Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Vývoj geodetickej techniky a kartografie

Človek od pradávna pociťoval potrebu poznať prírodu a preniknúť do jej tajov. Táto prirodzená potreba vyvinula v ľuďoch schopnosť zameriavať a znázorňovať okolitú krajinu, aby im poskytovala neskôr možnosť orientácie.
Už pred naším letopočtom prevádzal človek rôzne merania nielen pre stavby, ale aj pre iné účely na zemskom povrchu a tieto aj znázorňoval kresbami. Geodézia ako náuka o meraní tvaru a veľkosti Zeme a polohy jednotlivých bodov na zemskom povrchu vznikla z praktických potrieb.

Jej základy položili najmä starí Egypťania. Kartografia úzko súvisí s geodéziou a zaoberá sa konštrukciou a obsahom, používaním a rozmnožovaním máp a ich dejinami.

Geodézia a kartografia používala rôznorodé a početné technické pomôcky, ktoré zaznamenali v priebehu storočí pozoruhodný vývoj. Zbierkové predmety oddelenia geodézie a kartografie poskytujú pohľad do zbierkového fondu tohto odboru. Základy zbierkového fondu geodézie pochádzajú z čias vzniku múzea, pričom dokumentujú jeho vývoj. Prvá inštalácia geodetických zbierok bola verejnosti sprístupnená 25. mája 1965.
V súčasnej expozícii sú sústredené vzácne zbierkové predmety, o ktorých platí právom zásada, že nie sú len technickými pomôckami, ale i významnými umeleckými pamiatkami s neobyčajnou krásnou výzdobou a dobovým dizajnom. Nájdeme tu prístroje a pomôcky najdômyselnejšej konštrukcie. V expozícii sa nachádza okolo 250 exponátov ako napríklad: meračské reťazce a klince, meračské pásma, rôzne merítka, olovnice, libely, astroláby, buzoly, kompasy, sklonomery, teodolity, tachymetre, nivelačné prístroje, rysovacie súpravy a ďalšie kartografické diela mapy, glóbusy, atlasy, vrstevnicový model.
Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí model najstaršieho meračského prístroja na meranie výšok tzv. Dioptra Heróna Alexandrijského (z 1. storočia pred n.l.), glóbus vyhotovený Johannom Gabrielom Doppelmayerom v r. 1728, mapa slobodného kráľovského mesta Košice od autora Jozefa Homolku z roku 1869.
Celá expozícia je venovaná pamiatke významného slovenského kartografa Samuela Mikovíniho (1686 - 1750), ktorý ako jeden z prvých používal pri mapovaní triangulačnú metódu a zhotovil mapy uhorských a slovenských stolíc.
Veríme, že nová expozícia STM zaujme odbornú i laickú verejnosť nielen vystavenými zbierkovými predmetmi, ale aj zaujímavým výtvarným a grafickým riešením.

 

 Skupinové prehliadky nad 7 účastníkov rezervujte prosím prostredníctvom rezervačného systému TU: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/rezervacia-prehliadky-expozicie, či e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. a počkajte na potvrdenie rezervácie, alebo telefonicky UTOROK až PIATOK v čase 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:30 hod., na tel. čísle: 055/2451175