Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

VTC

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií

 


Fotodokumentácia výstavby VTC_1       Fotodokumentácia výstavby VTC_2
Fotodokumentácia výstavby VTC_3       Fotodokumentácia výstavbyVTC_4
Fotodokumentácia výstavby VTC_5       Fotodokumentácia výstavby VTC 6
Fotodokumentácia výstavby VTC_7       Fotodokumentácia výstavby VTC_8
Fotodokumentácia výstavby VTC_9       Fotodokumentácia výstavbyVTC_10
Fotodokumentácia výstavby VTC_11     Fotodokumentácia výstavby VTC_12
Fotodokumentácia výstavby VTC_13     Fotodokumentácia výstavby VTC_14
Fotodokumentácia výstavby VTC_15      Fotodokumentácia výstavby VTC_16