálej expozícii firemného múzea v Polici nad Mětují, už niekoľko rokov putuje súbežne viac kolekcií  výstav po celej Českej i Slovenskej republike. Neraz sa stáva, že na týchto akciách sú najviac vo vytržení oteckovia a dedkovia, ktorým sa vracajú pocity z detstva.  Stavebnica aj dnes,  už s úctyhodne dlhou tradíciou je stále „v kurze“.
Nadšencov stavebnice je určite mnoho, medzi nimi však nepochybne vyniká pán Jiří Mládek z Kyškovic, ktorý pripravil kolekciu aj pre  výstavu v Košiciach, kde modelári rôznych technických zameraní majú svoje domovské právo. Poznávacím znamením „merkuráckych“ modelov Jiřího Mládka sú čierne skrutky a matice. Medzi jeho modelmi môžete nájsť množstvo dopravných strojov a zariadení, svietiaci model parnej lokomotívy, mostové žeriavy,  ale aj fiktívnu vzducholoď z verneoviek, či najrôznejšie automobily. Pre výstavu v Košiciach si špeciálne pripravil model prvého rozhlasového vysielača na Slovensku postaveného v roku 1925 v obci Haniska. Dominantou je tiež  13-metrový model bratislavského Starého mostu, ktorého originál je pre rekonštrukciu neprístupný. Súčasťou výstavy je interaktívny priestor pre najmenších návštevníkov, v ktorom si skladanie a stavanie „merkuráckych“ modelov môžu priamo na výstave vyskúšať.

 

 Tešíme sa na stretnutie s Vami, Vašimi deťmi a ich deťmi !

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

11. medzinárodný workshop Metal Inspirations 2013 v Košiciach od 15. do 27.8.2013
- výstava vytvorených umeleckých diel sa uskutoční v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, Hlavná 88, od 27.8. do 6.10.2013.

 

V dňoch od 15. do 27. augusta 2013 sa v Košiciach koná v poradí už jedenásty  ročník medzinárodného workshopu Metal Inspirations 2013. Tieto workshopy tradične organizuje Katedra dizajnu Fakulty umení TU v Košiciach v spolupráci s U. S. Steel Košice a so Strednou odbornou školou Košice-Šaca. V tomto roku je workshop organizovaný aj v rámci programu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 a osláv 15. výročia založenia Fakulty umení TU v Košiciach. Workshopu sa zúčastňuje 24 študentov a pedagógov dizajnérskych škôl, a to z TH Wismar, Nemecko, z Obuda-University Budapest, Maďarsko, z GCU Glasgow, Škótsko, z VUT Brno, z STU Bratislava a z TU v Košiciach. Účastníci workshopu v dielňach SOŠ Košice-Šaca počas 7 dní  realizujú svoje dizajnérske  návrhy v kove, ktorý vyrába U. S. Steel, Košice, a to na tému:
„Košice – inovatívne mesto – symbióza umenia a techniky“ – malý kovový umelecký, dizajnérsky objekt (resp. maketa v mierke), symbolizujúci Košice ako multikultúrne mesto, s bohatou históriou, priemyselným, vedeckovýskumným a kultúrnym zázemím.
V pondelok  26.8.2013 o 17.00 hod. predstavia účastníci workshopu svoje umelecké diela širokej verejnosti vo výstavných priestoroch STM v Košiciach na Hlavnej ulici 88. Výstava pod názvom Metal Inspirations 2013 potrvá v STM do 6.10.2013.
Popri svojej tvorivej umeleckej práci v dielňach SOŠ Košice-Šaca sa účastníci workshopu Metal Inspirations 2013 zoznámia s historickými pamiatkami Košíc a zúčastnia sa podujatí v rámci programu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Workshopy Metal Inspirations symbolizujú úspešnú spoluprácu Technickej univerzity v Košiciach s U. S. Steel Košice v špecifickej umelecko-dizajnérskej oblasti. Na ich medzinárodnom úspechu majú svoj podiel majstri odborného výcviku SOŠ Košice-Šaca. Spoločne s organizátormi workshopu vytvárajú v dielenských priestoroch školy vhodné odborné zázemie pre realizáciu dizajnérskych vízií študentov a ich pedagógov z európskych univerzít, s ktorými má TU v Košiciach partnerské vzťahy. Študenti si osobitne cenia získanie praktických technologických skúsenosti pri spracovaní kovového materiálu v rámci realizácie svojich umeleckých návrhov na workshope. Časť vytvorených diel z workshopu bude vydražené a získané finančné prostriedky budú využité na humanitárne účely.

 

Projekt Metal Inspirations 2013 je podporovaný spoločnosťou U. S. Steel Košice a nadáciou TU v Košiciach (SAPTU).

 

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.
garant workshopu
mobil: 0905 220 212
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

 

_____________________________________________________________________________________________
SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
Výstava: Židovské stredoveké dedičstvo mesta Erfurt
Otvorenie výstavy:  1.august 2013 o 17.00 hod
Organizátori:  Slovenské technické múzeum a mesto Erfurt
Trvanie výstavy: 1.august – 31.august 2013

 


Slovenské technické múzeum predstavuje novú panelovú výstavu Židovské stredoveké dedičstvo mesta Erfurt. V nedotknutom Erfurtskom Starom meste za zachovali jedinečné dôkazy významnej židovskej komunity, od konca 11. storočia do polovice 14. storočia; Stará Synagóga, jedna z najstarších, najväčších a najviac zachovaných stredovekých synagóg, spolu so vstavaným rituálnym kúpeľom „mikve“ a svetskou budovou. Tieto zachované stavby sú doplnené množstvom originálnych objektov, ako sú náhrobky, rukopisy a celosvetovo jedinečný Erfurtský poklad. Spolu ponúkajú cenné priblíženie každodenného života židovskej komunity, rovnako ako aj spolužitie židov a kresťanov v stredovekých mestách. Na žiadnom inom mieste nie je zhromaždených toľko výnimočných a autentických svedectiev, ktoré sú historicky späté. Erfurt je vynikajúcim príkladom ranného rozkvetu stredoeurópskej židovskej kultúry pred tým, než bol brutálne narušený vyvražďovaním „Čiernou smrťou“ v polovici 14. storočia. Z tohto dôvodu sa mesto Erfurt snaží o zaradenie na zoznam svetového dedičstva Unesco. Prvoradým cieľom zaradenia je posilniť hodnotu Erfurtskej Starej Synagógy ako  významnú pamiatku, ale tiež ako svedectvo o židovskom náboženstve a kultúre
v Strednej Európe. Zároveň sa zameriava na plné uznanie a oceňovanie prítomnosti Židov v Európe. Od staroveku, v priebehu storočí, židovsko-kresťanské spolužitie výrazne ovplyvnilo dnešnú európsku kultúru a spoločnosť. Mesto Erfurt teda v súlade s historickou zodpovednosťou Nemecka, pripomína spoločné korene židov a kresťanov v Európe, na počesť prínosu židovských občanov v oblasti vzdelávania a ekonomiky. Osem panelov ponúka prehľad o meste Erfurt ako takom a tiež o jednotlivých zložkách jeho jedinečného židovského dedičstva. Texty sú v hebrejčine a angličtine, s prekladom do slovenčiny, zameriavajú sa na zvyšovanie povedomia širokej verejnosti a približujú vzťahy s vedeckou komunitou v Izraeli. Nedávne znovu objavovanie a intenzívny vedecký výskum významne rozšíril doterajšie poznatky o židovskom osídlení a kultúrnych dejinách raného a neskorého stredoveku. Množstvo autentického architektonického dedičstva môže byť uvedené do kontextu s predchádzajúcim štádiom výskumu, vyhotoveným predovšetkým na základe písomných prameňov. Na druhej strane, materiálne svedectvo, ako sú napríklad Erfurtské hebrejské rukopisy, vyvolali celý rad nových otázok. Pri ich riešení môžeme očakávať, že v nadchádzajúcich rokov odpovede prinesú ďalšie poznatky a pohľady na židovsko-európske dejiny.

