Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Sieň elektrických výbojov

Už od roku 1992 Slovenské technické múzeum vystavuje veľkú časť zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj elektrotechniky v expozícii Oznamovacia elektrotechnika. Daná expozícia pozostáva z dvoch tematických celkov, ktoré sa venujú prevratným objavom v rámci dorozumievania a dorozumievacej techniky a objavom súvi-
siacim so záznamom a reprodukciou zvuku a obrazu.

Čítať ďalej:Sieň elektrických výbojov

Hutníctvo a metalurgia

Hutníctvo - historická časť

Historická hutnícka expozícia objasňuje vývin tohto odboru vo svetovom meradle s dôrazom na bohaté tradície hutníctva na Slovensku. Expozícia je inštalovaná na upravenom schodisku a v miestnostiach na I.poschodí. Zdôraznené sú tu objavy v železiarstve, kovohutníctve i tvárnení kovov. Vo vstupnej časti upúta návštevníka model tzv. slovenskej pece zo 14.storočia, typickej pre slovenské železiarske oblasti. Predstavuje typ hutníckej šachtovej pece, ktorá vzhľadom na vtedajšiu úroveň hutníckej techniky v Európe bola vysoko pokrokovým zariadením. Pozoruhodné sú na Slovensku tradície zlievárenstva bronzu.

Čítať ďalej:Hutníctvo a metalurgia

Vývoj geodetickej techniky a kartografie

Človek od pradávna pociťoval potrebu poznať prírodu a preniknúť do jej tajov. Táto prirodzená potreba vyvinula v ľuďoch schopnosť zameriavať a znázorňovať okolitú krajinu, aby im poskytovala neskôr možnosť orientácie.
Už pred naším letopočtom prevádzal človek rôzne merania nielen pre stavby, ale aj pre iné účely na zemskom povrchu a tieto aj znázorňoval kresbami. Geodézia ako náuka o meraní tvaru a veľkosti Zeme a polohy jednotlivých bodov na zemskom povrchu vznikla z praktických potrieb.

Čítať ďalej:Vývoj geodetickej techniky a kartografie

Planetárium

Planetárium je optický prístroj umiestnený uprostred kruhovej miestnosti o priemere 8 m, kde sa nad hlavami návštevníkov klenie biela polguľová plocha, predstavujúca umelú oblohu. Pre záujemcov o astronómiu predvádza hviezdnu oblohu, planéty, Slnko, Mesiac, neobyčajné úkazy a pohyby nebeských telies. Malé projekčné planetárium, typ ZKP - II, vyrobené fi. Zeiss Jena má dve projekčné hlavy. Sú to vlastne dva diaprojektory, každý so 16 objektívmi, pomocou ktorých sa premieta určitý úsek oblohy. Jednotlivé obrazy do seba zapadajú a vytvárajú dokonalú ilúziu oblohy plnej hviezd.

Čítať ďalej:Planetárium

Stránka 1 z 3