Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Úžitkové a ozdobné predmety z kovov

V expozícii úžitkových a umeleckých predmetov z kovov môže návštevník obdivovať početné doklady bohatej tradície remeselnej zručnosti a umeleckého citu majstrov kovospracujúcich remesiel. Kolekcia vyše 300 exponátov z kovu dokumentuje spojenie tvorivého technického myslenia so slohovými vplyvmi a nadčasovým dizajnom. Baníctvo a hutníctvo na Slovensku dosiahlo v 18.stor.vrchol vo svetovom meradle. Na zavádzanie technického pokroku významnou mierou vplývala Banskoštiavnická akadémia, založená v roku 1763.

Tu pôsobili odborníci svetového formátu : Mikuláš Jozef Jacquin, Giovanni Antonio Scopoli, Ignác Anton Born. Vystavené sú: prospechové medaily, laboratórne nástroje a pômocky používané pri skúšaní rúd a kovov v 18.stor., i vzácna banícko - hutnícka príručka vydaná v Bratislave v roku 1775. Na báze rozvinutej hutníckej výroby sa rozvíjali kovospracujúce remeslá, ktoré sa začali združovať do cechov od druhej polovice 14.stor. Najstarším železospracujúcim remeslom bolo kováčstvo, z ktorého sa vyvinuli ďalšie kovospracujúce remeslá, napr.: zámočnictvo, nožiarstvo, mečiarstvo, ihlárstvo. Viaceré archívy v SR a MR uchovávajú cechové štatúty, artikuly v pôvodinách, overených alebo neoverených odpisoch, ktoré dokladujú cenné údaje o histórii kovospracujúcich remesiel na Slovensku. Vystavené sú štatúty a cechové listiny. K všeobecne rozšíreným predmetom cechového života patrili cechové pečate. Z množstva ozdobných a úžitkových predmetov z kovov sú zastúpené v expozícii šijacie stroje a pomôcky, žehličky, liatinové kachle, váhy a závažia, písací stôl s dobovými zbierkovými predmetmi. V časti expozície je dokumentovaná činnosť umeleckého zámočníka, kováča a majiteľa kovolejárne Alexandra Buchnera. Vystavené sú majstrovské výrobky z jeho dielní, ako kovaný príborník, secesný stojan na kvety, štylizovaný svietnik,ozdobná predložka ku kachliam, kovaný stojan s čajovarom, ozdobná váza s motívom ruže, zvonolejárske šablóny. Figurálne a zvieracie plastiky kované z plochého pásového železa a železného plechu sú ukážkou z tvorby majstra ľudového umenia - umeleckého kováča Gabriela Nemčíka z Košíc. Jeho výrazný kováčsky a niekedy až kovotepecký rukopis spojený s nápaditosťou a nechýbajúcim humorom dodáva plastikám sviežosť a ľahkosť. Ukážky z tvorby užitého umenia umeleckého kováča Gabriela Nemčíka predstavujú súčasnú umelecko-remeselnú produkciu s použitím tradičnej kováčskej techniky.

 

Skupinové prehliadky nad 7 účastníkov rezervujte prosím prostredníctvom rezervačného systému TU: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/rezervacia-prehliadky-expozicie, či e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. a počkajte na potvrdenie rezervácie, alebo telefonicky UTOROK až PIATOK v čase 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:30 hod., na tel. čísle: 055/2451175