 

______________________________________________________________________________

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
Výstava  :      BILANCIA 1950 – 2012
                      kolektívna výstava Združenia slovenských profesionálnych fotografov

 

Termín :        11.júl   - 28.august 2013
 
Tlačová správa

 

Od 11. júla do 28. augusta 2013 bude v priestoroch Slovenského technického múzea verejnosti prístupná kolektívna výstava Združenia slovenských profesionálnych fotografov pod názvom Bilancia 1950 - 2012.
Výstava mala začiatkom roka premiéru v priestoroch Umeleckej besedy v Bratislave a teraz sa dostáva do Košíc, ktoré práve plnia čestnú funkciu hlavného európskeho mesta kultúry. Prezentuje sa tu okolo 50 členov najväčšieho fotografického združenia na Slovensku od najstarších generácii už nežijúcich fotografov po najmladšie. Vďaka svojej dlhej kontinuitnej histórii až do začiatku 50. rokov, výstava zahŕňa diela od fotografov ako Magdaléna Robinsonová, Karol Kállay, Otakar Nehera, Viliam Malík, Igor Grossmann, ale tiež od Oľgy Bleyovej, Zuzany Mináčovej, Judity Csáderovej, Ľuby Laufovej, Rudolfa Lendela, Pavla Breiera, Ľuba Stacha, Martina Marenčina, Daniela Brogyanyiho až po tie od Jany Hojstričovej, Silvie Saparovej, Ingrid Patočkovej alebo Jaroslava Žiaka.
Výstava Bilancia 1950– 2012 predovšetkým manifestuje význam a primárnu funkciu takej organizácie ako Združenie slovenských profesionálnych fotografov poskytnúť svojim členom možnosť zviditeľnenia sa na umeleckej scéne. Vďaka jeho dlhej kontinuitnej histórii a množstve členov, ktoré zastrešilo, sa táto výstava mohla stať do istej miery aj prehľadom slovenskej fotografie. Historicko-prehľadový prístup tu teda plní dvojitú úlohu. Jednak sa snaží aspoň do možnej miery rekonštruovať zabudnuté dejiny samotného združenia a nepriamo tak zároveň sleduje vývoj slovenskej fotografie. V neposlednom rade je táto výstava pokusom o novú tradíciu spoločnej aktívnej prezentácie združenia. Katalóg k výstave nemá slúžiť len ako sprievodný materiál tohoto podujatia, ale má byť reprezentačným katalógom združenia vôbec.

 

Informácie :     Zuzana Lapitková, kurátorka výstavy,  č.tel.: 0904 963 932

 

 ___________________________________________________________________________________________________

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88

 

t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Podujatie :     FESTIVAL MÚZEÍ SLOVENSKA 2013

Organizátori: Zväz múzeí na Slovensku, Slovenské technické múzeum a Východoslovenské múzeum                              Termín :       17. jún -18. jún 2013

 

Jubilejný 10. ročník Festivalu múzeí Slovenska 2013 organizovaný z iniciatívy Zväzu múzeí na Slovensku, sa uskutoční v tomto roku v Košiciach – v Európskom hlavnom meste kultúry, v priestoroch Slovenského technického múzea a Východoslovenského múzea. Zväz múzeí na Slovensku ako profesijné záujmové združenie zastrešuje múzejné inštitúcie z celého Slovenska. Prípravu tohto tradičného formátu, ktorý sa organizuje od roku 2003, si pod patronát zobrali až dvaja spoluorganizátori. Priestor pre vzájomné stretnutie a výmenu informácií o aktivitách, ktorým sa múzeá na Slovensku venujú, pripravili dve najvýznamnejšie múzejné inštitúcie v meste Košice - Slovenské technické múzeum a Východoslovenské múzeum.

Prvýkrát v histórii ide o dvojdňové stretnutie múzejníkov Slovenska, na ktorom okrem tradičných prezentácií svojej činnosti, príspevkov odborného programu, prezentácie víťazov národnej súťaže Múzeum roka, múzejníci prekročia mantinely záujmu svojej profesie a budú sa venovať aj problematike európskych hlavných miest kultúry. Zasadenie Festivalu do mesta Košice práve v tomto roku a práve v období finišovania projektov Európskeho hlavného mesta kultúry – Košice 2013 možno prinesie zaujímavé postrehy a myšlienky o ďalších možnostiach uplatnenia aj múzejných inštitúcií v rámci kultúrneho turizmu a centier kultúrneho diania.

Jubilejný 10. ročník Festivalu sa prvýkrát stáva otvoreným aj pre múzeá, ktoré nie sú členmi ZMS -jedinej profesijnej organizácie múzejníkov na Slovensku. Svoje názory, problémy, informácie a očakávania na smerovanie múzejníctva bude prezentovať vyše tridsať múzeí zo Slovenska a takmer 150 múzejníkov, zástupcov Ministerstva kultúry SR, hostí z partnerských organizácií – Asociácie múzeí a galérií ČR, Pulzského spoločnosti z Maďarska a ďalších.

Hlavná časť programu (pondelok 17.júna 2013) - prezentácia aktivít a činností múzeí, sa uskutoční vo výstavných stánkoch na nádvorí Slovenského technického múzea, kde aj v rámci odborného programu odznejú hlavné referáty zamerané na KOŠICE 2013 – EHMK V POLČASE, EHMK a TURIZMUS, EHMK a MÚZEÁ. Vo večerných hodinách si účastníci prehliadnu zrekonštruované priestory Domu remesiel, Katovu baštu - kazematy a stretnú sa na spoločenskom večeri. Druhý deň

 

Program druhého dňa Festivalu (18. júna 2013) bude venovaný Projektom EHMK vo Vsl.múzeu, Kunsthalle a Štátnemu divadlu v Košiciach.

