Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Vstupné

Vstupné platné od 18.4.2017

 

 

Akceptujeme kultúrne poukazy pre rok 2019.

Jeden kultúrny poukaz platí na vstup pre jedného žiaka + doplatok 1,00€

Zľavnené vstupné: 2,00 EUR
deti nad 6 rokov, žiaci, študenti po preukázaní preukazom alebo indexom, dôchodcovia do 70 rokov,
držitelia karty ASA (Autoklub Slovakia Assistance) po preukázaní sa kartou
držitelia preukazu vojnového veterána, ďalšie osoby na základe uzatvorených zmlúv

Bezplatné vstupné: Deti do 6 rokov

Osoby nad 70 rokov po preukázaní sa dokladom, kde je uvedený dátum narodenia
Zamestnanci Ministerstva kultúry SR po preukázaní sa preukazom zamestnanca MK SR
Držitelia preukazu Zväzu múzeí na Slovensku po preukázaní sa preukazom
Držitelia ICOM karty po preukázaní sa preukazom
Zdravotne postihnuté osoby po preukázaní sa preukazom

 

/posledný vstup o 16,30 hod./

 voľný vstup každú prvú nedeľu v mesiaci