Domov  /  Pobočky  /  Sídelná budova v Košiciach  /  Základné informácie

Sídelná budova v Košiciach

Slovenské technické múzeum je pamäťovou fondovou inštitúciou špecializujúcou sa na dokumentáciu dejín vedy, výroby a techniky. Spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska. Poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane, obnove a sprístupňovaní. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky. Expozície a výstavy Slovenského technického múzea môžete navštíviť v pobočkách v Košiciach, Bratislave, Prešove, Budimíre, Medzeve a v Spišskej Belej.

V stálych expozíciach sídelnej budovy Slovenského technického múzea v Košiciach návštevníkovi prezentujeme technické zbierkové predmety z oblasti baníctva, hutníctva, kováčstva, strojárstva, elektrotechniky, astronómie, geodézie, kartografie a fyziky. Stretnete sa s unikátmi priemyselného dizajnu a kancelárskych strojov. Energetické oddelenie A. Stodolu vás vtiahne do sveta turbín a motorov. Stanete sa zubnými dentistami v expozícii Zubnej techniky. Budete vodiacim článkom elektrostatických výbojov v interaktívnej Sieni elektických výbojov. V Planetáriu precestujete hviezdnou oblohou k (ne)známym galaxiám. Vedecko-technické centrum pre deti a mládež vás hravo oboznámi s fyzikálnymi zákonitosťami. Či ste školská skupina, jednotivec alebo rodina, príďte zažiť múzeum do sídelnej budovy STM v Košiciach.

V sídelnej budove Slovenského technického múzea, dominujúcej severnej časti Hlavnej ulice v Košiciach, môžete navštíviť nasledujúce expozície:

hutnictvoHistória hutníctva
Mottom a ústredným motívom celej expozície je objav metalurgie kovov, ktorý je jedným z najvýznamnejších stupňov vývoja ľudskej spoločnosti. V expozícií sa zoznámite s históriou hutníctva a jej hlavnými vývojovými etapami od praveku až po 20. storočie. Zdôraznené sú tu objavy v železiarstve, výrobe neželezných kovov, zlievarenstve i v tvárnení kovov. Expozícia je zameraná na významné medzníky vo vývoji hutníctva, t. j. na počiatky metalurgie medi, farebných kovov, železa. Zaujme vás tradičné zvonolejárstvo, ale najmä hámornícka výroba, silne spojená s regiónmi Slovenska.