Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Pre bádateľov

Kurátori Slovenského technického múzea v rámci konzultačnej činnosti poskytujú odbornú pomoc

- externým bádateľom

- riešiteľom doktorandských prác

- riešiteľom záverečných (diplomových a bakalárskych) prác

- riešiteľom ŠVOČ a SOČ

v rámci odborov zastúpených v zbierkovom fonde múzea.

 

Konzultačné hodiny nie sú vyhradené. Je nevyhnutné dohodnúť si termín úvodnej konzultácie vopred.

Kontakty na kompetentných odborníkov nájdete v sekcii Kontakty.