 

Informácie:
Mgr. Zuzana Šullová
námestník GR STM pre odborné činnosti

Slovenské technické múzeum
Hlavná 88, 040 01 Košice
Tel.č. +421 55 245 11 24; +421 918 965 715; VOIP: 511 24

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

__________________________________________________________________________________

Výstava: HODRUŠSKÉ HLBINY
Otvorenie výstavy: 7.6.2013 o 9.30 hod
Organizátori: Banskoštiavnicko - hodrušský banícky spolok
Autori : Richard Kaňa, Ľubomír Lužina, Karsten Ivan, Martin Přibil, Albert Russ a Karol Šmehil
Trvanie výstavy:  7.6.2013 – 23.6.2013

 


Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov
Hodruša – Hámre je starobylá banícka obec neďaleko Banskej Štiavnice. História tunajšieho baníctva má mnoho storočnú tradíciu. Rachot strojov, klepot kladív a dunenie  odstrelov, tak  ako sa spieva v starej baníckej pesničke  ozýva sa aj dodnes v hodrušských hlbinách, na prahu 3. tisícročia.
Dlhoročná intenzívna činnosť vytvorila v hlbinách Hodrušskej doliny nepredstaviteľne rozsiahly labyrint banských diel, často dokumentujúci vývoj banských vied.  Práve uvedené skutočnosti viedli autorský kolektív v zložení Richard Kaňa, Ľubomír Lužina, Karsten Ivan, Martin Přibil, Albert Russ a Karol Šmehil k spoločnému fotografickému zdokumentovaniu časti hodrušských baní. Plody ich práce boli najskôr zužitkované v knihe „Hodruša v Zemi baníkov“ ( 2011 ), ako aj v súbore fotografií, ktorých výstava sa uskutočnila v roku 2011 v Banskej Štiavnici. Výstavu súboru týchto fotografií otvárame aj dnes v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach pri príležitosti konania 15. stretnutia európskych baníckych a hutníckych spolkov, ako aj 6. stretnutia banských miest a obcí Slovenska. Problematike fotografického dokumentovania hodrušských baní sa autorský kolektív rozhodol venovať v samostatnej knižnej publikácii „Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov“, ktorú dnes pri príležitosti otvorenia tejto výstavy uvádzame do predaja.
Veríme, že ako výstava, tak aj nová kniha sa budú verejnosti páčiť.
Zdar Boh!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstava                 JOHANNES GUTENBERG – ZAKLADATEĽ KNÍHTLAČIARENSKÉHO UMENIA

 A STARŠIE TLAČE VO FONDE STM

 Trvanie                3. 5. 2013 - 31. 8. 2013

 Vernisáž              3. 5. 2013 o 14.30 hod.

                               Multifunkčné energeticko-banícke centrum, Nábr. Hornádu 14, Sp. N. Ves
                                STM - Vysunutá expozícia História baníctva na Spiši

 Informácie         Dana Rosová     +421 53 429 75 46
 Autor                    Danica Jaremová            
 Spoluautori        Zuzana Šullová, Viera Tillová

 

 Johannes Gutenberg vynašiel kníhtlač pred viac ako 500 rokmi. Prišiel s myšlienkou pomocou jednotlivých kovových písmen vysádzať a vytlačiť akýkoľvek text, čo celú tlač podstatne zlacnilo a urýchlilo. Po dvadsať rokov trvajúcich pokusoch začal tlačiť bibliu. Tlač biblie dokončil po troch rokoch, okolo roku 1455. Jeho biblia je dodnes jednou z najvzácnejších kníh. Gutenbergovo umenie sa rýchlo rozšírilo po celom svete. S počtom kníh rástol aj počet čitateľov. Ako rástol počet čitateľov, tak sa šírilo vzdelanie a veda. Žiaden vynález neurýchlil všeobecný pokrok do takej miery, ako GUTENBERGOV VYNÁLEZ. Práve tieto myšlienky nás viedli k preštudovaniu množstva dostupnej literatúry a iných prameňov, aby sme "oprášili” monografiu Johannesa Gutenberga - otca „čierneho umenia“ (kníhtlače) a použili ju ako základný motív pre našu výstavu.

Výstava prezentuje zbierkové predmety tlačiarenskej techniky prevažne zo zbierky polygrafie fondu Slovenského technického múzea (STM), v rámci ktorého je snaha prostredníctvom strojovej techniky aspoň z časti prezentovať významný odbor, akým bezpochyby polygrafia je.Zbierka polygrafie STM dokumentuje technologickú postupnosť tlačiarenskej výroby, od sádzacích strojov, cez tlačiarenské lisy až po rezačky, perforovacie stroje, zošívačky, ako aj menšie zariadenia používané v kníhviazačských dielňach. Zodpovedajú obdobiu a úrovni polygrafickej techniky prevažne v 1. polovici 20. storočia.

Pre veľkú hmotnosť a náročnosť prepravy sme viacero autentických dokumentov vývoja polygrafie vystavili vo forme dvojrozmerných plošných materiálov, napr. sádzací stroj typograf, ktorý nahradil ručnú prácu sadzačov alebo kameňotlačiarenský lis, ktorý prezentujeme prostredníctvom dvojrozmerných a audiovizuálnych dokumentov. Z hodnotného trojrozmerného materiálu môžeme spomenúť perforovací stroj z 20. r. 20. stor., kníhtlačiarenské lisy z prvej polovice 20. stor., kombinované prístroje - lisy s rezačkou, rôzne štočky, tlačiarenský mobiliár s kompletným vybavením ai.

Časť výstavy venovaná starším tlačiam predstavuje výber vzácnych titulov literatúry historicko-technického charakteru z fondu Slovenského technického múzea, ktorý obsahuje viac ako 16 000 exemplárov.

Výstava mala premiéru v sídle STM v decembri roku 2007, v rokoch 2009 - 2010 bola reprízovaná v Múzeu dopravy v Bratislave a NKP Solivar v Prešove a v roku 2011 v SNM - Kaštieli Betliar. Po úspešných prezentáciách v spomenutých múzeách ju prinášame návštevníkom Sp. N. Vsi a ponúkame ju ako jedno z množstva kultúrno-vzdelávacích podujatí v rámci letnej turistickej sezóny.

Keďže ju prinášame do regiónu Spiš, oproti pôvodne prezentovanému súboru sme ju doplnili o zbierkové predmety v správe partnerských inštitúcií - Múzea v Kežmarku, Múzea Spiša v Sp. N. Vsi, Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Spišskej knižnice v Sp. N. Vsi.

