Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Výskumná činnosť

 

V súlade s Plánom vedeckovýskumnej činnosti STM od roku 2019 - 2022 sa pokračuje v riešení  8 vedecko-výskumných úloh:

 

Názov úlohy

         Riešitelia

Trvanie

Odbor

Výstup

Československé automobily po r. 1948
(v zbierkach STM)

Ing. Benko
Mgr. Habáň
M. Kolár

2020 ‒ 2022

dejiny techniky

katalóg

História propelera KAMZÍK

Mgr. Goduš

2020 – 2022

dejiny techniky

katalóg

Železničné vodojemy

Mgr. Habáň

2019 – 2021

dejiny techniky

štúdia

Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov so zastúpením materiálovej skupiny zliatiny hliníka

 Ing. Ondreják a kol.

2019 – 2021

dejiny techniky

brožúra, metodické odporúčania

Dokumentácia priemyselného dedičstva na Slovensku so zameraním na hutnícke pamiatky v regióne Gemer  

Ing. Lobodová

Jahodová

2020 - 2022

dejiny techniky

brožúra 

Slnečné hodiny a horológiá na Slovensku

Mgr. Majerník
M. Semanová

2020 - 2022

dejiny techniky

katalóg, podklady pre akvizičnú činnosť 

„Josef  & Jan Frič“ vs „Srb & Štys“, Dokumentácia tovární presnej mechaniky  a optiky v zbierkovom fonde STM v Košiciach

 Ing. Takáč  2019 - 2021  dejiny techniky scenár
reinštalácia expozície

Meradlá v zbierke fyziky STM  

Mgr. Ďuricová 2019 - 2021

dejiny techniky

katalóg
scenár výstavy