Mapa stránky Press Kontakt YouTube Facebook

Zubná technika

 

Mnohé vzácne historické zbierky a kolekcie svetových múzeí, univerzít, spoločností aj súkromných zberateľov dokumentujú či už vývoj zubného lekárstva alebo špeciálne problematiku zubnej protetiky. Najkomplexnejšou zbierkou dokumentujúcou vývoj danej problematiky v podmienkach Slovenska je kolekcia zubnotechnickej techniky Slovenskej komory zubných technikov. Od roku 2018 je daná zbierka v odbornej úschove Slovenského technického múzea a mnohá z jej artefaktov prezentované v expozícii "Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi."

Rôzne prístroje, nástroje, pomôcky, vybavenie, stomatologické materiály, historická literatúra, ale aj zopár kuriozít vystavených v expozícii svedčia o skutočne bohatej histórii zubno-technickej práce, vyvíjajúcej sa ruka v ruke so zubným lekárstvom. Na celkovej ploche expozície cca 100 m2  je úvod do problematiky riešený formou stručnej exkurzie tým najpodstatnejším čo ľudia v prístupoch k funkčnosti a estetike chrupu vymysleli. Zaujímavé fakty a overené pravdy o nepravých zuboch strieda štylizovaná dioráma pracovne a ordinácie prvého slovenského dentistu Františka Kusku a navodzuje atmosféru dôstojnú obdobiu formovania povolania dentistu. Plynulý prechod na pracoviská zubného technika – čiastočne znázornené zubno-technické laboratórium a pracoviská výroby zubných koruniek, mostíkov a snímacích protéz, ale aj témy ako odlievanie kovov v zubnej technike a porcelán zase strieda ukážka zubnej ambulancie.            

Z exponátov pozornosť upúta šliapacia Morissonova vŕtačka, v ktorej je ukryté remeselné majstrovstvo výrobcov. Je najstarším vystaveným exponátom (rok 1850), patria k nej aj vrtáčiky vyrobené hodinárskymi majstrami. Vzácna je leštička z polovice 19. stor. a tlakové vulkanizačné kotly na kaučukové protézy. Aj odborníkov nadchne zubolekárska súprava, výrobok predvojnovej firmy Českomoravská Kolben-Daněk, skrinka asistent, horúco-vzdušný sterilizátor a tiež jeden z prvých zubných röntgenových prístrojov firmy SIEMENS. Spomedzi zubolekárskych nástrojov sú "top" exponátom kliešte, ktoré vyrobil miestny kováč v oblasti Hriňová v polovici 19. storočia a používal ich na extrakciu bolestivých  zubov. Veľmi zaujímavá je zbierka dentálnych kovov a zliatin Prvej slovenskej rafinérie Jozefa Böhma zo Žiliny. Miesto v expozícii patrí aj piecke na pálenie porcelánových koruniek švédskej výroby z r. 1923 a príslušná kazeta originálnych keramických hmôt. Staršie typy vrtáčikov v originálnych baleniach, prvá živica značky STELLON, rôzne technické kliešte na platinovanie, zlatnícka letovacia fúkačka, kazeta razidiel žuvacích plôšok, prístroje na vysekávanie a výrobu dutiniek a ďalšie výrobky sa už z hľadiska rozvoja zubnej techniky stali historickými artefaktmi. Za zmienku stoja pozoruhodné garnitúry amerických porcelánových zubov, zlatočipkové a platinočipkové, ktoré boli vyrobené v Palestíne.

Významné miesto v expozícii zaujímajú inštrumenty a zariadenie z Ružomberka z vily spod Čebraťa od rodiny Kuskovej. Mnohé z prezentovaného autentického mobiliáru a vybavenia či už zubnotechnických či zubnolekárskych pracovísk návštevníkov  vráti v čase, starším možno pripomenie detstvo a mladším prinesie pocit úľavy, že dnes to už vyzerá inak.