_________________________________________________________________________________________________

Salón drevostavieb 2013 – výstava realizovaných českých a slovenských progresívnych stavieb z dreva v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach

 Od 10. 5. do 10. 6. 2013 sa v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach uskutoční výstava Salón drevostavieb 2013, ktorá predstavuje výber z najzaujímavejších, v uplynulom roku realizovaných drevostavieb od českých a slovenských architektov. Súčasťou expozície budú aj 3D vzorky moderných materiálov, používaných pri výstavbe súčasných drevodomov a populárno-náučný film, ozrejmujúci prednosti, základné pravidlá navrhovania a realizácie energeticky pasívneho domu. Organizátori pripravili k výstave aj odborný sprievodný program – 14. 5. 2013 od 18:00 sa v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach uskutoční diskusný panel, na ktorom vystúpia s prednáškami o drevostavbách u nás a v zahraničí architekti Ľubica Fábri (ARCHA matério, Bratislava), Pavel Horák (Domesi, Praha) a Pavol Škombár (P.S.ARCH, Rozhanovce). Centrum architektúry ARCHA matériO Bratislava ako slovenský spoluorganizátor ôsmeho ročníka Salónu drevostavieb, uzatvára v Košiciach sériu výstav a prezentácií, ktoré sa od polovice marca 2013 uskutočnili v Bratislave a v Nitre.

 

„Drevo v spojení s modernou architektúrou môžu vytvárať jedinečnú symbiózu úžitkových a estetických kvalít. Navyše, drevu ako dorastajúcemu materiálu a progresívnej architektúre s jeho využitím patrí budúcnosť,“ hovorí architektka Ľubica Fábri, riaditeľka centra ARCHA matériO.

 

Do aktuálneho, v poradí už ôsmeho ročníka prihlásili architekti zo Slovenska a z Čiech rekordný počet stavieb. Výsledkom neľahkého výberu najlepších realizácií na putovnú výstavu a do publikácie k nej s názvom Ročenka drevostavieb 2012 je pestrá kolekcia pozostávajúca spolu z 35 stavieb a typologicky rôznorodých realizácií, z nich sedem vytvorených na Slovensku. „Cieľom projektu Salón drevostavieb je zviditeľňovať a popularizovať kvalitné drevostavby v SR a ČR a prispievať k vzniku lepších a krajších drevostavieb v našom regióne. Propagácia, ako aj vzdelávanie a profesionalizácia projektantov, realizátorov i koncových užívateľov v tejto oblasti sú o to viac aktuálne, že Slovensko disponuje surovinovým potenciálom i silnou tradíciou využívania dreva v stavebníctve, architektúre a tvorbe životného priestoru,“ dodáva Ľubica Fábri.

 

 

STM-MÚZEUM DOPRAVY, Šancová 1/A, Bratislava

Tel: +421-2-5244 4163, Fax: +421-2-5249 4021, http://www.stm-ke.sk, muzeumdopravy@stm-ke.sk


 

turecDlhoročná snaha aktivistov o vznik Lodného múzea v Bratislave vyvrcholila dňa 8.apríla 2013 odovzdaním vyradeného vlečného remorkéra ŠTUREC zo štátneho podniku Slovenský vodohospodársky podnik (Povodie Dunaja) do správy Múzea Dopravy v Bratislave, ktoré je súčasťou štátnej príspevkovej organizácie - Slovenského technického múzea.

Tento krok z pohľadu zachovania histórie plavby je neobyčajne významný, pretože loď ŠTUREC je už poslednou historickou loďou nachádzajúcou sa na území Slovenskej republiky. Všetky doposiaľ vyradené a z dnešného hľadiska historické lode vrátane cenných parníkov, žiaľ, padli za obeť šrotovacej mánie v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch.
Zachovanie lode ŠTUREC je preto jedinečnou šancou poskytnúť nielen hlavnému mestu SR, ale aj celému Slovensku cenný artefakt vlečnej lode, v ktorej interiéri bude mať návštevník možnosť oboznámiť sa nielen s históriou plavby na Dunaji, ale aj s históriou plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy od jej vzniku v roku 1922. História SPaP a.s. tu bude prezentovaná nielen najväčším muzeálnym artefaktom, ktorým bude samotná loď, ale aj početnými artefaktami, obrazovou a textovou dokumentáciou na paneloch.

Loď ŠTUREC bola postavená v komárňanských lodeniciach a spustená na hladinu Dunaja 11. septembra 1937 ako vlečná tanková motorová loď so strojným výkonom 1000 k. Do prevádzky bola zaradená v roku 1938. Dĺžka lodného telesa je 56 m, šírka 9 m a ponor 1,4 m. Počas bombardovania bratislavskej rafinérie APOLLO v júni 1944 dostala zásah po ktorom sa potopila. Po vojne ju vytiahli a v rokoch 1951 – 1952 ju rekonštruovali
v Slovenských lodeniciach v Komárne ako vlečný remorkér. ŠTUREC bol v službách Československej plavby dunajskej n.p. do roku, kedy bol predaný Povodiu Dunaja Bratislava. V roku 2012 ho vyhlásili za národnú kultúrnu technickú pamiatku.

V súčasnosti realizuje Múzeum dopravy STM prvé konkrétne kroky projektu vytvorenia Lodného múzea pod odbornou gesciou Slovenského plavebného kongresu a s účasťou odborného poradenstva plavebnej spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a štátnych orgánov v oblasti vodnej dopravy.

Informácie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript., tel. +421918965709

 

 

 


 

                   SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88

t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Výstava: MILAN AUGUSTÍN SPOMIENKY NA POLYNÉZIU – AUTOR V STOPÁCH PAULA GAUGUINA A THORA HAYERDAHLA

Otvorenie výstavy: 11.apríl 2013 o 17.00 hod

Organizátori: Slovenské technické múzeum, Francúzska aliancia Košice, OZ Slovenská železná cesta

Autor : Milan Augustín

Trvanie výstavy: 11.apríl – 11. máj 2013

 

Pacifik bol a je obrovským kusom Oceánu, v ktorom sú tisíce ostrovov a atolov, kde sa
nachádzajú perly, ale aj iné bohatstvo. Pacifik bol časťou Zeme, kde neexistoval Boh a diali sa tam obrovské svinstvá a zloby. Americkí veľrybári, čílski ťažiari guána, ale aj plantážnici zotročovali
Polynézanov a tí umierali po stovkách. Raj plný krvi a sĺz. A roviny môjho myslenia. Hiva polynézske námorné trasy, etnogenéza domorodcov a prisťahovalcov, kultúrne kontakty a hľadanie neznámych paralel a súvislostí. A Francúzska Polynézia, prosím pozrite sa na mapu, je väčšia ako celá Európa po Ural a to je určitý fenomén geopolitického charakteru, ktorý vyvažuje aj americký vplyv na svet. Len my si to akosi neuvedomujeme.“
To je autorove vnímanie tamojšieho, tajuplného sveta, pre nás mnohokrát nepoznaného.

Milan Augustín (nar. 21. 8. 1947 v Banskej Štiavnici) po maturite na Baníckej škole pracoval najskôr v rudných baniach ako banský technik, neskôr vyštudoval vedu o umení a estetiku na FF UK v Bratislave a súkromne maliarstvo. Spočiatku sa literárne angažoval ako kultúrny publicista. Je autorom 21 kníh, pričom zážitky z ciest po Polynézii pretavil do knižnej podoby pod názvom Omyl pána Hayerdáhla (2008).

