Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Hámor v Medzeve

 

Osobitné miesto v dejinách hámorníctva na Slovensku zaujíma Nižný Medzev. Z roku 1376 pochádza najstaršia listina, ktorá dokazuje existenciu hámrov v Nižnom Medzeve. Cech medzevských kováčov je známy v 17. a 19. storočí. V archíve STM sa nachádza cechová kniha hámorníckych kováčov, vedená od 1.12.1770 do 25.12.1817. Začína sa odpisom artikulov stanovených pre kováčsky cech v Nižnom Medzeve 12.decembra 1639. Podľa hlásenia Košickej obchodnej komory z roku 1896 tu bolo v danom období v činnosti 109 hámrov so 198 ohniskami.

Hámre boli rozmiestnené v 11 údoliach a vznikli pri vodných zdrojoch vhodných na pohon kolies, ktorými sa uvádzali do chodu hámornícke kladivá, mechy a brúsky. Najväčšia koncentrácia hámrov bola v údolí rieky Bodvy. Nižný Medzev založili remeselníci, ktorí sa presťahovali z Flámska od belgicko-holandsko-nemeckých hraníc za vlády Bela IV., asi v II. pol. 13. storočia. Dostatok železnej rudy, lesov, a najmä bohatých vodných zdrojov v okolí Nižného Medzeva vytvárali mimoriadne priaznivé podmienky pre železiarsku výrobu. Medzevskí kováči vyrábali v hámroch motyky, rýle, lopaty, sekery, kosy, klince a podkovy, ktorými zásobovali celé Uhorsko ba i ďalšie krajiny. Medzevskí kováči boli uznávaní ako najlepší nástrojárski kováči v celom Uhorsku. Dodnes sa zachovalo v Medzeve niekoľko hámrov. Hámor STM, pôvodne tzv. Tischlerov hámor, predstavuje typ jednokladivového dvojohniskového hámra. Ide o kombinovanú stavbu (kameň - drevo) z II. pol. 19. stor. Nachádza sa v centre mestečka Medzev. Archaický charakter hámra umocňuje systém prívodu vody na koleso. V roku 1967 bol odkúpený a rekonštruovaný Technickým múzeom Košice. Uchovaný bol svojím spôsobom ako živá technická pamiatka, múzejný doklad konštrukcie, stavby a technológie kovania železa. V roku 2010 bol objekt rekonštruovaný.

 

 

Informácie a kontakt:

utorok - sobota 10.00 - 15.00 hod.
Záujem organizovaných skupín (10 a viac návštevníkov) o prehliadku
je nutné ohlásiť vopred na t.č. 0918 965 701.

Kontakt: 
Štósska 16, 044 25 Medzev
0918 965 701

 

Iné zľavy: 
EuroTel Klub - 10%, Karta mládeže 26 - 50%, ICOM a Zväz múzeí -100%

 

 

 

Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice
Tel. +421 55 62 240 35 E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.