Domov  /  Pobočky  /  Múzeum dopravy v Bratislave  /  Kontakt

Múzeum dopravy v Bratislave

Slovenské technické múzeum - Múzeum dopravy v Bratislave
Šancová 1/B
811 04 Bratislava

 

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Riaditeľ STM-Múzea dopravy

+421 2 5249 4021

+421 918 965 709


lubos.kacirek@stm-ke.sk

Anastázia Friedrichová

Kultúrny manažér Lektorská služba, prevádzka

+421 2 5249 4021

+421 918 965 697

anastazia.friedrichova@stm-ke.sk

Mgr. Michal Jajcaj

Kurátor zbierky Doprava cestná

+421 2 5244 4163

+421 918 965 706

michal.jajcaj@stm-ke.sk

Mgr. Martin Goduš

Kurátor zbierky Doprava železničná a lodná

+421 2 5244 4163

+421 917 226 121

martin.godus@stm-ke.sk

Ako nás nájdete:
STM-Múzeum dopravy v Bratislave sa nachádza za budovou Železničnej polície, medzi Námestím Franza Liszta a Pražskou ulicou. Dostanete sa k nám po schodoch z nadchodu pre peších ponad Šancovú ulicu. Ak prichádzate automobilom, odbočte z Pražskej ulice (smer z centra mesta) doprava do areálu ŽSR (nakládka a vykládka autovlaku) a tam pokračujete smerom doprava k priestorom múzea. Tento vstup slúži aj ako bezbariérový.

schema pristupu do MDBA