Augustínova výstava sprostredkúva návštevníkom dojmy a zážitky z návštevy exotickej Francúzskej Polynézie formou malieb a grafiky, maľovaných v poryvoch príchodu uragánu, či v mrholiacom daždi antarktického frontu.

Prečo práve Francúzska Polynézia? Rozhlasové vysielanie v časoch detstva rozhodlo o ďalšom smerovaní Milana Augustína. Čítanie z knihy Kon- tiki nórskeho moreplavca T. Hayerdahla o dobrodružnej ceste naprieč Tichým oceánom podnietilo jeho detskú zvedavosť a priviedlo ho k prvým myšlienkam na tajomný svet vzdialenej exotiky. Knižné tituly Kon-tiki a Aku- aku boli čítaním jeho mladosti. Paul Gauguin predstavuje ďalší pomyselný medzník v jeho živote. Svojou osobnosťou a  výtvarnými dielami v ňom definitívne prebudil umeleckého ducha. P. Gauguin tvoril značný čas na Veľkonočných ostrovoch a tam aj zomrel a je pochovaný, Milan Augustín mu chcel vzdať hold návštevou jeho hrobu. Na dôvažok, na týchto ostrovoch viedol časť svojich astronomických pozorovaní Gen. M. R. Štefánik. To bol druhý dôvod cesty Milana Augustína na uvedené ostrovy Francúzskej Polynézie.

Milan Augustín sa v rámci histórie baníctva a hutníctva venoval tzv. Thurzovsko- Fuggerovskej medi. V 80-tych rokoch minulého storočia vytiahli v prístave Hamburg vrak lode, v ktorej boli medené platne s razidlami tohto podniku. Táto skutočnosť predstavuje svedectvo o tom, že táto meď sa vyvážala mimo Európy, konkrétne do Beninu v Afrike. O tom napísal knihu: Kovové križovatky pani histórie. Vzorky tejto medi budú súčasťou výstavy ako prepojenie na aktivity združenia Slovenská železná cesta. 

Výstava sa bude konať v rámci Dní francúzskej kultúry 2013. Súčasťou vernisáže výstavy budú francúzske šansóny v podaní Márie Mašátovej, na harmonike bude sprevádzať Ján Grocký.

Výstava je autorovým vkladom, spolu s ostatnými usporiadateľmi, do kultúrneho fenoménu Košice -Európske hlavné mesto kultúry.

 

 


 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88

t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Výstava: Pohľad na priemyselnú Ostravu

Otvorenie výstavy: 4.apríl 2013 o 16.00 hod

Organizátori: Ostravské múzeum, Slovenské technické múzeum

Autor : Kolektív Ostravského múzea

Trvanie výstavy: 4.apríl – 5. máj 2013

 

Slovenské technické múzeum v nadchádzajúcich dňoch víta a širokej  verejnosti ponúka výstavu Pohľad na priemyselnú Ostravu. Samotný názov odhaľuje odkiaľ pochádza a  čo na nej návštevník môže hľadať a obdivovať. Výstava je kolektívnym dielom zamestnancov Ostravského múzea, ktorí v rámci svojich zbierkových fondov vypátrali návštevnícky atraktívne exponáty z oblasti techniky.

Oblasť Ostravy a Karvinej je známa ako „hornická oblast havířů“ (banská oblasť baníkov). V samotnej Ostrave sa skončilo s ťažbou v druhej polovici minulého storočia, avšak zostalo po nej niekoľko technických pamiatok pripomínajúcich nám túto éru.  

Výstava prezentuje Ostravské múzeum, ktoré bolo dlhé roky jediným múzeom v Ostrave. Zameriavalo sa na mapovanie histórie, prírodné a spoločenské pomery Ostravska, ako aj Ostravsko-karvinský revír. Toto zameranie zahŕňalo aj priemysel, najmä baníctvo. Vo svojich zbierkach majú banícke náradie, dýchacie a meracie prístroje, zástavy, knihy, mapy a v neposlednom rade unikátnu zbierku historických baníckych máp, ktorú môžeme označiť ako jednu z najlepších v strednej Európe. Na výstave je prezentovaná aj časť z rozsiahlej zbierky malieb a kresieb s grafikami, ktoré predstavujú pohľad na priemyselnú Ostravu v období 50-tych rokov 19. storočia  až po 70-te roky 20.storočia. Veduty nám ponúkajú historický pohľad na mestá, ktoré tak môžeme vidieť v odlišnom svetle. Táto tematika je návštevnícky atraktívna pre odborníkov, ako aj laickú verejnosť a mnohokrát oslovila zamestnancov veľkých ostravských podnikov.

Najatraktívnejšie sú nepochybne modely banských vozíkov, prezentované v rôznych veľkostiach.

Tu vyvstáva otázka či existuje múzeum s takým veľkým množstvom modelov tohto druhu, akým disponuje Ostravské múzeum.

Pozornosť návštevníka však istotne upúta aj triptych Priemyselné Vítkovice z roku 1922, ktorého autorom je niekdajší zamestnanec Vítkovických železiarní Jozef V. Kratochvíl. Triptych ponúka ucelený pohľad na celý areál jedného z najväčších českých priemyselných koncernov.

Výstava bola pripravená špeciálne pre Slovenské technické múzeum ako výsledok dlhoročných nadštandardných vzťahov. Následne bude putovať ďalej a pripomenie historickú priemyselnú Otravu aj v ďalších partnerských múzeách Ostravského múzea.

Na vernisáži výstavy zaspieva Ľudmila Benková moravské ľudové piesne, sprevádzané gitarou.

 

 


 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
Výstava: (NE)ZABUDNUTÍ (osudy ľudí, osobné hrdinstvá)
Otvorenie výstavy:  7.marec 2013 o 17.00 hod
Organizátori: Anna Nagyová, Slovenské technické múzeum
Autor : Anna Nagyová, Peter Borza
Trvanie výstavy: 7.marec – 7. apríl 2013

