image image image image image image image
Manor House in Budimír
The Transportation Museum in Bratislava
The Museum of Aviation
Solivar Near Prešov
J. M. Petzval´s Museum in Spišská Belá
Cinematography Museum of Schuster Family in Medzev
Hammer mill in Medzev

News

 

New expositions

Visit the expositions in the Museum of aviation in Košice.

Expositions in Košice

Detached expositions

 

Planetarium

Planetárium

Planetarium is an optical mechanism placed in the middle of round room which has an 8 m width, the white hemisphere, showing the fake sky, is vaulting over the heads of a visitors. For the visitors interested in astronomy it shows the night sky with stars, planets, sun, moon, unusual phenomenon and the movements of the sky figures. The small Planetarium, type ZKP -II, made by Zeiss Jena has two projecting heads. 

 

Read more

 
Logo

Projekty

V súčasnosti sú Slovenským technickým múzeom realizované
pro
jekty:

- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež 
- Rekonštrukcia Sklad soli objektu Solivaru Prešov

Slovenské technické múzeum participuje na projektoch:
- Digitálne múzeum
- Slovenská železná cesta

Viac informácií

 

Vedecko-technické centrum

Galéria1Vybudovanie Vedecko-technického centra pre deti a mládež dominuje v zámeroch STM už dlhé obdobie. Vychádza najmä z potreby interaktívnej formy prezentácie v STM zastúpených prírodovedných odborov (fyzika, chémia, astronómia). O tom, že verejnosť má neutíchajúci záujem o tieto formy sprostredkovania informácií sa STM presvedčilo počas svojej dlhoročnej činnosti. Cieľom projektu VTC je vybudovanie viacúčelového centra so vzdelávacím priestorom a využitím moderných interaktívnych foriem a metód prezentácie výdobytkov vedy a techniky, ako aj fyzikálnych javov a princípov.Viac informácií


Technické pamiatky

Huta KarolMúzeum odborne spravuje aj technickú pamiatku Hámor v Medzeve, ktorá bola v roku 2010 komplexne rekonštruovaná vrátane sfunkčnenia súčastí technológie hámorníckej výroby a je na požiadanie prístupná verejnosti. Po správou STM je aj Vysoká pec vo Vlachove, konkr. Huta Karol z roku 1843 (1870), ktorá dokumentuje dnes už historickú technológiu výroby surového železa na drevnom uhlí a púta svojím architektonickým prevedením.

Viac informácií