Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Z dejín fyziky na Slovensku

Cieľom expozície je zoznámiť návštevníkov s vyše 500 ročnou cestou fyziky na Slovensku. Epozícia prezentuje do 250 vzácnych exponátov - fyzikálnych demonštračných prístrojov, prevažne z histórie i súčastnosti fyziky zo zbierkového fondu Slovenského technického múzea. V bohatej obrazovej a textovej dokumentácii doloženej vzácnymi exponátmi je snaha ukázať v akej miere sa etapy svetovej fyziky uplatňovali na našich školách, prípadne sa dostali populárnou formou medzi ľudí.

Dokumentované sú počiatky vedeckého života v 19.storočí na Slovensku, ich obraz v školstve až po súčasné trendy fyziky na vedeckých pracoviskách. Význačná úloha v dejinách fyziky patrí vedcom pôsobiacim v minulosti na Slovensku alebo zo Slovenska pochádzajúcim, ktorí obohatili fond svetovej vedy a techniky. V expozícii k nim patria predovšetkým Ján Andrej Segner, Maximilián R.Hell, Wolfgang Kempelen, Štefan Anián Jedlík, Ivan Branislav Zoch a ďalší. Dejiny školstva a ich jednotlivé vývojové etapy bohato ilustrujú dobové učebnice z knižných fondov múzea. Medzi ne patrí predovšetkým vzácna Horváthova učebnica fyziky vydaná v Uhorsku roku 1794 ako sumár základov fyziky obsahujúci elektrostatiku a magnetizmus. Unikátom je prvá slovenská Zochova učebnica fyziky z Revúckeho gymnázia so snahou o zavedenie slovenského vedeckého názvoslovia. Z kolekcie prístrojov zaujmú sady dobových mier, váh a závaží zo 17.storočia, vzácna armilárna sféra z r.1560, súbory dobových ďalekohľadov, mikroskopov z polovice 19.st., vzácne súpravy trecích elektrík z elektrostatiky, prístroje z optiky, rozličné učebné pomôcky. Vystavené sú početné prístroje na meranie elektrických veličín založené na rôznych fyzikálnych princípoch: tangentova buzola, deprézske prístroje, ampérmeter, voltmetre, galvanometre, prístroje elektrodynamiky: dynamo, Ruhmkorfov induktor, generátor. Zo súčasnej fyziky sú zastúpení významní predstavitelia svetovej vedy i význačné osobnosti zo Slovenska a Slovenskej akadémie vied. Z modernej atómovej fyziky sú v expozícii dozimetre a rôzne meracie prístroje na meranie rádioaktívneho žiarenia. Na prehliadku expozície nadväzuje hracia miestnosť pre „ZABUDNUTÉ POKUSY Z OPTIKY", kde si najmä mládež môže overiť na jednoduchých pokusoch zákonitosti svetelných a optických javov (camera obscura, princíp stroboskopu, kaleidoskopy, ďalekohľady, zrkadlá, rôzne optické ilúzie sko dúha, miešanie farieb, oklamaný zrak, farbosleposť a iné.

 

Skupinové prehliadky nad 7 účastníkov rezervujte prosím prostredníctvom rezervačného systému TU: http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/rezervacia-prehliadky-expozicie, či e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. a počkajte na potvrdenie rezervácie, alebo telefonicky UTOROK až PIATOK v čase 9:00 - 11:00, 14:00 - 16:30 hod., na tel. čísle: 055/2451175