„Ak zachrániš čo i len jeden život, akoby si zachránil celý svet“ , hovorí  židovské príslovie.
A práve zmienené príslovie je základným motívom výstavy (NE)ZABUDNUTÍ (osudy ľudí, osobné hrdinstvá), ktorá bude v nadchádzajúcich dňoch prezentovaná v priestoroch Slovenského technického múzea.
 Výstava prináša širokej verejnosti informácie o osudoch i hrdinstvách ľudí, ktorí vystavili svoje životy, ako aj životy svojich najbližších nebezpečenstvu, aby zachránili židovských spoluobčanov v dramatických rokoch ich prenasledovania a deportácií.
Je výsledkom  spolupráce autorov Anny Nagyovej a Petra Borzu s Múzeom židovskej kultúry v Bratislave a potomkami ocenených titulom Spravodlivý medzi národmi.
Výstava disponuje 16-timi panelmi popisujúcimi dramatické hrdinské príbehy záchrancov, odohrávajúce sa na území východného Slovenska. Ponúka chronologický prehľad hlavných udalostí spojených s týmto obdobím, ako aj priblíženie titulu Spravodlivý medzi národmi, udeľovaného štátom Izrael. Výstava sa  koncepčne i výtvarne nesie v duchu kontrastu ľudského dobra a zla. Dobra – pomoci záchrancov a zla – toho, čo by prenasledovaných Židov čakalo, ak by sa im nedostalo pomoci. Jednou z osobností prezentovaných na výstave je  biskup Gojdič, otvorene protestujúci proti deportáciám, ktorý zachránil desiatky slovenských Židov. Okrem neho sú prezentovaní nemenej významní záchrancovia- obyčajní ľudia, veľakrát žijúci vo veľkej chudobe, za to však odhodlaní ochrániť nevinných pred zverstvami druhej svetovej vojny.
Kompletný zoznam ocenených by sme ťažko získali. Niekedy sú ich mená i priezviská nesprávne a nedá sa ani lokalizovať miesto záchrany. Plynúci  čas zastrel mená záchrancov i zachránených, a tým znemožnil vytvoriť ucelenú mozaiku vtedajších udalostí. Na naliehanie zachránených sa niekoľko príbehov záchrany, vďaka udelenia titulu „Spravodlivý medzi národmi“ zachovalo.
Výstava zachytáva aj tieto emotívne príbehy : napríklad Márie Lampartovej zo Starej Ľubovne, matky šiestich detí, ktorá sa napriek svojej chudobe podelila s ukrývajúcimi Traurigovcami s obživou i strachom. Manželia Pavlíkovci z Danišoviec ukrývali rodinu Gelettyovcov, napriek tomu, že to bolo psychicky veľmi náročné. Svatuškovci z Humenného ukrývali v podzemnej skrýši pod dlážkou svojej kuchyne Davidovičovcov. Hrdinským činom bola záchrana štvormesačnej Marianny, ktorú Elisabeth Stephanyová, opatrovateľka v rodine doktora Fridricha v Košiciach pred deportáciou sústredených v gete, v košíku v ktorom im prinášala jedlo, ju vyniesla z geta von.
Od desivých udalostí spojených s holokaustom síce uplynulo viac ako 70 rokov, je však na mieste si stále pripomínať, že aj v temných časoch ľudských dejín, ľudia nestratili svoju tvár a podstatu a odvážili sa vzoprieť svojmu strachu a vtedajšiemu systému.
Súčasťou výstavy je premietanie filmu pod názvom TODA- Ďakujem. Film opisuje silu jednoty ľudí, ktorá zachránila ľudský život napriek vplyvu doby, okolia a politických pomerov.
 Na vernisáži výstavy vystúpi významné košické hudobné teleso Kaschauer Klezmer Band.

 


 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
Výstava: SVET MODELOV  
Otvorenie výstavy:  24.január 2013 o 16.00 hod
Organizátori: Model klub VSŽ Košice, Slovenský letecký zväz gen. M.R.Štefánika
Autor : Ing. Ladislav Virág
Trvanie výstavy: 24.1.2013 – 15.3.2013

Modelárstvo je technická oblasť, ktorá sa zaoberá zhotovovaním trojrozmerných modelov rozličných objektov, stavieb, výrobných liniek, dopravných prostriedkov v automobilovom, lodnom, alebo leteckom priemysle - v týchto oblastiach je modelárstvo súčasťou dizajnérstva. Ale modelárstvo môže byť aj náplňou života ako záujmovo technická disciplína, ako forma zmysluplnej činnosti. V Slovenskom technickom múzeu obe tieto disciplíny majú svoje významné zastúpenie a sú často prezentované na výstavách.
Dnes otvárame výstavu Svet modelov, ktorá  poskytuje ucelený obraz o modelárstve ako súčasti záujmovo – športovej a technickej činnosti.  Vybraných vyše 330 modelov dokumentuje 6 modelárskych odborností v celom priereze jednotlivých súťažných disciplín a kategórií, pričom sú dodržané športové a súťažné pravidlá modelárstva. Svedčí o tom množstvo vystavených trofejí , ocenení a úspechov, ktoré členovia Model klubu VSŽ počas svojej 40 ročnej existencie získali. Táto výstava,  podľa vyjadrení zanietených autorov,  ktorí svoje modely zapožičali, predstavuje to najlepšie z oblasti modelárstva na Slovensku.
Návštevník tu nájde unikátne  modely a ich doplnky z oblasti leteckého, lodného, raketového, automobilového, plastikového a železničného modelárstva.
Veríme, že výstava svojím zameraním vzbudí záujem o túto technickú disciplínu a nájde mnoho obdivovateľov,  či už rádiom ovládaných makiet lietadiel, vetroňov, plachetníc alebo   historických lodí, vláčikov a železníc. Ich čaru určite podľahne množstvo najmä mladých návštevníkov.
Výstava je aktivitou košických modelárov a ich príspevkom svojmu mestu pri príležitosti Košice – EHMK 2013.

 


 

Filanovci: CESTA OKOLO SEBA

Alebo (Ne)Obyčajné veci. To je fototéma novej výstavy Borisa a Olivera Filana, ktorá bude mať premiéru práve v Slovenskom technickom múzeu (STM) v Košiciach. Známy spisovateľ, textár, moderátor a v neposlednom rade cestovateľ spolu so synom Oliverom porozpráva svoje zážitky z potuliek po svete tentoraz cez fotografie.
Košičanov a ostatných návštevníkov výstavy vezmú na výlet takmer po celej zemeguli. „Máme s Oliverom výborný vzťah, ale jeho súčasťou je permanentný, zdravý, osviežujúci nesúhlas. Ani nie vecný, skôr generačný. Keď poviem vpravo, môj syn navrhne vľavo. Trošku to spomaľuje postup, ale vždy preskúmame a odfotíme všetky možnosti,“ hovorí o medzigeneračnej spolupráci Boris Filan. Na návštevníkov čakajú desiatky fotografií veľkoplošných formátov. Najčastejším objektom sú (ne)obyčajné veci, lebo podľa B. Filana sa „....svokra a mrakodrap fotia najhoršie“.

Cesta okolo seba zavŕši tohtoročnú bohatú ponuku STM, v rámci ktorej návštevníci videli niekoľko zaujímavých výstavných projektov. Z histórie techniky to bolo unikátne dielo geniálneho vynálezcu Leonarda da Vinciho, či tradície baníctva Želiezkom a kladivkom, z fotografických výstav Čarovná a exotická Indonézia alebo umelecké fotografie zdravotne znevýhodnených autorov Ad Oculos. „Sme radi, že záujemcom o umenie a históriu sme aj v tomto roku mohli priniesť kvalitné diela a autorov. Koncoročná výstava Filanovcov je ďalším oživením programovej ponuky STM. Veríme, že osloví všetky vekové kategórie, a priláka najmä tých návštevníkov, ktorým učaroval svet dobrej fotografie,“ uviedol Eugen Labanič, riaditeľ STM.

