Tvoj pokojný spánok patri inému

Pridané: 09. 08. 2022

Autori: Mgr. Martina Ďuricová

Odborná spolupráca: doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.,
MUDr. Monika Grochová, PhD.,
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Rok realizácie: 2022

Jazyk: slovenčina a angličtina

Realizované prezentácie: STM, Košice (od 14.4.2022)

Sprievodné materiály: trojpolka (slovenský a anglický jazyk), katalóg k výstave (slovenský a anglický jazyk), sprievodný materiál pre najmenších „Ako Brumko zabudol dýchať“, pracovné listy

Plocha: 140 m2

Prevedenie:
• Výstava nie je koncipovaná ako putovná, vzhľadom k použitému fundusu i počtu exponátov je náročná na inštaláciu i prevoz (cca150 exponátov)
• Výstavný fundus – 33 ks panelov rozmerov 800x2000 mm – infopanely 15 ks, dekoratívne panely cca 15 ks, zrkadlové panely 3 ks, zabudované vitríny 4 ks, pultové vitríny 1000x1000 mm 2 ks, podstavcová vitrína 1250x800 mm 1 ks, voľne stojace predmety 16 ks, dioráma ARO lôžka (do 20 m2)
• Videoprojekcia (ukážky z filmu „Nový tep života“, inštruktážne videá o prvej pomoci)

Variabilita: možná

Anotácia:
V roku 2020 darovala I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP v Košiciach STM cca 60 ks anestéziologických a dýchacích prístrojov a výstava „Tvoj pokojný spánok patrí inému“ je prvá verejná prezentácia práve tejto unikátnej kolekcie. Návštevník sa oboznámi s históriou anestéziológie nielen vo svete, ale aj na Slovensku, spozná anestetiká a lieky proti bolesti používané v minulosti, rôzne druhy inhalátorov a iných prístrojov. Vystavené sú prístroje a nástroje, ktorými lekár v minulosti, ale aj dnes monitoruje pacienta, návštevník objaví, aké postupy a nástroje sa používali pri resuscitácii, udržiavaní priechodnosti dýchacích ciest pacienta a zabezpečení jeho dýchania. Väčšina prezentovaných prístrojov je od pôvodne československého, dnes slovenského výrobcu CHIRANY, a preto história tejto firmy a jej výrobky sú dôležitou súčasťou výstavy.
Touto výstavou chce STM nielen prezentovať zbierku anestetických a dýchacích prístrojov širokej verejnosti, ale zároveň chce výstavou poďakovať lekárom a všetkým zdravotníkom za prácu, ktorú v ťažkom období „covidu“ vykonávali a stále konajú.

Podmienky výpožičky: ak neurčí zmluva inak náklady na prevoz, propagácia ...

Ďalšie informácie: www.stm-ke.sk

Garant výstavy: Mgr. Martina Ďuricová, martina.duricova@stm-ke.sk, +421 5 2451 157