Hlavným partnerom podujatia je Východoslovenská energetika a.s. (VSE), ktorá súčasne vyhlásila pri príležitosti nadchádzajúceho 10. výročia vstupu medzinárodného energetického koncernu RWE do VSE fotografickú súťaž. Témou je Energia východu, ktorá sprevádza predovšetkým ostatných 10 rokov. Garantom súťaže je Boris Filan (viac informácií k súťaži na www.vse.sk). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do troch kategórií, súťaží sa o 3 fotoaparáty Olympus z rady PEN a ďalšie zaujímavé ceny.

Výstava Cesta okolo seba alebo (Ne)Obyčajné veci potrvá od 1. do 31. decembra 2012. Odtiaľ poputuje do ďalších slovenských miest ako Piešťany, Trenčín a ďalšie.

 


 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
Výstava  NÁVRATY
Vernisáž:  14. novembra 2012 o 16.00 hod.
Organizátor: Asociácia slovenského umenia, autorka Ľudmila Lakomá – Krausová
                        a Slovenské technické múzeum
Trvanie výstavy: 15. november – 15.december 2012


„JEJ TVORBA PRIAM NABÁDA TICHO STÁŤ V NEMOM ÚŽASE POÉZIE KRÁSNA“
V cyrilo – metodskej tradícii, ľudovej architektúre drevených kostolíkov na východnom Slovensku, či inšpirácii ikonopisnou tvorbou našla Ľudmila Lakomá – Krausová vlastný umelecký výraz, farebnosť i svojrázny maliarsky rukopis.
Jej životná cesta začala vo Veľkých Zalužiciach, kde začali prvé dotyky s umením. Tam ju umelecky orientovali stretnutia s osobnosťami či to bol fotograf Karol Plicka, hudobný skladateľ Dezider Kardoš a veľkou školou maľovania boli pre ňu stretnutia s maliarom Martinom Benkom. Do tajov maľby ju neskôr zasväcoval aj maliar Jozef Fabini.  Na výtvarnom odbore Pedagogického inštitútu UPJŠ v Prešove zvládla zákulisia maľby, kresby a grafiky.
Výstavy, plenéry a sympóziá boli  a sú sprievodnými zjavmi jej umeleckého života. A bolo ich neúrekom – svoju tvorbu predstavila na 66 samostatných a 153 kolektívnych výstavách doma i v zahraničí !
Farba je u maliarky nositeľom vlastnej nálady, prírodných dejov, radosti či nostalgie z odchádzajúceho, prežitého i súčasného. Poetický pohľad na život, sila emócií, velebnosť a intimita domova, abstrahujúce kompozície  „vo víre“ tanca, či farebnosti kvetov – to všetko charakterizuje tvorivé postupy tejto maliarky krásy a harmónie tvarov.
Veľmi silno zapustené korene na rodnom Zemplíne cítiť z mnohých jej obrazov znázorňujúcich zanikajúcu architektúru, či typický zemplínsky tanec : „ namaľovať tanec je veľký problém, najmä ak tam chcem  dať výraz toho veselého, výskočného, zemplínskeho“. Jej obrazy predstavujú kolorit odchádzajúceho sveta ľudovej architektúry, zemplínsky autentický folklór, krajinu a zátišia.
V tematických cykloch zachytáva cyrilo-metodský odkaz, drevené kostolíky, vo svojej tvorbe sa výtvarníčka  venuje aj ikonopisectvu , kde našla vlastný umelecký výraz – predstavuje nám  najmä „ikony v obraze“, kde je ikona súčasťou  dreveného kostolíka alebo starého domu, ku ktorej  sa ľudia modlia.
Z pestrej škály výtvarných techník využíva kresbu (pastel), grafiku, akvarel, temperu a olejomaľbu.
Všetky techniky sú aj na výstave bohato zastúpené.  
Na pôde Slovenského technického múzea vystavuje po 3 krát. V roku 2 000 to bolo VYZNANIE ,
v roku 2006 NEUKONČENÉ CYKLY a teraz  sa predstavuje výberom zo svojej celoživotnej tvorby   NÁVRATY  a tiež uvedením do života  vlastnej monografie z bohatej tvorivej umeleckej  i  životnej púte.

 


 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
Výstava  ŽELIEZKOM A KLADIVKOM - INTERAKTÍVNA CESTA PO  HORNOUHORSKÝCH BANSKÝCH MESTÁCH        
Trvanie:  7. novembra 2012 – 25. novembra 2012
Organizátor TU v Košiciach, F BERG, Ústav geoturizmu
Spoluorganizátor Slovenské technické múzeum
Autori koncepcie   Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., Mgr. Mário Molokáč, PhD., Ing. Ľubomír Štrba, PhD. a Ing. Ladislav Hvizdák, PhD.

Baníctvo je po stáročia neopomenuteľnou súčasťou života na území Slovenska. Svedčí o tom i fakt, že Uhorsko bolo najmä v 14. a 15.storočí najväčším producentom drahých a farebných kovov na svete. Tie sa na východnom Slovensku ťažili predovšetkým na Spiši a Gemeri. V 18. storočí sa Slovensko dostalo do popredia vďaka rozvoju banskej techniky a odborného baníckeho školstva.
Slovenské technické múzeum v týchto dňoch predstavuje výstavu Želiezkom a kladivkom – Interaktívna cesta po Hornouhorských banských mestách. Vernisáž výstavy sa uskutoční dnes o 16,00 hod.
Výstava je svojím tematickým zameraním blízka problematike, ktorou sa múzeum dlhodobo zaoberá. Slovenské technické múzeum ponúka svojim návštevníkom expozíciu baníctva, ktorá dokumentuje jeho vývoj, a práve aj táto výstava netradičným spôsobom odhaľuje významnú časť banskej histórie.
Z názvu výstavy možno vydedukovať, že ide o zaujímavú a dobrodružnú cestu po trase spájajúcej Hornouhorské banské mestá - Gelnicu, Smolník, Rudabánya, Jasov, Telkibánya, Rožňavu a Spišskú Novú Ves. Výstava ponúka interaktívne prezentácie, ktoré umožnia  akúsi „virtuálnu prechádzku“ po banských mestách a pamiatkach. Súčasťou výstavy sú trojrozmerné exponáty, ako aj multimediálne materiály z oblastí prezentovaných na výstave.
Trojrozmerné exponáty tvoria prevažne zapožičané zbierky z banských múzeí v Gelnici a Rožňave, Obecného myšľanského múzea v Nižnej Myšli a súkromného Banského múzea v Nižnej Slanej. Výstavnými exponátmi prispeli aj Archeologický ústav SAV v Nitre a súkromné osoby z Dobšinej a Banskej Štiavnice. Medzi prezentovanými predmetmi nájdeme  okrem iného i sochu baníka, model bane, ako aj ďalšie predmety pochádzajúce z Gelnice, Smolníka  a iných miest. Výstavu sprevádzajú veľkoplošné fotografie M. Kapustu s pohľadmi na významné mestá s banskou históriou.
K výstave múzeum ponúka pre návštevníkov komentovanú prehliadku o zaujímavostiach z histórie baníctva a prechádzku tajomnou baňou v podzemí múzea.
Výstava sa koná v rámci týždňa Dni vedy a techniky na Slovensku.


Poznámka:
Otváracie hodiny: s platnosťou od 12.11.2012 budú návštevné hodiny upravené nasledovne:
utorok- piatok -  9,00 hod- 17,00 hod
sobota- nedeľa- 12,00 hod- 17,00 hod

 


 

20.9.2012

STM - Múzeum dopravy , Šancová  1/A, 811 05 Bratislava
tel.: +421/2/52444163, 52494021, www.muzeumdopravy.com, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Fenomén MERKUR - pocta slávnej stavebnici
zo zbierok Jiřího Mládka
Výstava pre naše deti a ich deti a pre deti našich rodičov.

Vernisáž: 21. 9. 2012 o 14,30 hod.
Denne okrem pondelka od 10,00 do 17,00 hod. Herňa prístupná do 16,00.
Výstava potrvá do 6. 1. 2013

Kovovú stavebnicu Merkur poznajú celé generácie nielen z jej rodného Československa, ale takmer z celého sveta. Všetko sa začalo v roku 1920, keď továrnik Filip Vancl založil firmu Inventor, ktorá vyrábala rovnomennú detskú stavebnicu. Boli to pliešky, ktoré sa dali spájať jednoduchým systémom háčikov a pripomínali miniatúrne lešenie. Stala sa predchodcom legendárnej stavebnice. V roku 1925 začali vyrábať Merkur, ako ju poznáme dnes. Jednotlivé dieliky farbili autolakom, čo bola tiež novinka, keďže jej predchodca Inventor farbený nebol. Zaujímavé je , že rozmery súčiastok zostali dodnes zachované, stavebnica je kompatibilná, takže pri montovaní nie je problém Merkur z roku 1925 doplniť dielikmi z roku 2008. Menili sa iba obrázky na kartónovej škatuli a, samozrejme, pribúdali nové typy dielikov, súčiastok a nové varianty stavebnice.
Stavebnica Merkur má aj v dnešnej dobe, keď majú deti k dispozícii plastové stavebnice, stále svojich skalných priaznivcov. Po veľkom boome z tridsiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia zažíva Merkur svoje tretie znovuzrodenie. Ľudia sa totiž z nostalgických ale aj praktických dôvodov začínajú vracať ku klasickým hračkám. Dokonca po štyridsiatich rokoch obnovili aj výrobu elektrických kovových vláčikov.
Medzi pamätníkmi aj mladšími pribúda nadšencov pre renesanciu Merkura. Popri stálej expozícii firemného múzea v Polici nad Mětují, prebieha viacero rokov súbežne niekoľko kolekcií  putovných výstav po celej Českej i Slovenskej republike. Neraz sa stáva, že na týchto akciách sú najviac vo vytržení oteckovia a dedkovia, ktorým sa vracajú pocity z detstva.  Stavebnica dnes už s úctyhodne dlhou tradíciou je stále „v kurze“.
 Nadšencov stavebnice je určite mnoho, medzi nimi však nepochybne vyniká pán Jiří Mládek z Kyškovic, ktorý pripravil kolekciu aj pre  naše STM – Múzeum dopravy v Bratislave, kde modelári všetkých odnoží majú už stabilne domovské právo. Poznávacím znamením „merkuráckych“ modelov Jiřího Mládka sú čierne skrutky a matice. Medzi jeho modelmi môžete nájsť množstvo dopravných strojov a zariadení, ale aj – v čase keď je originál pre rekonštrukciu neprístupný - napr. 13-metrový model bratislavského Starého mostu, svietiaci model parnej lokomotívy, mostové žeriavy ,  ale aj fiktívnu vzducholoď z verneoviek, najrôznejšie automobily a podobne.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, Vašimi deťmi a ich deťmi !28.05.2012
SLOVENSKÉ   TECHNICKÉ MÚZEUM, Košice, Hlavná 88
t.č. 055 62 240 35-6, fax 055 62 259 65, http://www.stm-ke.sk, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
 
POZVÁNKA NA DEŇ DETÍ DO MÚZEA LETECTVA
Termín :  2.6.2012 od 9.00 do 17.00
Usporiadatelia : Slovenské technické múzeum Košice, STM – Múzeum letectva, Letisko Košice – Airport Košice, a.s.

Slovenské technické muzeum – MÚZEUM LETECTVA organizuje podujatie „DEŇ DETÍ V MÚZEU LETECTVA“ pre deti a ich rodičov. Pripravený je bohatý, pestrý a veselý program s množstvom súťaží, ktorý odštartuje o 10.00 h . Hneď v úvode najmenších návštevníkov  pobaví Strýko Baltazár v krajine zázrakov, ktorý má pripravené interaktívne hry s návštevníkmi. Nebudú chýbať ani atraktívne letecké ukážky. Návštevníčky všetkých vekových kategórií určite očarí  spevácke vystúpenie Tomáša Buranovského, finalistu súťaže Česko-Slovensko má talent 2011. V poobedňajších hodinách sa predstaví známe Divadlo v Kufri s Klauniádou. Military club predvedie zákopovú techniku a streľbu zo vzduchovej pištole. Pre tých odvážnejších návštevníkov bude pripravená možnosť vyskúšať si akčnú hru paintball. Pracovníci z policajného zboru a civilnej ochrany predvedú atraktívne ukážky práce pyrotechnikov,  profesionálneho výcviku psov a záchranárskej práce.

Deti, ale aj ich rodičia sa počas celého dňa budú môcť doslova „vyjašiť“ na veselých, bláznivých a hravých súťažiach. Už ich názvy hovoria sami za seba – Beh stonožiek, Múmia, Fujavica, Skok vo vreci či Letná lyžovačka… predvedú v nich  svoju zdatnosť a zručnosť, v niektorých aj spolu s rodičmi . Pre výhercov je pripravené množstvo cien a pozorností, ocenení sa prevezú aj na  historických automobiloch.

Samozrejmosťou bude prehliadka expozícií Múzea letectva, rozšírená o viaceré atraktívne letecké exponáty. Nebudú chýbať ani historické automobily z klubu veteránov.

Program Dňa detí v Múzeu letectva prebehne v sobotu 2.júna od 10.00 do 16.00, areál bude sprístupnený od 9.00 do 17.00. Deti do 6 rokov majú vstup zdarma, takisto dôchodcovia nad 70 rokov a ZŤP. Žiaci a študenti zaplatia 1 €  a dospelí 3,50 €
Dobrá správa pre majiteľov psích miláčikov - discplinovaní psíkovia majú vstup do areálu Múzea letectva taktiež zdarma !


Stránka 1 z 3